Gadgets en onderwijs

woensdag, december 17, 2008

EduExchange 2008: toegift

Voor een gadgetgek als ik was het presentje dat we aan het eind van de EduExchange meekregen natuurlijk best leuk. Zie de foto waar je het ding aan mijn Medion gekoppeld kan zien. Maar wat is het nou eigenlijk? Een knop! En wat gebeurt er als je die knop indrukt? Je surft dan naar de website van EduExchange. Wist niet dat het bestond en als idee wel grappig, maar ik ben bang dat hij, nu ik er een keer op gedrukt heb, toch ergens in een la gaat verdwijnen...

Labels: ,

OLPC stand van zaken tijdens EduExchange 2008


De laatste sessie van vandaag tijdens de EduExchange met de titel "De invloed van de $100 laptop op ons onderwijs" wilde ik natuurlijk niet missen! Hij werd geleid door Frits Hoff van Stichting Openwijs.nl en ging over OLPC, een project naar mijn hart en waarover ik al veel vaker heb bericht.

Er werd gestart met de achtergronden van de OLPC (One Laptop Per Child) gedachte en de millenniumdoelen die de aanleiding voor de ontwikkeling van deze goedkope laptop (XO) vormden. Daarna wat technische specificaties. De XO is 100% recyclebaar en zo goed als gifvrij. Hij is op afstand beveiligd, dus stelen ervan is geen optie. Gevoeligheid voor netwerken in de omgeving is groot, de pc's kunnen ook tot op 2 km in onbebouwd gebied (!) met elkaar communiceren, zonder dat internet nodig is. Accu gaat 5-16 uur mee! Voor een school is er bovendien een koffer met zonnecellen te leveren waarmee de pc's kunnen worden opgeladen. Iets wat ik nog niet wist was dat de XO opstart met de boodschap: "Welcome children of the world". Ik wist ook niet dat het apparaat zelf te repareren is, het is modulair opgebouwd. Allemaal heel erg gericht op de situatie in een ontwikkelingsland. Belangrijke overweging voor inzet in ontwikkelingslanden is verder dat de pc's die daar nu heen gestuurd worden erg vervuilend zijn en kostbaar zijn in vervoer en gebruik. De XO is schoon en kost bovendien veel minder. Intussen is men ook bezig met een XS schoolserver, die volgend jaar te leveren zal zijn.

Het besturingssysteem, Sugar, is gebaseerd op Linux en is simpel te begrijpen. Binnenkort gaat Hoff sd-kaartjes leveren met Sugar erop. Er is intussen ook al aardig wat software voor de XO ontwikkeld door een kleine, maar actieve groep programmeurs. Voorbeelden van software zijn o.a. ESpeak,GeoQuiz, Memory, Measure, animaties maken, muziek componeren en presentatiesoftware. Samen werken in een tekstverwerker kan ook, er zijn dan 2 cursors op het scherm. De laatste handleidingen zijn altijd online gratis beschikbaar. Voor heel veel talen is een eigen variant gemaakt, zelfs voor plaatselijke dialecten. Sinds kort kan het apparaat ook gedeeltelijk Flash aan. En via een Jabber server is te chatten met XO gebruikers wereldwijd.

Inmiddels zijn er rond de 600.000 exemplaren wereldwijd verkocht. Meest wordt hij gebruikt in Zuid-Amerika. In Europa zijn ook al aardig wat groepen op kleine schaal met projecten met de XO bezig. Via Google maps is de wereldwijde verspreiding van de pilots met de XO te vinden.

Bram Renckens van basisschool Elckerlijc en Stichting Jong Leren vertelde vervolgens nog kort over zijn ervaringen. Met de XO wordt individueel onderwijs weer beter mogelijk. Creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd. Ze maken bijvoorbeeld ook tekeningen, reclameboodschappen en foto's met de XO. Het is geen vervanger voor de pc's die er al stonden op school, de mogelijkheden blijven beperkt. Maar het voegt wel weer extra mogelijkheden aan je onderwijs toe.

Er komt in het voorjaar van 2009 een nieuwe XO 1.5 op de markt waarin meer geheugen zit en waarop XP draaien mogelijk wordt. De XO 2 wordt dan eind 2009 verwacht, wat echt een heel nieuw toestel zal zijn. Zie daarover een eerder bericht. Hoff gaf aan dat deze wel eens voor de spectaculair lage prijs van $75,- zou kunnen worden verkocht. Het zal een dubbel touchscreen hebben en is ook te gebruiken als e-book reader.

Een hele mooie afsluiting voor mij van de EduExchange en het was goed om alles rondom de XO nog eens op een rijtje gepresenteerd te krijgen. Wil je alles weten over de XO in Nederland of meedoen aan een project ermee? Kijk dan op www.openwijs.nl.

Labels: , , , ,

EduExchange 2008: open content in het onderwijs

Bart Knubben van Verdock, Klooster en Associates en Robert Schuwer van de Open Universiteit hielden in de 3e sessie een verhaal over open content in het onderwijs. Knubben ging eerst in op begrippen als auteursrecht en Creative Commons, iets dat we deels ook al in de keynote hadden gehoord, maar even goed een helder overzicht gaf van wat wel en niet mag met content die je binnen je onderwijsorganisatie produceert. In de auteurswet staat dat alles wat je als docent in de baas z'n tijd maakt, ook eigendom van de baas is. Toch gebeurt het vaak genoeg dat presentaties oid buiten de school worden gedeeld door een medewerker. Het is dan ook zeer wenselijk dat je daar met je school goede afspraken over maakt. Zijn er lezers die dit hebben geregeld binnen hun school?

Succesfactoren voor open content zijn:
- open: geen wachtwoord, standaard technologie.
- modulair: standaarden gebruiken, sjablonen, framework, versiebeheer
- inhoudelijke kaders: geen einddoel, maar wel een heldere koers uitzetten
- beloning: fun, feedback, financieel.
Knubben noemde als voorbeeld vaak Wikipedia, waar deze zaken allemaal van toepassing zijn en wat je toch een succesvol voorbeeld van open content kan noemen.

De Open Universiteit heeft in de afgelopen maanden een project gedaan waarbij faculteiten (in eerste instantie tegen een financiele beloning) hun content openbaar online hebben gezet. In de universitaire wereld is delen van content helemaal niet zo populair, aldus Schuwer, omdat deze content ook een manier is om je van de anderen te onderscheiden. Bij het OpenER experiment zijn in totaal 24 cursussen online gezet en is er intussen een vervolg gekomen in he Spinoza project.

De werkwijze bij het online zetten van het materiaal was dat er eerst faculteiten werden gevraagd content aan te leveren. Vervolgens werd dit materiaal doorgeplozen op copyright zaken en werd waar nodig toestemming gevraagd voor publicatie. Het materiaal is vervolgens gepubliceerd als pdf en ook in rtf-formaat, een open standaard. De CC-licentie waarvoor is gekozen is by-nc-sa, waarover ik al in mijn keynote verslag berichtte.
Tenslotte werd nog genoemd dat een effectmeting had uitgewezen dat 10% van de gebruikers aangaf dat ze na het volgen van een gratis cursus, vervolgens ook een betaalde cursus bij de OU hadden gevolgd. Faculteiten vonden het lopende het traject ook minder belangrijk dat er een financiele beloning aan vast zat, maar wilden er vooral aan meedoen, omdat het experiment succesvol bleek te zijn.

Als laatste werden nog Open methodes en Wikiwijs genoemd, waar de OU ook bij betrokken is.

Labels: ,

EduExchange 2008: 4 toekomstbeelden

Mijn 2e sessie vandaag was die met de titel "Het leren begeleidt: vier beelden op de toekomst" waarin Jan Kees Meindersma van Kennisnet 4 toekomstbeelden voorlegde die te maken hadden met informatievoorziening naar alle partijen toe die met het onderwijs te maken hebben. Denk hierbij aan leerlingvolgsystemen, e-portfolio's, administratiesystemen en leeromgevingen. Het was een lastige materie, die ik niet altijd even goed kon volgen, ook omdat Jan Kees nogal snel praat.
Ieder scenario riep aardig wat vragen op, een teken dat er nog een lange weg te gaan is. De volgende opties kwamen o.a. voorbij:
- 1 dossier voor 1 leerling, waarin alles wordt vastgelegd en waaruit andere systemen worden gevoed.
- per school een eigen ontwikkeld "dashboard", een weergave van de informatie uit verschillende onderliggende systemen die per persoon (manager, docent, leerling, ouder) kan veranderen.
- een totaaloplossing zoals SAP de school inhalen.
- online toepassingen voor het vastleggen van je gegevens gebruiken zoals Google Health en Microsoft HealthVault dat nu bijvoorbeeld al bieden voor je medische gegevens. Ook sociale netwerken als LinkedIn zouden hierin een functie kunnen vervullen. Je bepaalt zelf de inhoud en kiest voor je eigen toepassingen. Wel lastig omdat je ook te maken hebt met certificerende instanties en omdat het eigendom dan niet helder geregeld is.
Bij alle scenario's werd duidelijk dat je niet om standaarden heen kan. Een toehoorder in de zaal gaf nog aan dat het wellicht een goed plan is dat Kennisnet voor 1 van deze scenario's kiest en dit vervolgens voorlegt aan scholen. Dat werkt misschien sneller dan er alleen maar over te blijven praten zonder tot een keuze te komen.
Interessante materie, waar we niet zomaar een oplossing voor zullen hebben.

Labels: ,

EduExchange 2008: talentrendement van Noordhoff uitgevers


De eerste sessie die ik bezocht vandaag werd gepresenteerd door Judith Kuiperi van Noordhoff uitgevers. Ze gaf aan dat het geen verkooppraatje zou worden, en dat werd het maar een klein beetje. Haar verhaal ging over het traject dat Noordhoff heeft gevolgd (en nog steeds volgt) bij de ontwikkeling van digitale leermiddelen als Elobase. Er worden consortia gevormd rondom een leermiddel en daarbij worden ervaringen uitgewisseld om tot een beter product te komen. E-leermiddelen zouden o.a. interactief moeten zijn, te vermengen met eigen materiaal, doorzoekbaar en een variatie aan werkvormen moeten bevatten. Ook komen scholen nog steeds met het verzoek om het printbaar te maken (willen de cursisten dat, of de docenten?).
De digitale didactiek is nog een punt dat onderontwikkeld is bij de inzet van digitale content. Het wordt nog te vaak ingezet als een soort zoethoudertje ("ga maar achter de computer zitten") terwijl de docent met andere dingen bezig is. Klacht die ook vaak gehoord wordt is dat cursisten alleen nog maar achter de pc zitten tijdens de les. Maar in het verleden werd het boek natuurlijk ook al zo ingezet door docenten die weinig inspirerend omspringen met hun lesmateriaal, dus dat is niks nieuws onder de zon.
Het leukst was nog wel een korte rondleiding door een game die pas is ontwikkeld door Noordhoff bij de Elobase methode voor de Horeca, Restaurant Manager. Hierin neem je als manager van een restaurant allerlei beslissingen over aannemen van personeel en inkoop van producten die leiden tot een bepaalde omzet. Uiteindelijk zie je wat de effecten van je gemaakte keuzes zijn op je restaurant. Een aardig spel, met vrije keuzes, die het spel wisselend beinvloeden.
Een aardig verhaal, maar de titel "Talentrendement: bent u klaar voor de MBO-student van morgen?" heb ik er niet helemaal in kunnen herkennen.

Labels: , ,

EduExchange 2008: keynote


De keynote van de EduExchange werd verzorgd door Ahrash Bissell, de executive director van Creative Commons (CC). Zijn verhaal ging over de verschillende cc-licenties en "open educational resources" (oer). Het idee achter het ontstaan van de CC-licentievormen is eenvoudig: "Deel je werk onder jouw voorwaarden. Behoud je auteursrechten maar geef anderen de mogelijkheid om je werk te gebruiken, op een manier die je zelf kiest."
De meest gebruikte vorm van een cc-licentie voor OER is de "by-nc-sa" (bronvermelding-niet commercieel gebruik-share alike), maar volgens Bissell zorgt dat wel weer voor beperkingen. Want hoe ga je om met het gebruik van dergelijke content die op een site wordt geplaatst waar advertenties staan? Is dat nog steeds non-commercial use? Zijn advies was dan ook om de minst beperkende cc-licentievorm ("by", dus alleen bronvermelding) te gebruiken voor OER om te zorgen dat het makkelijk verspreid kan worden, er de meeste kans op innovatie ontstaat en het materiaal eenvoudig te gebruiken is.
Natuurlijk zit niet iedereen op zo'n verhaal te wachten, want wat je nog regelmatig hoort in het onderwijs is dat men spullen die zijn ontwikkeld het liefst voor zich houdt. Er is tenslotte geld en energie van de organisatie in gestoken! En wat te denken van het materiaal dat door uitgeverijen op de markt wordt gebracht. Maar Bissell gaf ook aan: de meeste waarde haal je uit je materiaal als je het deelt en niet als je het voor je houdt. Op het moment dat je het deelt, kunnen anderen het verbeteren, uitbreiden, hergebruiken. Want wie zegt dat jij de enige bent die goed materiaal kan maken?
Ik vond het een interessant verhaal, temeer omdat ik nog niet zo heel diep in die CC-materie was gedoken tot nu toe. De presentatie was op zich niet vreselijk boeiend, maar de inhoud zette me wel aan het denken, en dan is hij wat mij betreft toch geslaagd. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse CC site.

Labels: ,

EduExchange 2008 terugblik


Net als enkele andere edubloggers, bezocht ik vandaag de EduExchange in Nieuwegein. Goede locatie, goede lunch, gratis (!) wifi (heel goed geregeld) en een gemengd bezoekersgezelschap uit alle soorten van onderwijs en wat daaromheen hangt. (sorry Karin)
Vorig jaar had ik niet echt veel kunnen halen, maar deze keer heb ik het geluk gehad enkele interessante sessies te mogen bezoeken. Ik heb bij elke sessie zitten twitteren (excuses voor de #edux2008 spam voor die mensen die het niet kon boeien) en wil daarom ook verwijzen naar search.twitter.com waar je, na zoeken op #edux2008 alle tweets kan terugvinden. Want de twitteraars waren aardig vertegenwoordigd. In de voorlaatste sessie zelfs zo goed dat we wat teveel over hetzelfde gingen melden, waarna ik maar gestopt ben.
Ik wil aan iedere sessie een aparte post wijden, dus stay tuned voor meer nieuws vanavond!

Labels: ,

vrijdag, november 14, 2008

And we're off! Again.


Ruim drie jaar geleden luidde de titel van mijn eerste bericht hier "And we're off!" Hoe zou ik het bericht nu noemen? De sequel, part II, the next generation? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik weer wat meer wil gaan bloggen en het voelt als een soort nieuw begin. De laatste maanden heeft het hier een beetje stil gelegen, door allerlei omstandigheden en onduidelijkheden op mijn werk, waardoor de lust om te bloggen me een beetje ontviel. Maar we're back! With a vengeance!

Waar te beginnen om de laatste maanden samen te vatten? Er is zoveel gebeurt waarover ik had kunnen schrijven. Een kleine opsomming dan maar.

Wat heb ik gedaan:
- Ik ben weer projectleider van een Kennisnet streaming media project
- Ik heb 2 ambassadeursdagen bezocht, eentje in Hoorn bij het Clusius en eentje bij Beeld en Geluid. Korte impressie: leerzaam, gezellig, netwerken, experimenteren.
- Ik ben naar PICNIC Young geweest in de Westergasfabriek. Korte impressie: 1 dag was veeeeel te kort.
- Ik heb een presentatie gegeven bij de Hapsnapshots in Den Bosch. Korte impressie: lekker gegeten, leuk publiek, doen we nog een keer!
- Ik heb een nieuwe telefoon aangeschaft, een HTC Touch Diamond. Korte impressie: geweldig!
- Ik heb me geregistreerd als Buzzer. Ga je nog meer van horen hier.
- Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan Twitter!
- Ik heb verschillende gadgets via Marktplaats verkocht, en allemaal voor de vraagprijs (had misschien meer moeten vragen?).
- Ik ben voor het eerst bij het Edubloggers diner aanwezig geweest. Korte impressie: een feest! (Zie ook het bericht bij Trendmatcher, waarin weer links naar alle andere impressies).

Nieuwe gadgets die ik heb mogen vasthouden:
- De Flip
- De iPod Touch

Nieuwe interessante techniek en software:
- BoinxTV (lees er alles over bij Helicon)
- Live Mesh (lees er meer over bij Remco vd Ploeg)
- ceTwit (om te twitteren vanaf de Windows Mobile telefoon)
- Gesture based gaming (je pc besturen met gebaren)

Goh, dat is toch wel makkelijk even zo'n opsomming. Ik denk dat ik maar vaker stop met bloggen. :-)

Labels: , , ,

vrijdag, april 11, 2008

Presentaties ROC v Amsterdam

Ik ga vanmiddag in het kader van "gluren bij de buren" op het ROC v Amsterdam 2 presentaties geven. Men organiseert een aantal scholingsdagen rondom ICT in het onderwijs, ICT meesters genaamd en ik was, net als vorig jaar, gevraagd om wat te komen vertellen. Ik zag dat er al meer bekenden van buiten het ROC zullen bijdragen.
Mijn eerste presentatie gaat over Social Software, en dan met name over weblogs en wiki's. De tweede gaat over gaming in het onderwijs, dezelfde presentatie als die ik ook in Maastricht heb gedaan. Voor beide sessies heb ik helaas weinig tijd, waardoor ik gedwongen werd beide presentaties flink in te korten. Ik wil nog wel in de 2e een ronde in Plaza Challenge spelen, iets wat ook in Maastricht goed werd ontvangen.
De Social Software presentatie staat hieronder. Ik heb hem vorig jaar ook al in Amsterdam gedaan, maar heb weer wat nieuwere voorbeelden toegevoegd. Voor beide presentaties houd ik ook een startpagina bij met daarop allerlei relevante links. Ik hoop dat er wat publiek op afkomt!

Labels: , , ,

donderdag, maart 27, 2008

Anticlimax


Willem gaf het al aan op de CvI weblog: onverwacht vroeg zit ik intussen weer met mijn Eee pc op de bank thuis te bloggen, want Design4All in Maastricht is voortijdig afgebroken dor een stroomstoring. In de 7e ronde was het ineens over, hoewel Jan Jacobs van het KW1C zijn presentatie "(21e eeuws onderwijstalent) = (ICT-competent) " waar ik toen bij zat gewoon in het donker voortzette en we allemaal naar een klein gloeiend laptopscherm voor in de zaal zaten te turen. Gelukkig was er genoeg te vertellen en was de PowerPoint niet echt nodig. De sfeer was prima en de ronde werd gewoon afgemaakt, maar toen we nog knipperend in het licht buiten de deur stonden werd omgeroepen dat het toch echt afgelopen was. Ik voel vooral mee met al die mensen die in die laatste 2 rondes zouden presenteren en hun voorbereidingen voor niets hebben getroffen. Hopelijk kunnen ze nog ergens anders hun presentatie geven. En al die mensen (waaronder heel veel cursisten) die zo ontzettend hard hebben gewerkt de afgelopen maanden om dit tot een geslaagde conferentie te maken, konden nu ook niet in het zonnetje worden gezet. Ook jammer dat ik die prijs voor de beste presentatie niet heb gewonnen :-) Hoe moet ik nou regelen dat ik naar de Educause ga? Een beetje katerig gevoel dus bij deze "afsluiting" van de conferentie. Over 2 jaar dicht bij huis moeten we het maar weer proberen.

Labels:

donker!

We zitten alweer ruim een half uur in het donker! In dit deel van Maastricht is de stroom uitgevallen. We zijn met zo'n 40 mensen nu aangewezen op 1 laptopscherm dat eenzaam gloeit in deze ruimte zonder ramen. Echt een unieke ervaring!

Labels:

woensdag, maart 26, 2008

Presentatie Are you game?

In de laatste ronde van vandaag op de CvI conferentie Design4All heb ik mijn presentatie "Are you game? Games in het (handels) onderwijs" gegeven voor een enthousiast publiek van bijna 40 mensen. Intussen staat de presentatie online (de vragen die erin zitten en waarmee men kleine prijzen kon winnen heb ik bij deze dus verklapt). Er is ook nog een startpagina bij de presentatie over gaming in het onderwijs en die staat hier. Klik daar even door naar de subpagina. Bij deze wil ik nog even Bowie Derwort van Game Basics (de makers van Plaza Challenge)bedanken voor zijn bijdrage en de aardige aanbieding die hij de aanwezigen deed. Doe er allemaal je voordeel mee!

Labels: ,

dinsdag, maart 25, 2008

Op naar Maastricht!

Ik stap over een paar uur op de bus en vervolgens op een rechtstreekse trein naar Maastricht voor de conferentie Design4All, de onderwijsvernieuwings en IT conferentie van het CvI. Ik ben er nog steeds niet helemaal uit wat ik dan met mijn blog doe, want ik ga al bloggen op de conferentie weblog en dan is het wel een beetje dubbelop om dat ook nog een keer hier te doen. Ik zag dat Willem ook al besloten had zijn eigen blog even met rust te laten. Toch denk ik ook weer: het staat dan in ieder geval wel op "mijn" plek, en daar heb ik dan de controle over. Ik kijk het daarom even aan, hoe het morgen gaat. Mocht het teveel gedoe zijn, dan publiceer ik alleen op de CvI weblog, dus kijk dan in ieder geval daar.
Ik heb net mijn Eee pc in de koffer gestopt, nou maar hopen dat ik daarop ook het internet aan de praat kan krijgen! Een klein minpuntje vond ik dat het hotel, waar ik overnacht, maar liefst 10 euro per uur (!) vraagt voor het draadloze internet. Voor 24 uur was het trouwens 17 euro (!?), maar evengoed een hoop geld voor iets dat voor mijn gevoel als standaard service geboden zou moeten worden door ieder hotel. Dat het MECC geen draadloze faciliteiten voor de conferentie aanbiedt is mij dan ook een raadsel.

Labels: ,

maandag, maart 17, 2008

Bloggen in Maastricht


Zoals je misschien al op het CVI weblog voor de conferentie Design4All in Maastricht van komende week hebt kunnen lezen ga ik een bijdrage aan dat weblog leveren, samen met collega bloggers uit het MBO. Samen met Willem, Karin, Moniek, Serge en Jef zal ik proberen verslag te doen van de workshops en presentaties die ik bezoek. Aangezien ik toch al van plan was om zaken hier te plaatsen, kan dat ook wel op 2 plekken. Ik zal in ieder geval proberen om zoveel mogelijk zaken te verslaan, als een echte razende reporter.

Labels: ,

woensdag, maart 05, 2008

Ugame-Ulearn dag 2: ontdekkingen


Het symposium UGame-ULearn van vandaag zit er weer op. De verschillende ochtend en middagsessies vandaag hebben voor mij een aantal leuke ontdekkingen opgeleverd, die ik natuurlijk graag wil delen. Ik zet ze even op een rijtje.

Bij de sessie van Prof. Dr. Wim Veen heb ik enkele leuke sites genoteerd die hij de revue liet passeren, waaronder 43things.com (voor als je iets wilt leren en wil zien wie dat ook wil), livemocha.com (een taal leren in een online community), musicovery.com (muziek ontdekken die aan elkaar verwant is), bookmooch.com (boeken delen met de wereld) en bookcrossing.com waar ik al eens had zitten kijken en waar je boeken, die je ergens achterlaat kunt volgen over de hele wereld, mits mensen dit op deze site aangeven. Op zich allemaal sites die niet zoveel met gaming te maken hebben, behmaar wel met het sociale aspect dat in games een steeds grotere rol gaat spelen. Wim Veen gaf ook nog aan dat de wereld aan het veranderen is van een representatieve naar een participatieve cultuur. Oftewel "power to the user", ook iets dat in veel spellen terugkomt.

Tijdens de 1e middagsessie sprak Jenny Levine van de American Library Association , waarvan je de presentatie binnenkort hier kan vinden, over allerlei bibliotheken die op een of andere manier games aanboden. Ook waren er veel foto's van enthousiaste gamers van allerlei leeftijden, vooral in combinatie met de Wii. In de presentatie zitten ongelofelijk veel urls die ik hier niet ga opsommen. Een interessante was nog de gamesummit site van de Federation of American Scientists, die onderzoek hebben gedaan naar gaming en wat daar voor het onderwijs aan nuttigs in zou kunnen zitten. Weliswaar gericht op de VS, maar de uitkomsten van hun onderzoek zijn zeker ook voor andere landen de moeite van het lezen waard. Daar ga ik in ieder geval nog wat verder induiken.

De dag werd afgesloten door Marinka Copier van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten daar, die ons eerst een spelletje Rock, Paper, Scissors liet spelen. We kwamen weer helemaal los, en nogmaals werd duidelijk hoe belangrijk dat sociale aspect dan is. Haar verhaal kwam erop neer dat de essentie van een game de regelset is en dat daaromheen eerst een declaratieve laag en dan nog een sociale laag zit. In die laatste laag worden door de spelers vaak ook weer nieuwe regels gemaakt. Ik zie dit bijvoorbeeld gebeuren bij Erepublik, waar mensen in groepen op forums zaken rondom het spel afspreken en zelf regels voor landen opstellen (ik heb trouwens nog steeds invites voor het spel!). Belangrijk bij het ontwerpen van een serious game is dan dat je uitgaat van je regelset en dat je daarin stopt wat je wilt aanleren. Een zelfde soort verhaal als gisteren tijdens de workshop serious game design. Een leuke link die Copier nog noemde was die van de weblog van Old Grandma Hardcore, over een dame op leeftijd die alle soorten spellen op alle soorten consoles in recordtempo weet te spelen en er ook reviews voor doet bij MTV. Erg grappig!
En dan was er nog de bescheiden beursvloer met enkele aardige stands. Zo ontdekte ik een nieuw ondernemersspel, Enterprise, van Games Factory Online, waarvoor ze nog pilotscholen zoeken. De prijzen ervan vond ik wel hoog, varierend van een licentie (per deelnemer) tussen 25 en 45 euro per schooljaar. Eerst maar eens naar de demo kijken. Ook heb ik nog een leuk klein boekje (Gaming for Dummies) van The Game Syndicate meegenomen en meteen wat extra exemplaren gevraagd voor bij mijn presentatie in Maastricht.
En nu zit de conferentie er weer op. Al met al heb ik weer leuke nieuwe zaken ontdekt, weer meer stof tot nadenken gekregen en een aantal aardige quotes voor mijn eigen presentatie opgedaan. Alleen jammer dat ik nou nog steeds Margreet vd Berg niet heb ontmoet.

Labels: , ,

Ugame-Ulearn dag 2, ochtendprogramma


De ochtend van de symposium dag van Ugame-Ulearn begon met een ontvangst door enkele Star Wars figuren. Darth Vader, Luke Skywalker en nog wat anderen waar ik de naam niet van weet leidden iedereen uiteindelijk naar het auditorium voor het ochtendprogramma. We zagen eerst een filmpje over oma Mimi van 100 jaar, die bijna computer verslaafd is, aldus haar dochter van 78.

2 gamejournalisten, Boris van de Ven (van TMF Game Kings) en Jan Meijroos, vertelden kort iets over hun ervaringen in de gamewereld en introduceerden vervolgens Michiel Verheijdt, senior product manager bij Ubisoft. Hij vertelde meer over het bedrijf, de ontwikkelingen op gaming gebied en hij lichtte met name het succesvolle spel Assassin's Creed toe. Aardig, maar een beetje te lang vond ik. Wel mooi om te zien wat dan zo'n "next-gen" game zo bijzonder maakt. Elementen die een game next-gen bevat zijn een grote vrijheid van de speler, de emoties (emersive gameplay), hd beeldkwaliteit en gebruiksgemak (pick up and play). De insteek van de game industrie is volgens Verheijdt niet meer om de beste graphics te maken, maar het overbrengen van emoties. De speler moet ondergedompeld worden in een virtuele wereld. Hij voorspelde tenslotte nog een tijd waarin gaming gemeengoed zal zijn en waar voor iedere doelgroep wel iets te vinden zal zijn. De tijd van nerdy jongens die op zolderkamertjes gamen is voorbij.
Een aardig begin, straks meer over de parallelsessie van Wim Veen.

Labels: ,

dinsdag, maart 04, 2008

Workshop Serious Game Design

Vanmiddag volgde ik een workshop van UGame-ULearn, waar ik gisteren al over berichtte. We zijn de hele middag erg praktisch bezig geweest. Niet dat we een heel spel hebben ontworpen, maar we konden wel onze fantasie de vrije loop laten door het maken van 4 opdrachten waarbij we steeds worksheets moesten invullen.
De workshop was vooral gericht op de drie elementen waarmee je rekening moet houden als je een serious game wilt maken: 
- het game (fun) element
- het pedagogische/educatieve doel
- relatie met de realiteit
Het bleek bijzonder lastig een game te verzinnen die alle drie de elementen in evenwicht in zich had. Een serious game heeft al gauw de neiging te saai te worden, of juist teveel fun te bevatten zodat het leerelement vergeten wordt. Ook kan het zo ver van de werkelijkheid komen af te staan dat er eigenlijk niets van het geleerde in de dagelijkse realiteit wordt toegepast nadat de game is gespeeld. 
Een interessante aanpak vond ik dat we eigenlijk bijna geen theorie kregen voorgeschoteld, maar dat we al doende dit ons eigen gingen maken. Een leuk begin van deze 2daagse. Morgen weer meer!

Labels: ,

maandag, maart 03, 2008

Ugame- Ulearn


Morgen en overmorgen bezoek ik een workshop en symposium bij de TU in Delft, met de titel UGame- ULearn. Ik hoop daar interessante zaken te horen rondom gaming in het onderwijs. Ook verwacht ik weer wat meer informatie te verzamelen voor mijn presentatie in Maastricht die ook over gaming in het onderwijs zal gaan. Ik zal proberen er de komende dagen hier verslag van te doen.
Morgen start ik in de middag met een workshop Serious Game Design door Casper Harteveld en Rens vd Bergh, beide van het Kennisinstituut Deltares, dat ik nog niet kende. Dat is ook niet zo vreemd, want "Het instituut richt zich op toegepast onderzoek voor water en ondergrond in deltagebieden en zal zowel bedrijven als overheden in binnen- en buitenland adviseren." Niet een gebied waar ik me veel mee bezighou dus. Maar daarbij zetten ze ook serious games in, dus dan wordt het toch interessant. Morgen (hopelijk) meer!

Labels: ,

woensdag, februari 13, 2008

Presenteren in Maastricht


Ook mijn geestelijke voorbereidingen zijn gestart voor de workshop over Gaming in het onderwijs die ik in Maastricht ga geven. Ik werd vorige week gevraagd om de presentatie eerst voor een deel van het management van de school te doen, in de hoop dat ook zij enthousiast raken over dit onderwerp.
Ik ben van plan om de deelnemers een ronde te laten draaien in het spel Plaza Challenge van Gamebasics en van dat bedrijf is ook iemand in Maastricht erbij. Wat wel heel aardig was is dat ik een spelomgeving met 10 demoaccounts van hen heb gekregen, normaal betaal je daarvoor. En ook voor de aparte presentatie voor ons management hebben ze me credits gegeven om het op te zetten. Fantastisch!
Als verder voorbereiding lees ik momenteel het boek "Everything bad is good for you" van Steven Johnson, iets wat al een tijdje op mijn lijstje stond. Het boek is zeer de moeite waard als je geinteresseerd bent in gaming, de opkomst van tv, film en internet en wat dat met de mensheid doet. Johnson stelt dat, hoewel er meestal het tegenovergestelde wordt beweerd, de "pop culture" ons slimmer maakt. Interessant is ook nog een clip uit een Nederlandse documentaire over gaming (If books came after games) waarin hij vertelt hoe de wereld gereageerd zou kunnen hebben als games er eerder waren geweest dan boeken. Niet dat hij tegen boeken is, integendeel, maar van games kan je toch ook zaken leren. Wat dat allemaal is moet je maar in Maastricht gaan beluisteren!

Labels: , ,

vrijdag, januari 25, 2008

IPON 2008 foto's

Ik heb mijn foto's van de IPON met behulp van de Slide Show Generator even op een rijtje gezet. Helaas waren het er niet zoveel....

Labels:

donderdag, januari 24, 2008

Gadgets, gadgets, gadgets!Mijn laatste workshop op IPON 2008 was ook wel de leukste. Maar wat wil je als het gaat om gebruik van gadgets in het onderwijs. Frits Hoff van Edupaper.nl hield een verhaal over de ontwikkelingen op het gebied van digitaal papier en Mobile Learning. Hij had voor de gelegenheid enkele e-book readers bij zich, de Eee PC en ook de 100 dollar laptop. Eindelijk mocht ik deze ook eens vasthouden!

Hoff vertelde dat men met deze kleine groene laptop (zie de foto's) van plan is pilots op Nederlandse scholen te doen en vroeg geinteresseerden contact op te nemen. Hij is bezig een Stichting hiervoor op te richten. Helaas zit de overheid er ook tussen en moet er van de leverancier een minimum van 10.000 pc's worden afgenomen. Maar het is wel een heel mooi dingetje, met een nieuw type LCD scherm dat in de zon juist beter leesbaar wordt. Verder is hij heel energiezuinig en kan hij niet alleen wifi ontvangen, maar ook weer verzenden. Hoff sprak de verwachting uit dat de prijs van deze laptop dit jaar tot slechts 68 euro zal gaan dalen. Daar koop je al bijna geen schoolboek meer voor.
Tussenopmerking: Scholen die nu nog moeten starten met de aanleg van een draadloos netwerk, raadde hij aan om te wachten op het veel snellere Wimax.
Wat betreft de Iliad e-book reader van iRex meldde hij nog dat daarvan dit jaar een nieuwe versie zal verschijnen, met 10" kleurenscherm en internet waarschijnlijk. Content wordt nu al geleverd met DRM via Mobipocket, maar er moeten met uitgeverijen nog veel afspraken worden gemaakt. In sommige gevallen kan de kostenbesparing volgens Hoff wel oplopen tot 70% van de prijs van een normaal boek! De prijs van de nieuwe Iliad zou rond de 450 euro komen te liggen, toch wel veel duurder dan de 100 dollar laptop of de Eee pc.
Ook noemde hij nog de Amazon Kindle, een apparaat van 400 dollar. Speciaal voor het lezen en downloaden van het digitale boekenaanbod van Amazon, maar met meer mogelijkheden. Tenslotten heb ik ook nog even een Franse Bookeen CyBook vastgehouden. Helaas heeft dit apparaat geen touchscreen zodat je er geen notities op kan maken, zoals dat wel op de Iliad kan. Bij Edupaper kost de CyBook € 350,- en kun je er nog meer informatie over vinden.

Labels: , , ,

IPON 2008: Drukte bij de Media Plaza

Ik was weer te laat voor een workshop hier op de IPON, de tweede keer al vandaag. Ik ben dan ook nu gewoon in de Media Plaza blijven zitten (gelukkig staan hier pc's), omdat ik de volgende ronde echt het verhaal van Frits Hoff van Edupaper wil aanhoren. Er worden een kwartier voor aanvang van de rondes kaartjes uitgedeeld (dat was gisteren nog niet zo) zodat je nog een plekje kan veroveren. Geen kaartje = geen toegang.
De Media Plaza ziet er prachtig uit, maar voor een dergelijke conferentie zijn de ruimtes waar soms maar iets van 25 man in kan, niet groot genoeg. Ik heb ook de indruk dat het vandaag nog drukker is dan gisteren. Vanochtend werd bij de start gezegd dat er gisteren 2500 deelnemers waren, ben benieuwd wat de eindstand van vandaag dan is. De conferentie lijkt vooral in trek bij mensen uit het PO en VO, want veel collega's uit het MBO heb ik nog niet gezien. Er is voor ons ook niet zoveel te halen, of je moet al op zoek zijn naar een digitaal schoolbord, want daar struikel je hier over! Straks meer info over Edupaper.

Labels:

Keynote Lepeltak- het einde van het schoolboek


De tussentijdse keynote van vandaag is van Jan Lepeltak en is getiteld "Het einde van het schoolboek". Lepeltak was tot dit jaar aan de Noordelijke Hogeschool lector Ict en veranderings didactiek. Nu is hij onafhankelijk adviseur.
Zijn mening: het boek in algemene zin zal altijd een functie houden (het is bijvoorbeeld zeer geschikt om verhalen te vertellen), maar de ontwikkelingen op het gebied van elo's (70% van de scholen in het VO gebruikt nu een elo) en mobile learning maken dat digitale content steeds belangrijker wordt.
Hij toonde een filmpje van 3 basisschool leerlingen die met een pda met gps op pad zijn in een natuurgebied met opdrachten uit het spel VeenQuest.
Hij heeft tenslotte nog 7 stappen opgesomd voor scholen die zelf digitale content willen ontwikkelen.
1. Pilot starten.
2. Kies voor een ontwikkelmodel (bijv. met partners samen). Let wel op uitwisselbaarheid.
3. Zorg voor strak (extern) projectmanagement.
4. Ontwikkel een business model.
5. Ontwikkel SMART-plan.
6. Denk multimediaal en interdisciplinair.
7. Valkuil: auteursrechten vergeten.

Een beetje een saai verhaal, met weinig nieuws. Vooral de Powerpoint had wel wat spannender gemogen voor een voormalig lector ICT en veranderingsdidactiek. Geen aanrader, helaas.

Labels:

Proview Visboard


Ik heb net bij de stand van Centenna een Proview Visboard bekeken. Dit is een tablet monitor die goed te gebruiken is als alternatief voor een digitaal schoolbord. Je sluit hem aan op een beamer met pc en kan vervolgens het scherm gebruiken als tablet, met programma's als Photoshop of Word, of met software die voor een digitaal schoolbord is gemaakt. Je staat niet meer tussen een beamer en een bord, maar kan zelf je plek kiezen en alles wat je schrijft of tekent staat ook op het grote scherm. De speciale pen heeft helaas wel een batterij nodig,
maar volgens de folder zou dit jaar een nieuwe versie zonder batterij beschikbaar komen. Kosten? €599 of €820, excl. btw.

Labels: , , ,

IPON dag 2, Richard Gatarski


De tweede dag van de IPON werd geopend door Richard Gatarski, die ik eerder al in Stockholm had gezien. Zijn verhaal gaat over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek, de mogelijkheden van het menselijk brein om steeds complexere verbanden te leggen en social networks. "WE know more than I do". Scholen in hun huidige vorm zijn overbodig.
Zijn verhaal is niet anders dan ik al eerder had gehoord, dus daarom laat ik het hier even bij. Op de foto zie je nog zijn conclusies. Er zijn ongetwijfeld anderen die erover bloggen. Zie ook mijn eerdere Stockholm post over Gatarski of de video opname van zijn lezing daar, die grotendeels hetzelfde is.

Labels:

woensdag, januari 23, 2008

XL Digikids


Hoewel ik eigenlijk een verhaal van Frank Tijhuis over Plaza Challenge had willen horen, werd ik toch blij verrast door het alternatief dat werd geboden toen deze workshop niet doorging. XL Digikids is een klein bedrijf uit Schagen dat op basisscholen nieuwe media in de les aanbiedt. Weliswaar waren we niet helemaal de doelgroep, maar we hebben erg veel plezier gehad bij deze praktische les, met gebruik van Apple laptops en software.

Het bedrijf biedt scholen dagdelen met verschillende inhoud: podcasten, digitale fotografie, strips en animaties maken. Dit alles doen ze met behulp van zelf meegebrachte laptops en materialen. Zelf gingen we met de programma's Photo Booth en Comic Life aan de slag en hebben wat gekke foto's gemaakt en deze tot een strip samengevoegd. Met de ingebouwde camera een paar foto's maken, slepen naar een sjabloon, een titel en wat tekstballonnetjes en klaar! In 10 minuten al resultaat.

Karin Winters zag ook wel mogelijkheden voor gebruik bij teambuilding of om docenten eens te laten ervaren wat er allemaal al kan zonder dat je ingewikkelde hard- en software nodig hebt. Ook verzorgen ze trainingen voor docenten. Kijk op http://www.xldigikids.nl/ voor meer info. De gemaakte strip komt als het goed is morgen in de mail, dus die hou je tegoed.
UPDATE: het verhaal van Karin hierover is ook erg leuk!

Labels: ,

Edumatic contentcreatie


De Indie Group uit Belgie heeft ook een stand op de IPON beursvloer waar we even hebben zitten kijken naar Edumatic. Hiermee maak je oefeningen en toetsen in Flash formaat met uitvoer naar Scorm. Volgens de makers zit er heel veel in qua vraagtypes, gebruik van media en feedback mogelijkheden. Interessant is hun streven om hiervoor een soort portaal te willen bieden waarop docenten en andere makers van digitale content (bijv uitgevers, die al geinteresseerd zouden zijn) hun spullen kunnen delen.
Op de site is een demo te vinden. Ook aardig is de site http://www.franel.eu/ waar Nederlands of Frans geleerd kan worden dmv materiaal dat met Edumatic is gemaakt. Je kunt daar een gratis inlog voor aanvragen. Ik heb mijn kaartje achtergelaten en ben benieuwd naar het vervolg.
UPDATE: op de weblog van Edugram staat ook een duidelijk verhaal hierover!

Labels: ,

Eee PC in het wild


Ik heb net een Eee pc van Asus in het echt gezien bij de stand van Skool. Prachtige kleine laptop, op Linux gebaseerd en voorzien van een software "schil" die het voor cursisten makkelijk maakt om de programma's te vinden die ze nodig hebben. Foto en links volgen!

Labels: , , , ,

IPON here we come!


Met een kopje cappuccino en de gids op schoot bereid ik me even goed voor op de eerste editie van IPON 2008. IPON staat voor ICT Platform Onderwijs Nederland (en heeft met judo niks te maken, of schrijf je dat met 2 p's?).
Dit initiatief van oa SLB Diensten, VIVES en Kennisnet belooft veel interessants. In het voorwoord van de gids wordt zelfs een vergelijking gemaakt met de Londense BETT.
Veel workshops over leuke gadgets zoals digitale schoolborden en de Edupaper, gaming, virtuele werelden, allerlei portaal oplossingen en elo's. We hebben er zin in!
Irritant: fotootje hierbij plaatsen lukt niet, komt vanavond pas.

Labels: ,

vrijdag, december 07, 2007

Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn


Tijdens de laatste sessie op de Eduexchange van afgelopen dinsdag heb ik het verhaal aangehoord van Alfons Ten Brummelhuis (onderzoeker bij Kennisnet ICT op School) met de titel "Kansen en bedreigingen voor leren met ICT". Aangezien mijn werk voornamelijk bestaat uit het helpen van docenten en managers bij het inzetten van ICT in het onderwijs, leek het me interessant om te horen wat er nou uit onderzoek op dit gebied naar voren komt.
Helaas bleken de onderzoeksresultaten vooral gebaseerd te zijn op cijfers uit PO en VO en was volgens Ten Brummelhuis het MBO ongrijpbaar. Het was in ieder geval nog niet gelukt daaar binnen te komen. Alleen best practices werden naar voren geschoven, die natuurlijk verre van representatief zijn. Toch waren veel uitkomsten uit zijn verhaal heel herkenbaar, ook in het MBO.

Hij startte zijn presentatie met een kader (4 in Balans, zie de 1e foto) dat nodig is om ICT in het onderwijs succesvol in te zetten. Pas als aan alle vier de bouwstenen (software/content, ICT infrastructuur, visie/kennis en attitude/vaardigheden) aandacht is besteed en deze in evenwicht zijn kan er sprake zijn van een omgeving waarin ICT ingezet kan worden.


De belangrijkste bevinding vond ik wel dat blijkt dat het management een heel ander idee heeft van wat hun docenten kunnen met ICT dan die docenten zelf. De managers gaven aan dat hun docenten heel capabel waren op ICT gebied, maar als de docenten hier zelf naar gevraagd werden, bleek dat men toch maar heel beperkt gebruik wist te maken van ICT middelen. Bijna geen enkel percentage kwam boven de 50% uit (zie de 2e foto). Docenten willen graag van hun management een duidelijke visie op ICT in het onderwijs, terwijl het management aangeeft dat ze die al lang hebben. Ook bleek dat docenten over het algemeen tevreden waren over ICT middelen van uitgeverijen, maar hoe intensiever het gebruik, des te ontevredener men was. De doelen die docenten hebben bij het inzetten van ICT zijn ook heel verschillend. De een denkt er meer kennisoverdracht mee te bereiken, de ander juist minder en richt zich meer op kennisconstructie. Verder bleek dat men enkele jaren geleden dacht al veel verder te zijn met ICT dan in de praktijk nu blijkt en dat er met name in het VO eigenlijk niet veel veranderd is in de laatste 7 jaar.

Tenslotte onderscheidde ten Brummelhuis nog 4 types scholen (ongecoordineerd, gecoordineerde techniek, gecoordineerde visie en geintegreerde leeromgeving, zie de 3e foto) en afhankelijk van het type school was de inzet van ICT meer of minder succesvol. Als je als school niet hebt nagedacht en afspraken hebt gemaakt over de techniek, wat je visie is en hoe je samenwerkt. Ook is de manier waarop je in de verschillende types scholen ICT op de agenda wilt zetten elke keer anders. Zo kun je op een school waar alles nog ongecoordineerd is, niet meteen deskundigheid opbouwen, maar zul je eerst moeten starten met een stuk bewustwording.
Een leuk plaatje aan het eind van zijn presentatie wil ik je niet onthouden. Het geeft een beeld dat er in het onderwijs nog heel wat te doen is om ICT in te zetten en dat de bruggen die gebouwd worden nog lang niet op elkaar aansluiten.
Het verhaal gaf mij een gevoel van herkenning, maar ook van uitdaging. Er is nog steeds een lange weg te gaan om docenten succesvol met ICT te laten werken, maar stukje bij beetje komen we er wel. Het volledige rapport 4 in Balans Monitor 2007 is hier als PDF te vinden. Al mijn foto's van de Eduexchange kun je trouwens hier vinden.

Labels: ,

dinsdag, december 04, 2007

Live vanaf Eduexchange 2


In sessie 2 gaat het vooral over web 2.0 toepassingen. Michael van Wetering van Kennisnet houdt een verhaal met de titel "een platform wint altijd! The Long Tail in Onderwijs".
Hij spreekt over de "wisdom of crowds" (James Surowiecki) en geeft als voorbeeld De.licio.us (tagclouds).
Ook noemt hij Pareto's Principle, de 80/20 regel meets the long tail.
Voorbeeld: Amazon. Concurrenten kunnen ook verkopen via hun site, zo verbreden ze hun eigen platform, omdat ook niche boekhandels aansluiten. Zie ook het artikel "The Long Tail: why the future of Business is selling less of more"van Chris Anderson uit Wired magazine. De lange staart is de grote hoeveelheid materiaal dat gericht is op niche markten en niet in de standaard winkel te vinden zal zijn, omdat het niet genoeg verkocht wordt. Via sites als Amazon wordt dit toch beschikbaar voor een breed publiek en zorgt zo voor veel omzet. Dit principe is ook toepasbaar voor het onderwijs, leermiddelen afstemmen op de wensen van de leerling, dus de "Long Tail" invullen. Voorwaarden: plaats en tijd onafhankelijk, vindbaar maken en lage distributiekosten.
Open standaarden, interfaces en remixability zijn dan nodig. Voorbeeld: mashups als Google maps en iGoogle. Prosumers maken daarbij gebruik van platforms die volgens standaarden worden aangeboden en creeren weer hun eigen toepassingen. Ander voorbeeld: http://www.treinvizier.nl/, een mashup van Google maps en de NS dienstregeling.
De wereld die Hans Appel vanochtend schetste (van studenten die samenwerken, mashups gebruiken, delen) is alleen maar mogelijk omdat de platforms zoals Google die biedt werken met standaarden.
De "opvolger" van Teleblik, het onderwijs media platform wordt tenslotte nog besproken, waarin ook open (sru/srw)standaarden worden gebruikt.
Conclusie: platforms bieden services en moeten onderling kunnen "praten" (interoperability).

Labels: ,

Live vanaf Eduexchange


Ik zit momenteel bij de Eduexchange in Nieuwegein. Keynote door Hans Appel was zeer de moeite waard. Na een betoog van Simon Spoormaker over standaardisering binnen het containervervoer (zie ook www.smdg.org), gaf Hans Appel tegengas en riep hij vooral op tot innovatie en samen met je doelgroep zoeken naar oplossingen. Heel boeiend (linkjes volgen later vanavond), maar of je zo makkelijk standaarden aan de kant kan zetten is de vraag.
Ik hoor nu een verhaal rondom Take, Shape, Share (zie
http://www.tsseurope.eu/), een initiatief rond standaarden in Europa. Er worden wat voorbeelden getoond van Portfolio4U, It's learning en hun content portal en Wimba Create.
Enkele interessante nieuwtjes uit deze 1e sessieronde:
- Volgend jaar wordt de Belgische database Klascement gekoppeld aan Edurep.
- Course genie heet tegenwoordig Wimba Create (wist ik nog niet).
- Content portal (Diglib) van It's Learning (nog in beta) zal ook worden gekoppeld aan Edurep. Hier zal commerciele content van
uitgevers instaan, maar streven is om ook publieke content zo te ontsluiten.
Tot zover een tussenstand, foto's en links volgen later, want dat werkt niet via Gmail.

Labels:

woensdag, november 28, 2007

Eindverslag Stockholm, deel 2


Van de studiereis naar Stockholm, die ik afgelopen maand samen met enkele collega's van andere ROC's en Kennisnet heb mogen maken, is nu een eindverslag door Leo Bakker op de Livelink omgeving van Groen Kennisnet geplaatst. Ga naar de Groene Plaza en klik daar rechts op Studiereis Stockholm om het complete eindverslag en enkele andere documenten te bekijken. Aan te raden is bovendien een presentatie die Terry Anderson daar liet zien over het gebruiken van social software in het onderwijs. De link verwijst welliswaar naar een andere presentatie (die van Stockholm blijkt ineens onvindbaar te zijn), maar die geeft wel goed weer wat zijn boodschap is. Hij bespreekt verschillende vormen van samenwerking via social software die voor het onderwijs ingezet zouden kunnen worden en gebruikt daar aardige plaatjes (zie hiernaast) en voorbeelden bij.

Labels: ,

dinsdag, oktober 30, 2007

Eindverslag Stockholm

Ik heb vandaag een moment gevonden om mijn eindverslag van de EDEN conferentie van vorige week in Stockholm te maken. Het scheelt toch wel dat ik een Digimemo bij me had, want ik hoefde alleen nog de overzetfoutjes te verbeteren en wat foto's toe te voegen. Lastig is wel dat je zaken die in het Engels worden gezegd ook eerst in het Engels opschrijft en dat kent de software dan weer niet. Grappig was bijvoorbeeld de vertaling van het woord "broadcaster" naar broodrooster.
Ik wil enkele hoogtepunten op een rijtje zetten, met de relevante links:

Keynote van Stephen Heppell: leuk waren bij deze presentatie de plaatjes van nieuwe fysieke leeromgevingen, waarvan er op Heppells site ook meerdere te vinden zijn, zoals een soort honingraat model uit Thailand.

Keynote Richard Gatarski: de meest opvallende en prikkelende uitspraak van de conferentie was wel, dat scholen overbodig zullen worden. De precieze uitspraak luidde: "For the post modern generation, the modern structure of education (schools) is aimless, if not redundant". Dat is natuurlijk wel vloeken in de kerk! Verder sprak hij vooral vanuit het oogpunt van marketing en hoe je als organisatie meer op je klant zou moeten inspelen. Een videoregistratie van de presentatie en meer info vind je hier.

Brainhoney.com: een van de weinige praktische sessies was van Clint Rogers over de nieuw ontwikkelde site Brainhoney.com. Dit is een nieuwe web 2.0 toepassing waarbij je lesmateriaal kunt plaatsen en arrangeren, wat vervolgens door anderen kan worden aangepast en opnieuw gepubliceerd. Er ontstaan zo hele lessen, die ook gerankt worden. Je kunt je eigen materiaal uploaden en toevoegen aan bestaande lessen (bijv. plaatjes, video, audio, enz.). Output is altijd Flash. Je kunt ook games maken, maar dit is nog in ontwikkeling, bijv. memory. Erg makkelijk te gebruiken (trefwoorden: easy, free, personal, social). Er wordt nog gewerkt aan andere bestandsformaten die kunnen worden toegevoegd.Tiger Leap Foundation: In Estland pakt men de scholing van docenten op ICT gebied wel heel voortvarend aan. De Tiger Leap Foundation heeft daar al sinds 1997 een aantal programmalijnen van trainingen uitgezet die hun vruchten beginnen af te werpen. Men leidt intussen zo'n 3000 docenten per jaar op en men leert ze werken met allerlei ict toepassingen.

BECTA rapport "Emerging Technologies for Learning": in een sessie van EENet (European Experts' Network for Education and Technologies) werd zijdelings verwezen naar een interessant rapport van BECTA (British Educational Communications and Technology Agency) dat ik zeker ga doornemen. Dit pas verschenen rapport (hier te donwloaden) geeft een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs op ict gebied.

En dan waren er nog wat voorbeelden van universiteiten en hogescholen waar men aan de slag was gegaan met Second Life in het onderwijs, maar mijn indruk was dat dit nog erg in de kinderschoenen staat en er waren dan ook weinig conclusies en veel vragen.
Van de keynote presentaties zou nog het materiaal en video via de EDEN website beschikbaar komen, maar er staat alleen nog maar een link bij Gatarski. Mijn complete eindverslag staat hier, voor wie echt alles wil weten.

Labels: , , ,

woensdag, oktober 24, 2007

Stockholm, eerste indrukken


Sinds gisteren zit ik in Stockholm voor de Open Classroom conferentie "Real Learning in Virtual Worlds" van EDEN. Zie ook mijn eerdere post hierover. Het hotel biedt gratis (!) Wifi aan (dat doen ze ook niet allemaal) en sinds vanavond heb ik dat eindelijk aan de praat op mijn laptop (Ardjan bedankt!). We hebben de stad vandaag wat kunnen verkennen tijdens een boottochtje en het weer zit tot nu toe heel aardig mee. Het koninklijk paleis lag er prachtig bij in de middag (zie het plaatje).
We zijn pas om 5 uur gestart met de eerste keynotes. Wel een beetje laat, zeker als je al een hele dag hebt gelopen en indrukken hebt opgedaan, om nog maar te zwijgen van alle geanimeerde gesprekken die er gevoerd zijn met de rest van het 8- koppige gezelschap uit Nederland. De opening van de conferentie was daarom (vooral bij de eerste sprekers) een bezoeking, maar Stephen Heppell en Richard Gatarski hadden daarna een goed verhaal. Beide heren hadden een duidelijke boodschap die erop neerkwam dat het onderwijs aan het begin staat van een totale verandering, dat leren ook prima zonder scholen kan, dat scholen moeten leren ook naar hun cursisten te luisteren en dat boeken minder belangrijk gaan worden. Verder hierover in een later stadium meer, want ik wil vanavond op tijd naar bed om morgen fit de hele dag mee te maken... De avond werd afgesloten in een middeleeuws restaurant waar grote kruiken bier en mead werden rondgedeeld, dus ik ben wel even toe aan wat nachtrust. Morgen hoop ik nog ergens tijd over te houden om wat meer op de inhoud in te gaan!

Labels: , , ,

vrijdag, oktober 19, 2007

Open Classroom conferentie in Stockholm


A.s. dinsdag mag ik via Kennisnet op reis naar Stockholm, om daar de conferentie Real Learning in Virtual Worlds mee te maken. De conferentie heeft als subtitel: Teacher Professional Development and the Role of Mentors and Avatars in Schooling 21C en wordt georganiseerd door EDEN, het European Distance en E-Learning Network.
De programmalijnen zijn zeer de moeite waard! Er zijn er 3:


Ik weet niet waar ik het eerste en laatste naar toe moet. Zinsnedes als "What ICT related content should be brought into teacher education to equip new teachers with the digital competence needed?" en "New technologies (usage of social software, mobile media)" doen mij al watertanden! Ook de keynotes lijken me zeer de moeite waard, vooral die van Stephen Heppell en Richard Gatarski beloven onderhoudend te worden.

Dinsdagmiddag vertrekken we met een groepje van 8 uit Nederland en enkelen daarvan geven ook een presentatie (Workshop sessie 4) over de Verbonden met ICT regeling van Kennisnet en enkele onderdelen daarvan die vorig jaar succesvol waren, zoals het gaming project en de inzet van Second Life bij Helicon. Op zaterdagavond zijn we dan pas weer terug, dus we hebben ook nog wat tijd om mooi Stockholm te verkennen.
Ik heb de Blogging tips voor conferenties opgevolgd en alvast wat documenten voorbereid die ik gemakkelijk kan aanvullen en zal proberen met mijn Digimemo aantekeningen te maken. 's Avonds hoop ik die dan op mijn laptop te verwerken en meteen online te zetten. Ben benieuwd of het allemaal zal werken, want hoe het internet in het hotel geregeld is, is nog onduidelijk. Ik ga in ieder geval genieten!

Labels: , , , ,

vrijdag, oktober 05, 2007

Bloggen tijdens conferenties


Bij Wilfred Rubens kwam ik een aardig stukje tegen over het bloggen tijdens conferenties, een probleem waar ik ook regelmatig mee worstel. Hoe krijg je je tekst binnen niet al te lange tijd op je weblog en hoe zorg je ervoor dat je niets mist? Ik zal er hier verder niets van quoten, dat kun je bij hem wel lezen. Wel handig is nog een document dat hij noemt dat is opgesteld door Bruno Giussani en Ethan Zuckerman met de titel Tips for Conference Bloggers. Ik lees het straks lekker in de trein naar huis even door.

Labels: ,

vrijdag, september 28, 2007

Over de grenzen van de Elo III


Gisteren heb ik in Utrecht een bijeenkomst van Surf bijgewoond met de titel " Over de grenzen van Elo III". Aangezien we op ons ROC druk bezig zijn met het implementeren van Sharepoint, het re-evalueren van onze Elo en het starten van pilots voor Elo en portfolio, leek me dit een nuttige dag.
De dag werd geopend door keynote speaker Richard Katz van Educ@use die inging op verleden, heden en toekomst van het leren. Dit verhaal hield hij al eerder en het wordt hier aardig samengevat. Zijn belangrijkste boodschap was wel dat de uitdaging nu ligt in het personaliseren van de leeromgeving. Hij liet nog een film zien (Edu@2020) waarin een visie op de toekomst tot 2020 werd gepresenteerd. Deze film is al wat ouder en was al eerder te zien bij een Surf bijeenkomst in november vorig jaar. Daarin werd een mogelijk scenario geschetst waarin bijvoorbeeld Google samen met Phoenix, Sakai en EA zou gaan werken aan " artificial instructors" ofwel virtuele docenten en ook medestudenten (Synthfac en Synthstu genoemd). Ook zouden Disney, Sony, Apple, Fujitsu en Philips gaan werken aan prachtig educatief materiaal en e-paper. Microsoft zou dan Blackboard inlijven en zo blijft de concurrentie tussen Google, Apple en Microsoft gewoon bestaan.
Leuk was nog de associatie die Wim Westera van de Open Universiteit had bij het woord Elo. We werden even teruggebracht naar de jaren 70 en de liedjes van het Electric Light Orchestra, een groep waar ik nog steeds graag naar luister. De vergelijking met de huidige Elo (na 10 jaar houdt het op, ouderwetse instrumenten) was een hele aardige vondst. Het feit dat ik nog wel af en toe naar Elo luister betekent alleen niet dat ik de huidige Elo's ook wil blijven gebruiken! :-)
In de loop van de dag kwamen nog enkele interessante punten voorbij. Meerdere malen werd verwezen naar SOA (nee, geen enge ziektes, maar Service Oriented Architecture) als een mogelijke oplossing voor het inrichten van je leeromgeving. Meer uitgaan van wat je denkt nodig te hebben en vervolgens daar de componenten bijzoeken die in jouw situatie het beste kunnen worden ingebed. Zo was het verhaal van Chris Kuijpers van Hogeschool Zuyd heel herkenbaar. Voor een deel werkt men daar aan dezelfde oplossingen als op ons ROC. Op de foto zie je hun mogelijke architectuur afgebeeld. Hij liet ook nog een verduidelijkend filmpje zien over wat SOA nu precies inhoudt en hoe dit globaal werkt.
Achteraf gezien heb ik niet zo heel veel nieuws gehoord, wel weer stof tot nadenken en goed om te zien dat men in HO/WO land met dezelfde zaken worstelt als in het MBO. Wilfred Rubens heeft intussen ook al een uitgebreid verhaal over deze bijeenkomst op zijn weblog geplaatst, dus verder wil ik daarnaar verwijzen.

Labels: ,

donderdag, mei 31, 2007

Ik kom naar u toe deze weken!


De komende weken reis ik als een razende Roeland van hot naar her door het land, dus misschien kom ik je nog tegen.

Een overzichtje:

Morgen (vrijdag 1 juni) zit ik in Zoetermeer bij de Repository bijeenkomst van Kennisnet en SURFnet. Mijn ROC doet niet mee aan de proeftuin, maar ik heb wel via het ROC v Amsterdam (Jan bedankt) een inlogcode gekregen en heb al even wat zitten stoeien ermee. Morgen hoor ik er meer over, dus stay tuned.

Dinsdag 5 juni Grassroots overleg in Amsterdam.

Woensdag 6 juni Ambassadeursdag van Kennisnet op het AOC Oost in Doetinchem.

Vrijdag 8 juni Seminar Game Based Learning van Stoas in Wageningen.

Woensdag 13 juni derde bijeenkomst Gaming en Simulatie project van Kennisnet, waar is nog niet bekend.

Donderdag 14 juni Conferentie Onderwijs en ICT van Heliview in de jaarbeurs in Utrecht.


Ik ga proberen om de zaken die ik daarbij opsteek en interessant genoeg vind hier melden, dus de komende weken ben ik reporter!

Labels:

donderdag, januari 25, 2007

NOT 2007

Eergisteren heb ik een kort bezoek gebracht aan de NOT in Utrecht. In de ochtend heb ik eerst enkele workshops bezocht tijdens de MBO Centraal dag die tegelijkertijd in het Beatrixgebouw werd georganiseerd. Ik had me alleen voor een workshop van Academic Service opgegeven omdat ik daar meer dacht te gaan horen over materiaal voor mijn informatica-lessen, maar dit bleek toch specifiek op de ICT-opleidingen gericht te zijn. Toch was het interessant om te horen hoe Aventus hun comptetentiegerichte ICT-opleiding had vormgegeven en hoe ze hierin de Maatwerk MBO ICT boeken van Academic Service hadden opgenomen.
De middag heb ik met een collega doorgebracht op de NOT en daar was het erg druk. Vooral de stands van de grote uitgevers waren overvol en er waren alleen maar kleine hoekjes ingericht voor de BVE dus dat was dringen geblazen. De stand van Kennisnet- ICT op School was helemaal in de nieuwe huisstijl opgemaakt (zie foto), met vooral veel paars en blauw. Natuurlijk heb ik nog even een pen en een muismatje meegenomen.
We hebben op de Microsoft stand nog wat informatie gekregen over het Innovative Teachers Network en de Managed Learning Gateway. Over dat laatste krijg ik nog meer informatie toegestuurd, dus dat komt nog. Men vertelde ons ook nog dat er een nieuwe grfische tool door Microsoft zou worden uitgegeven binnenkort, waarmee Flash-achtige toepassingen voor in Sharepoint kunnen worden gemaakt. De codenaam is Grava en na wat googelen kwam ik er al verschillende vermeldingen over tegen. Volgens 1 bron zou het op de Bett worden gepresenteerd, maar Microsoft zelf geeft "Fall 2007" dus dat duurt nog even. Wel iets om in de gaten te houden.
Qua gadgets waren er vooral veel digitale schoolborden te zien, maar ik heb verder geen echt opvallende zaken kunnen vinden. Het lijkt er op dat de smartboards eindelijk beginnen door te dringen op de Nederlandse onderwijsmarkt en dat werd wel eens tijd. Ze zijn een stuk betaalbaarder dan enkele jaren geleden. Toch moet je natuurlijk wel oppassen dat je met zo'n bord niet de hele tijd weer frontaal gaat staan lesgeven!
Of ik over twee jaar weer naar de NOT ga moet ik nog even bekijken. Voor de BVE valt er niet zoveel te halen en ik heb weinig nieuws gezien. De MBO Centraal dag vond ik deze keer ook een beetje in het water vallen doordat het tijdens de NOT werd georganiseerd. Vorig jaar hadden de uitgevers hun stands specifiek voor de BVE ingericht en dan vind je veel makkelijker wat je zoekt. Ik hoop dan ook dat de organisatoren komend jaar weer een dag apart opzetten.

Labels: ,

woensdag, december 06, 2006

MBO Verbeterkit


Tijdens de herontwerpmanifestatie van vorige week woensdag in Rotterdam heb ik een workshop over de MBO Verbeterkit gevolgd en mijn verslagje zet ik meteen maar even hier neer.

De MBO-verbeterkit is gemaakt door het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en Stichting Alexander.

Vanuit het Job is 1 van de doelstellingen het vergroten van de betrokkenheid van cursisten bij hun school. Zo helpen zij bij het opzetten van bijvoorbeeld studentenraden. Verder nemen ze 1 maal per schooljaar de zogenaamde ODIN enquête onder cursisten af, die ook op het Nova College wordt afgenomen.

ODIN: de kernvraag bij ODIN is “hoe ervaren mbo’ers de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving?” Het doel van de enquête is het geven van een kwaliteitsimpuls aan het deelnemersbeleid binnen de onderwijsinstellingen en daarbuiten. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe MBO verbeterkit.

MBO-verbeterkit: met deze map kunnen cursisten zelf proberen hun onderwijs of schoolomgeving te verbeteren. Bij de inzet van de kit wordt uitgegaan van een bepaalde groep cursisten in een team (6-10 personen) die onder begeleiding van een coach de kit doorwerken. De duur is ongeveer 4 maanden en naast de direct betrokkenen kan het ook zijn dat er indirect nog veel meer cursisten bij betrokken raken.
De map is opgedeeld in 4 delen: Wat kan er beter?, Hoe kan het beter?, Hulpmiddelen voor studententeams en Hulpmiddelen voor de begeleider. Aan de hand van de uitkomsten van de ODIN enquête op de eigen school wordt een punt gekozen dat moet worden verbeterd en vindt een eerste gesprek met het CVB plaats. Daarna gaat het team aan de slag met een van de vele mogelijkheden om de zaak onder de aandacht te brengen op school en daadwerkelijk tot een verbetervoorstel te komen. Dit kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn, een film, een enquête, een schoolpersbureau of een Lagerhuisdebat. Zo raken indirect nog veel meer cursisten bij de uitwerking betrokken. Uiteindelijk wordt een plan opgesteld wat weer met het CVB wordt besproken en kan er iets worden verbeterd.
Enkele voorbeelden die werden getoond waren van een school waar men de gebouwen saai vond, waar een schoolfeest werd georganiseerd, waar bustijden moesten worden aangepast of waar een speciale website door een studententeam was gemaakt om zaken bij medecursisten onder de aandacht te brengen.
De verbeterkit werd op enkele pilotscholen op verschillende manieren ingezet gedurende het afgelopen schooljaar. Soms werd het gebruikt als keuzeproject met wel of geen cijfer aan het eind, soms werd de aanwezige deelnemersraad ermee aan het werk gezet. Ook werd het op 1 school ingepast in het vak statistiek. Tenslotte was het ook als traject buiten lestijd op een ROC te volgen.
Dit pakket past goed in het nieuwe comptentiegerichte leren omdat er in de map expliciet in een competentiewijzer wordt aangegeven welke competenties er in het pakket worden geoefend. Er is veel ruimte voor eigen invulling en de competenties zijn bij alle opleidingen te gebruiken. De stukken die het project opelvert kunnen worden opgenomen in een portfolio (bijvoorbeeld een film) en deelnemers kunnen van de Job site een deelnamecertificaat downloaden.
Alle gedane projecten worden zoveel mogelijk gedeeld en verzameld op de site http://www.job-odin.nl/ en daar kunnen deelnemers ook de kunst afkijken van andere, eerdere projecten. Zo ontstaat een platform voor kennisdeling. Uiteindelijk levert het project volgens Job actievere deelnemers op, die in de pilotscholen aangaven dat ze het een leuk en bruikbaar project vonden. Er worden concrete verbetervoorstellen gemaakt waar de school weer beter van wordt en de deelnemers hebben het gevoel ook meer bij de school betrokken te zijn. Als er eenmaal een begin is gemaakt kan het zijn dat dit project een vervolg krijgt in een deelnemersraad of nieuwe projecten, wat bijvoorbeeld in Utrecht het geval was.
De verbeterkit is gratis (!) te downloaden en een school kan ook losse exemplaren van de map voor verder kopieren binnen de instelling bestellen voor maar €7,50.

Labels: ,

maandag, november 27, 2006

Manifestatie Prestaties met Passie & Partners


Aanstaande woensdag ga ik met meerdere collega's naar de Manifestatie Prestaties met Passie & Partners in het WTC in Rotterdam. Aan deze 3e zogenaamde herontwerpmanifestatie wordt door een heleboel (MBO) instellingen meegewerkt en er worden zo'n 700 deelnemers verwacht.
"Prestaties met Passie en Partners staat dit jaar in het teken van het focussen op resultaten. Waar staat het beroepsonderwijs op dit moment en welke prestaties kan het laten zien en met welke partners?", zo valt op de site van Profielconferenties te lezen. Ik ben zeer benieuwd wat er zoal in het land gebeurt om het competentiegericht onderwijs vorm te geven en hoop dan ook veel nieuwe ideeen op te doen. Gelukkig is er een overvol programma met vele interessante workshops en vorige week kreeg ik het programmaboekje in een dik pakket toegestuurd.
Enkele onderwerpen sprongen er wat mij betreft uit. Zo zijn er meerdere ROC's waar ouderejaars leerlingen worden ingezet bij het leerproces van de eerstejaars. De ene school noemt het een tutorsysteem, de ander noemt ze loopbaanbegeleider en ik weet zeker dat ze over en weer veel van elkaar kunnen leren. De begeleiding van de docent lijkt me daarbij van doorslaggevende betekenis om dit tot een succes te maken en ik ga dan ook zeker luisteren naar die probleemleerling van het ROC ASA die het systeem niet uitdagend genoeg vond.
Een ander interessant item leek me de MBO-verbeterkit voor studenten. Dit is " een toolkit waarmee een team van studenten onder begeleiding van docent aan de slag gaat om de school of opleiding te verbeteren". Ik ben altijd al een groot voorstander geweest van luisteren naar je doelgroep. Als zij iets niet goed vinden, kunnen ze soms met hele goeie oplossingen komen.
Ik hoop tijdens de dag nog ergens een pc te vinden om eerste bevindingen online te zetten, en anders volgt dat donderdag wel.

Labels:

Surfdagen: workshop Jatten mag! Lorenet


In de laatste presentatieronde ging ik naar de workshop met de interessante titel: "Jatten mag! Op weg naar Kennisdeling via leermiddelen". De presentatoren hier waren Martin Fijen en John May van SURF. Ze gingen in op de stand van zaken rond Lorenet, de toegangspoort tot allerlei lesmateriaal dat door docenten zelf ontwikkeld is. Docenten in het HO werden opgeroepen hun medewerking te verlenen.

De Lorenet doelstelling luidt: kennisdeling via hergebruik van leermiddelen.

Het is een gezamenlijk project van diverse instellingen en wordt door Surf gefaciliteerd. Vergelijkbaar is het Edurep initiatief van Kennisnet. Repositories worden gevuld met leermiddelen met metadata, harvesters zoeken hierin naar die metadata en de gevonden producten worden gepresenteerd in een catalogus/ zoekmachine die via een website toegankelijk wordt gemaakt.

Lorenet is gericht op lokaal gemaakte leermiddelen die openbaar beschikbaar zijn met Creative Commons licenties erop. Bij Kennisnet gaat het ook om materiaal van uitgevers dat via deze weg wordt aangeboden.

De lancering van Lorenet (http://www.lorenet.nl) zal volgens de planning zijn in het derde kwartaal van 2007. Er is dus nu nog niet zoveel te zien op de site, behalve een voorbeeldomgeving waarin ook gezocht kan worden.

Authenticatie moet geregeld worden bij de instellingen zelf, je kunt alleen dat zien waar je als instelling recht toe hebt. Zo zal er ook materiaal van Beeld en Geluid worden geplaatst, maar dat is niet voor iedereen te zien.

Voordelen:
- 1 vindplaats van leermiddelen voor het HO
- maatwerk
- gemak

Een interessante ontwikkeling die veel lesmateriaal dat anders op harde schijven van docenten ligt stof te verzamelen voor anderen kan ontsluiten. Zowel bij Kennisnet als bij Surf is dit alles nog in ontwikkeling en natuurlijk valt of staat het met de bijdrages van de docenten die hun spullen ter beschikking moeten stellen. Niet iedereen is daar zo van gecharmeerd, dus het blijft afwachten of dit een succes gaat worden.
De presentatie van deze workshop (pdf) is intussen online te vinden.

Labels: ,

Surfdagen: workshop streaming media


Deze workshop werd geleid door Ir Michel Jansen van Onderwijscentrum VU en Drs Johan Oomen van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De presentatie werd deels in Breeze gedaan, een programma waar Pierre Gorissen veel meer over weet te vertellen. Helaas bleek de bandbreedte toch niet voldoende om ook alle filmpjes in Breeze te tonen, dus af en toe werd er even overgeschakeld naar het grote scherm. De Powerpoint presentatie (pdf) staat intussen ook online.

Eerst was er een uitleg over hoe streaming media nou precies werkt door middel van een korte animatie. Een kijker zendt een verzoek om een filmpje te bekijken naar een server, die kijkt of de aanvrager rechten heeft om de beelden te bekijken en vervolgens worden kleine pakketjes data verstuurd die aan het eindadres weer tot een geheel worden gemaakt. Zo wordt er niets gedownload en gaat het bekijken van filmmateriaal via internet een stuk sneller.

Voordelen:
Kost geen harde schijf ruimte
tijd en plaats onafhankelijk
makkelijk up to date houden
interacties met materiaal mogelijk (in filmpje knippen)
auteursrechten geven minder problemen doordat het niet opgeslagen wordt
integratie met andere beschikbare bronnen

Voorbeelden voor gebruik in het onderwijs:
colleges of gesprekken met experts
gebruik van archiefmateriaal
video als reflectieinstrument
demonstraties en trainingen
studenten maken zelf video

Enkele genoemde links:

videoportal surfnet

Webstroom: community streaming media, daarvan is ook een nieuwsbrief .
Publicaties van webstroom, artikelen over videogebruik in het onderwijs.
De Surfnet videotheek is te doorzoeken op videomateriaal. Veel materiaal is afgeschermd, maar je kunt wel speciaal zoeken op niet afgeschermd materiaal.

Tenslotte volgde nog een uitleg over de werking van de videoportal van Surfnet:
Eerst moet je een account aanvragen, dan kun je al een filmpje uploaden. Wil je alleen een stukje uit de film in je les gebruiken dan is er de virtuele snijmachine. Dit levert een aparte url voor een geknipt stukje film op en ook zijn meerdere fragmenten achter elkaar te zetten en kunnen externe filmpjes worden ingevuld in de Virtual Cutter pagina.

Leuke link met veel streaming media: http://www.tvopjepc.nl/

Verder zijn we zelf met het portal aan het werk gegaan.
Er werd nog gewezen op de Surfgroepensite: http://www.surfgroepen.nl/. Lid worden is voor iedereen in het hoger onderwijs mogelijk, het is een Sharepoint portal. Daarin zit ook Breeze (presenteren op afstand, chatten, video via webcams en praten via een koptelefoon).

Labels:

Surfdagen: netgeneratie


Na allerlei andere drukke werkzaamheden kom ik eindelijk eens toe aan de verwerking van alles wat ik tijdens de Surfdagen heb genoteerd en gehoord. Zo was ik bij een lezing van Professor de Haan over de netgeneratie. Ik had me ingesteld op een verhaal a la Prensky, maar het werd toch heel anders.

Prof. de Haan heeft voor het Sociaal Cultureel Planbureau o.a. onderzoek gedaan naar de huidige generatie in het voortgezet onderwijs, onze toekomstige leerlingen, en hoe zij omgaan met internet. Hij verwees bij zijn lezing naar allerlei publicaties van het SCP:

- boek gepubliceerd half jaar geleden, onderzoek naar netgeneratie(http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9085062144.shtml)
- rapport 2002 over lln in vo, waar leren jongeren omgaan met computers. (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037700721.shtml)

- boekje surfende senioren van scp (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9039523266.shtml)


Enkele interessante bevindingen uit het onderzoek die werden genoemd zijn:
- allochtone groepen hebben minder pc's en minder toegang tot internet.
- mediaconsument wordt producent, "prosumer" (Janssen & Hermes, 2006) passieve houding verandert in een actievere houding.
- Jongeren hebben: 36% profielsite, weinig (10 %) weblogs, 45% heeft een online fotoalbum, 15% een eigen homepage (wat ik ook niet veel vind).
- Barrieres om informatie te delen zijn lager geworden.
- Ook online is er sociale vaardigheid nodig, pesten online is ook vaak pesten offline.
- Driekwart doet zich online anders voor dan men is, dit is nog sterker onder de jongere leeftijdsgroep (“meisjes presenteren zich net even blonder”).
- Ouders hebben weinig idee van wat hun kinderen online doen. Er zijn wel regels soms, maar men controleert dit niet.
- Handigheid in de omgang met technologie betekent niet automatisch ook informatievaardig zijn. Leren selecteren, beoordelen en toepassen van informatie moet aangeleerd worden. Docent als "informatiecoach".

Op de weblog van de Surfdagen die Gerard Dümmer heeft bijgehouden staat ook een uitgebreider verslag van deze presentatie waar ik verder weinig aan toe te voegen heb. Zelf vond ik de cijfertjes iets teveel de overhand nemen, ik ben meer geinteresseerd in praktische consequenties van dergelijke onderzoeken, maar dat zal wel zijn omdat ik niet in de HBO/WO wereld van het onderzoek werk. Daarom vond ik deze lezing enigszins teleurstellend omdat ik er in mijn lespraktijk weinig mee kan.

Labels: ,

woensdag, november 15, 2006

Surfdagen: het zit er weer op


Na een interessante tweede dag ben ik weer thuis om al mijn indrukken en aantekeningen te gaan verwerken. Alle folders, boekjes en teksten van workshops moeten eerst eens goed worden bestudeerd om er een verhaal van te brouwen, dus daar ga ik vanavond en morgen eens voor zitten.
De afsluitende keynote was beter dan ik had verwacht. Niet Doekle Terpstra zoals aangekondigd, maar trendwatcher Rob Creemers mocht er een eind aan breien en dat deed hij erg goed. Het verhaal verveelde geen moment, was snel en visueel en ging op veel zaken in die je zo her en der wel oppikt, maar het is prettig om het eens allemaal bij elkaar te hebben. Hij ging in op de enorme snelheid van de vernieuwing in de technologie, de opkomst van China en India, globalisering, milieuproblematiek, vergrijzing en toekomstperspectief voor ons als klein kikkerlandje. Af en toe werd je er niet vrolijk van, maar toch was niet alleen maar een negatief beeld, maar meer een wereld aan mogelijkheden, uitdagingen. Belangrijkste boodschap was wel dat je je in een genetwerkte samenleving zult moeten aanpassen. Het publiek werd echt even wakkergeschud. In zijn presentatie gebruikte hij veel koppen van (vaak recente) krantenartikelen, veel plaatjes, quotes en enkele filmpjes. Erg de moeite waard. Ik heb even zitten googelen op zijn naam en kwam een artikel (pdf) tegen met zijn verhaal. Om een korte indruk te krijgen van wat hij doet kun je hier kijken en daar staat ook een voorbeeld van zijn presentatie in pdf-formaat en een korte video-impressie.

Labels:

Effe lunche


Ik heb net een stand-up comedian, weer een keynote, twee sessies en een lunch achter de rug en heb me niet verveeld. Ik zal nog dieper op alles ingaan, ik heb alles in zitten tikken op mijn pda en dat ga ik dan natuurlijk niet over zitten tikken. Ik heb besloten om geen wifi aan te schaffen, dus dat komt vandaag en morgen thuis dan wel. Willem Karssenberg en Pierre Gorissen zitten wel veel live te bloggen, maar ik heb er het geld even niet voor over.
Enkele gedachten alvast:
- keynote van Diana Oblinger goed, wel weer hetzelfde verhaal dat Prensky en Wim Veen ook al langer verkondigen.
- workshop 1 over de digitale jongeren in het onderwijs was daarna teleurstellend, met teveel cijfertjes en te weinig concrete tips.
- sessie 3 was aardig, lekker zitten stoeien met streaming video op de SurfNet server
- lunch erg lekker!

Labels:

dinsdag, november 14, 2006

Surfdagen: wireless campus

Tussen twee rondes door was er ook een presentatie van Wireless Campus, een aanbieder van "totaaloplossingen op het gebied van mobiliteit- en communicatiediensten", aldus hun foldertje. Ze richten zich vooral op onderwijs- en zorginstellingen en kunnen personeel en leerlingen goedkope abonnementen bieden zodat ze voor weinig geld met klasgenoten en collega's kunnen communiceren. Zij noemen het de Wireless Circle. Verder helpen ze ook bij de aanleg van een wireless campus zodat bijvoorbeeld Blackboard inhoud via een snel netwerk op bijvoorbeeld een laptop, smartphone of pda van een leerling verschijnt. Ze kunnen Edge of HSDPA abonnementen verzorgen voor niet al teveel geld per maand (vanaf rond de 15 euro). Er verscheen ook nog iemand van VoiPro die voor een school de hele telefooncentrale via Voip kan aanbieden. Je zou zo zelfs al je leerlingen een eigen nummer kunnen geven waarop je ze altijd kan bereiken. Er werden nog allerlei getallen genoemd en plaatjes getoond van dekking, die wat minder interessant waren, maar feit is wel dat dit in een steeds groter wordende behoefte zal voorzien. Ik ga in ieder geval alle informatie bij onze Dienst ICT neerleggen.

Labels:

Surfdagen: workshop wiki en weblog bij een conferentie


Deze sessie werd gepresenteerd door Eja Kliphuis, Gerard Dümmer en Keith Russell en ging over het gebruik van een weblog en wiki tijdens hun reis naar Educause 2006 in Dallas. Gerard toonde vooral de tools die hij bij de weblog had gebruikt, zoals Google Earth, Flickr, Furl en Dailymotion. De blog was vooral bedoeld om de mensen op het thuisfront op de hoogte te houden van hun ervaringen en interviews en filmpjes met impressies te kunnen plaatsen. Gerard vertelde nog iets over de zaken die hij had geleerd door het bijhouden van de weblog, zoals dat het technisch wel beter is om de blog zelf te hosten.

De wiki werd o.a. door Keith Russell onderhouden en ging meer de dipete in. De deelnemers konden allemaal artikelen plaatsen en aanvullen en zo ontstond een site die de papieren publicatie over Educause dit jaar gaat vervangen. Zeker de moeite waard om daar nog eens verder in te duiken denk ik. Ik zag enkele onderwerpen over bijvoorbeeld Social Software en Gaming die mij wel aanspraken. De wiki is een media-wiki die volgens Russell wel wat beperkt was in het opmaken van tekst en niet erg grafisch georienteerd is, iets wat de volgende keer anders zou moeten.

Uit de ervaringen met de weblog en wiki had men verder geleerd dat men een eigen lay-out voor de blog en wiki zou kunnen maken en dat er waarschijnlijk meer links zouden moeten zijn tussen de wiki en weblog. Ook is van belang dat je kijkt naar wie je publiek is en dat je je vooraf afvraagt of je aan de schrijvers eisen stelt over hun berichten/artikelen. Dit laatste zou ik een belemmering vinden om vrij iets te schrijven, maar als je zoals hier een wiki in plaats van een papieren verslag gaat gebruiken is het misschien wel verstandig om bepaalde richtlijnen te geven.
Het is zeker een goed initiatief om een weblog en/of wiki voor een conferentie te gebruiken. Een wiki is iets dat nog meer moet groeien denk ik, daar hebben nog niet zoveel mensen ervaring mee. Een weblog lijkt inmiddels al bijna een must, getuige de weblog van Veldhoven in april en die van de Surfdagen nu. De presentatie van deze workshop staat trouwens ook al op de weblog, samen met een interview met Willem Karssenberg over de sessie. Leuk!

Labels: ,

Surfdagen eerste indrukken


Ik was niet erg onder de indruk van de keynote speaker die dit jaar de Surfdagen mocht openen. Het was Prof. Dr. Emile Aarts, werkzaam bij Philips en ook docent bij de TU in Eindhoven. Zijn verhaal (learning for open innovation) was vooral een reclameboodschap voor Philips, met een verhaal over hoe het allemaal begonnen was, hoe goed het nu wel niet gaat en waar het naar toe moet. Pas op de laatste dia werden er nog enkele aandachtspunten voor het onderwijs genoemd, maar daar werd verder niet meer op ingegaan. Teleurstellend. Je kan natuurlijk parallellen vinden met het onderwijs in zijn verhaal over de ontwikkelingen bij Philips, maar ik had die dan ook wat explicieter willen horen. Nu moesten we dat er zelf bijdenken.
Wat wel aardig was voor de gemiddelde gadgetfreak zoals ik waren wat voorbeelden van de nieuwste producten die uit hun nieuwe manier van onderzoek doen (open innovation) voortgekomen zijn. Het zijn de iCat (waarom nou toch overal weer die i voor sinds Apple daarmee begonnen is?), de Entertaible (kan interessant zijn voor het onderwijs, nu vooral op spelletjes gericht), miravision (interactief spiegelend materiaal voor in de badkamer of in tv's, had ik al eens in het Huis van de Toekomst gezien), photonic textiles (stoffen met ingeweven leds zodat het van kleur kan veranderen), het alom bekende ambilight dat vooral in de VS erg goed verkoopt en de ambient experience. Bij dat laatste werd een filmpje getoond van een ziekenhuis waar een scannerruimte wordt omgetoverd tot een soort sprookjesachtige omgeving zodat kinderen die langere tijd in de ruimte moeten doorbrengen zich meer op hun gemak kunnen voelen en zelf ook kunnen bepalen hoe de ruimte eruit ziet.
Volgens Aarts hebben mensen tegenwoordig drie basisbehoeftes , te weten mobility, expression en health en daar probeert het bedrijf bij aan te sluiten. De eindboodschap vond ik nog wel een aardige. Het is belangrijker dat je studenten snel leert leren, niet om de slimste te zijn.

Labels: ,

Aankomst in Utrecht
Ik ben zojuist aangekomen op de Surfdagen in Utrecht en loop wat verloren over de informatiemarkt, waar net de luch geserveerd wordt. Ik zit aan een Easykiosk te werken, een simpele opstelling van een toetsenbord met een scherm, waar je even snel wat in kan tikken. Gelukkig is het er nog niet zo druk, zal straks na de eerst workshops en de keynote wel anders zijn.
Ik ga eerst eens kijken wat er qua wifi verbinding mogelijk is en misschien lukt het me dan om ook tijdens een workshop live te bloggen. Ik zag de posters van KPN wel in de hal hangen, maar weet van anderen die hier al eerder vandaan wilden bloggen, dat er wel aardig voor betaald moet worden en dat wil ik niet. Ik speur eerst eens even met mijn wifi detector waar het beste signaal zit.

Labels:

zondag, november 12, 2006

Surf Onderwijsdagen 2006


Overmorgen zal ik de Surf onderwijsdagen in Utrecht bezoeken. Ik ben al eens eerder geweest en was toen niet zo onder de indruk van wat er voor mij als ROC docent te halen viel, maar in het programma van dit jaar zaten toch wel enkele interessante workshoptitels.

Tijdens de beide conferentiedagen zal ik proberen wat te bloggen, maar dat hangt helemaal af van de mogelijkheid om daar een wifi verbinding te krijgen. Ik heb welliswaar een telefoon waarmee ik ook kan internetten, maar als de kosten voor dat internet te hoog blijken dan wordt het even niks met het bloggen.

In ieder geval is er wel een live blog van de Surfdagen die wordt bijgehouden door Gerard Dümmer en daar staat intussen al het een en ander te lezen om wat voorpret te krijgen. Een van de zaken die hij noemt en die mij ook al was opgevallen is het feit dat het wel onmogelijk lijkt te zijn om je eigen programma uitgewerkt te krijgen via de site van Surf. Ik heb op verschillende computers geprobeerd workshops toe te voegen aan mijn lijstje, maar het ene moment staat er niks en het volgende staan zaken er dubbel in, op verschillende tijdstippen. Dat werkt dus niet.

Ik heb maar wat interessante workshops geprint zoals bijvoorbeeld die van Gerard Dümmer over het bijhouden van de weblog en een wiki tijdens de Surfdagen. Verder wil ik naar een workshop van Wim Veen die gaat over samenwerkend leren (en met name social software), iets waar ik voor mijn werk ook een presentatie over aan het voorbereiden ben.

Dan zijn er nog vergelijkbare workshops die gaan over de Netgeneration en hoe je daar in het onderwijs op zou kunnen inspelen. Een ander interessant onderwerp lijkt me het op maat aanbieden van content en het opslaan van deze content in repositories, en wel zodanig dat ook collega's in het land hiervan gebruik zouden kunnen maken.

Kortom, genoeg boeiende onderwerpen om me twee dagen bezig te houden denk ik. En voldoende stof om weer op mijn werk te delen.

Labels:

dinsdag, april 25, 2006

Aandachtspuntjes uit VeldhovenEnkele interessante zaken die ik had genoteerd in Veldhoven en deels nog verder wil uitzoeken zijn:
- Het boek "Everyhing Bad is Good for you" van Steven Johnson.
- Het boek "The World is Flat" van Thomas Friedman.
- Vernieuwend ICT gebruik binnen het traditionele onderwijs is als "een postkoets met hulpmotor".
- 70 % van het leren vindt "onder de radar" plaats, buiten school.
- Het boek "De J4-strategie" van Ton van der Molen. (J4 staat voor Just in Time, Just Enough, Just for you, Just satisfaction en gaat over hoe je onderwijs structureel anders kunt organiseren en uitvoeren: van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, van lesgeven naar het faciliteren van leerprocessen.)
- Contentcorner.nl (Gratis tool online om content te arrangeren, te voorzien van tekst en metadata en te exporteren zodat het weer in een elo kan worden gebruikt.)
- "We are all learners. We are all teachers." (Marc Prenksy)

Labels: ,

zaterdag, april 15, 2006

Nieuw Nieuw Nieuw van Kennisnet

Op de conferentie in Veldhoven verzorgde Hans Pronk van Kennisnet samen met mijn collega Bernadet Sprenkeling een presentatie waarin even in vogelvlucht de nieuwe mogelijkheden zoals podcasting, games, weblogs, wiki's en video werden doorgenomen. Hoe zet je ze in in je onderwijs, wat is er allemaal mogelijk? Kennisnet is bezig om voor verschillende van deze zaken projecten op te zetten, zoals de videoportaal. Ook noemde hij nog Teleblik.nl, de site waar videomateriaal van de publieke omroepen en Teleac zal worden aangeboden. Pierre Gorissen heeft voor de weblog van de conferentie een opname gemaakt die hier te beluisteren is. Helaas is daarbij alleen Hans Pronk te horen en niet mijn collega, die een verhaal over de ervaringen met de videoportal van Kennisnet had, wat het verhaal van Hans Pronk waarbij het lijkt alsof alles mogelijk is wat heeft afgezwakt. De ervaringen op ons ROC met de videoportal en onze eigen technische mogelijkheden is namelijk niet zo rooskleurig als hij het voorstelde in deze presentatie. Nog even een link naar een interessant stuk van Pierre Gorissen over social software tot slot.

Labels: , ,

Wim Veen in Veldhoven


Net als in Berlijn bij de Educa conferentie, presenteerde Wim Veen zijn verhaal over de Homo Zappiens ook in Veldhoven, als afsluiting van de conferentie. Voor mij een bekend verhaal waarover ik hier al meer heb geschreven. Hij had wat nieuwe plaatjes, maar ook nu weer was er de student die even liet zien hoe hij zijn conditie op pijl hield met een interactief spelletje dat eenvoudig met een camera en een beeldbuis werkte. En natuurlijk de uitgebreide aandacht voor World of Warcraft, een spel op internet dat intussen al miljoenen spelers over de hele wereld kent.
Net als bij Marc Prensky bekruipt me ook bij het verhaal van Wim Veen de gedachte dat ik op school nog relatief weinig met de Homo Zappiens te maken heb, maar ze zitten er denk ik wel aan te komen, hoewel het meer op niveau 3 en 4 zal zijn dan op niveau 1 waar ik nu lesgeef. Ik hou ze in de gaten en verheug me op hun komst!

Labels: , ,

Marc Prensky in VeldhovenDe openings keynote van de conferentie in Veldhoven werd verzorgd door Marc Prensky, voor de lezers van dit weblog wel bekend. Ik lees op dit moment zijn laatste boek, Don't bother me Mom, I'm learning" en daarover volgt nog meer als ik het uit heb.
Willem en Pierre hebben in hun live weblog van de conferentie de hele presentatie van Prensky als mp3 online gezet, inclusief zijn uitgebreide Powerpoint presentatie, dus daar ga ik niet al te veel meer over zeggen. Wel vind ik de boodschap van Prensky een goeie (hij staat hier in een stukje mp3 van 2 minuten samengevat), maar met de kanttekening erbij dat het wel erg Amerikaans en erg zwart-wit gesteld is. Ik heb in mijn klas op niveau 1 toch echt maar weinig cursisten zitten die ik het stempel Digital Native kan opplakken. Ik ben vaak beter bekend met zaken die hen volgens Prensky bezighouden, zoals games, allerlei apparatuur en e-mail (hoewel dat natuurlijk voor hen een ouderwets middel is, aldus Prensky) en sommigen van hen hebben nog maar een aantal jaren de beschikking over een pc. Toch zie ik ook veel zaken die hij beschrijft in de praktijk, zoals hun constante virtuele contacten (altijd online willen zijn met MSN), het multi-tasking (meerdere dingen tegelijk kunnen doen), de manier waarop ze informatie tot zich nemen (kris kras en niet lineair, korte spanningsboog, veel aan elkaar vragen) en ik ben dan ook continue op zoek naar dat Engagement waar hij zo vaak over praat. Hoe pak je ze nou? Een uitdaging die ik graag oppak!

Labels: , ,

woensdag, april 12, 2006

Weblogs sessie met Pierre en Willem


Ik zit nu nog in de weblogs hands-on workshop van Willem Karssenberg en Pierre Gorissen en heb wat hand en span diensten verricht. Een leuke sessie, met over het algemeen enthousiaste reacties. De meeste mensen zien toch wel dat ze er iets in hun onderwijs mee zouden kunnen.
Willem deelde een foldertje uit van het Drenthe College over wat nou eigenlijk RSS is en hoe je allerlei weblogs kan bijhouden zonder dat je ze allemaal moet bezoeken. Met een webaggregator kun je al je favoriete weblogs eenvoudig volgen. Hij noemt het voorbeeld van www.bloglines.com en www.sharpreader.net.
Nog een aardig voorbeeld uit ROC-land: Het Landstede biedt hun leerlingen de kans om een eigen weblog te beginnen over hun opleiding, meteen een aardige PR-tool
www.elgg.net geeft de mogelijkheid om een weblog te starten dat niet zomaar door iedereen te lezen is, wat door sommige deelnemers hier werd gevraagd. Ander idee is het weblog in te zetten als showcase voor een portfolio. Willem denkt in ieder geval dat er over twee jaar onnoembaar vele weblogs zullen zijn. Het kwartje lijkt gevallen te zijn!
AANVULLING: Op de weblog van de conferentie staat de video opname van de sessie en de powerpoint presentatie.

Labels: ,

Het einde van de eerste ronde workshops

Ik heb de eerst 4 rondes met workshops overleefd en het diner staat zometeen te wachten. Er zaten interessante en minder interessante zaken tussen, maar ik wil eerst voor mezelf mijn aantekeningen op mijn Qtek verder verwerken voordat ik er hier uitgebreid op inga. Wel had ik nog een leuk moment toen ik tijdens de presentatie van Bizzkidz zat te bloggen en men mij in eerste instantie wat verwijtend benaderde, dat men het toch ongepast vond dat ik tijdens de presentatie iets zat te typen. Men dacht dat ik zat te chatten. Toen ik eenmaal had aangegeven dat ik "multitasking" ben en dat ik een live blog aan het schrijven was, kon het wel. Men had zelfs nog nooit van Blogger gehoord! Er is dus nog een lange weg te gaan voordat we als onderwijsmensen (of uitgeversmensen in dit geval) deze tools voor onszelf zullen gaan gebruiken...
De internetcorner van het hotel is Out of order, maar gelukkig staan er hier ook nog enkele pc's centraal, zodat ik nog een keer kan inloggen. Ik ga nu nog even kijken op de live blog van Pierre Gorissen en Willem Karssenberg.

Labels:

Bizzkids


Ben net bij Marc Prensky vandaan gekomen met een tevreden gevoel (zie de live weblog van Pierre en Wilem daarover. Ik zit nu live te bloggen in de presentatie over Bizzkids simulaties, een management game van Bitpresseducatie.
De landelijke competitie loopt gedurende enkele maanden (jan- maart) in rondes. Daaruit komen finales en het bedrijfje met de hoogste winst krijgt een prijs (bijv. Apple iPods).
Na de landelijke variant kwam de vraag naar een eigen omgeving voor een school, genaamd Bizzgames, waarin een school zelf allerlei zaken kan instellen. We gaan nu een ronde spelen via bizzgames.nl en we strijden om een zilverkleurige thermoskan! We moeten een hotdogkar runnen, iets voor klas 1 niveau 3/4. Er zijn in totaal 10 teams. Na een korte uitleg duiken we erin. We moeten beslissingen nemen over marketing, logistiek en financien. Ik snap er helaas nog niet veel van, dit kan ik me beter door een leerling laten uitleggen denk ik. Ik moet nadenken over de prijs van mijn hotdogs, de concurrentie, de inkoop en nog wat van dergelijke zaken waar ik niet zoveel van weet. Handelskennis was mijn slechtste vak op de Havo.
Bij het spel is ook een docentenmodule waarin alles achter de schermen wordt weergegeven. Verder is er ook een oefening te maken over het invullen van de balans. Ook kun je berichten versturen naar de andere teams of als docent naar je cursisten. Na uitloggen verwerkt de docent de gegevens en rolt de winnaar uit de bus. Helaas ben ik tweede geworden, mijn buurvrouw is de gelukkige winnaar!
Prijskaartje: per team (van 3 of 4 lln), kost het voor de landelijke variant (Bizzkidz) €5,- per ll, bij Bizzgames €7,- per ll en daar zitten dan ook werkboekjes bij. Er hoeft niets geinstalleerd te worden.

Labels: , , ,

dinsdag, april 11, 2006

Aankomst in Veldhoven


Na een vlotte trein- en busreis ben ik al in Veldhoven aangekomen voor de conferentie "Bits, Brains en Games". Willem Karssenberg liep ook net langs, en er zullen nog wel meer bekende gezichten voorbij komen vanavond.
Ik dacht even op mijn kamer de draadloze verbinding hier te gebruiken, maar die is ongelofelijk duur (€4,50 per half uur of €9 per 2 uur), dus ik ben nu maar even in de internetcorner gaan zitten, waar ik vanaf mijn kamer ook vlakbij zit. Zo kan ik af en toe even achter 1 van de 4 pc's kruipen. Het is nu nog lekker rustig, dus geen probleem, maar evengoed is het netwerk hier ontzettend traaaaag. Ik moest bijna 5 minuten wachten voordat ik het scherm geopend kreeg waarin ik dit kan typen. Da's wel even wennen als je thuis en op je werk andere snelheden hebt.
Ik ben van plan om regelmatig even tussendoor iets te schrijven over de presentaties die ik volg en maak ook foto's. Ik heb net even een plaatje gemaakt van de prachtige binnenplaats van dit voormalige klooster, met klokketoren en groot glas-in-lood raam. Ik ben helaas vergeten om het snoertje van mijn digitale camera mee te nemen, maar ik zie hier toch al nergens een usb-gat waar ik dat in zou kunnen steken, dus de foto's zal ik later nog wel toevoegen.
Wordt vervolgd...

Labels:

donderdag, april 06, 2006

Nog 6 dagen tot Veldhoven!


Eergisteren kreeg ik het programmaboek voor de IT en Onderwijsvernieuwingsconferentie in Veldhoven, waar ik alweer voor de 3e keer met een groep collega's naartoe ga. Het wordt georganiseerd door het Consortium voor Innovatie en er zijn dit keer maar liefst drie gastcolleges, ROC de Leijgraaf, Sint Lucas Boxtel en Hooghuis Lyceum Oss. In tegenstelling tot vorige jaren ligt de nadruk niet alleen op IT, maar ook op onderwijsvernieuwing en zullen er ook VMBO collega's bij zijn, wat het volgens mij alleen maar weer interessanter maakt.
De titel is deze keer "Bits, Brains en Games". In de inleiding van het programmaboekje staat hierover:
"De Bits staan voor de ICT innovatie en onze poging om bij te blijven op dit gebied. De Brains staan voor het moderne hersen- en gedragsonderzoek dat verklaringen zoekt voor het veranderende gedrag van jongeren, maar ook voor hun nieuwe oplossingsstrategieen, leerstrategieen, samenwerkingsvormen, communicatiepatronen, etc. De Games staan symbool voor het veranderde vrijetijdspatroon van jongeren. Minder TV, meer games en MSN, maar minder sociale ontmoeting". (alsof MSN geen sociale ontmoeting is!)

Ik heb al aardig wat interessante presentatieomschrijvingen gezien. Een kleine greep uit de eerste 3 rondes (want verder ben ik nog niet met het doorspitten):
- ICT en Onderwijsinnovatie: Waar liggen de kansen?
- Aan de slag met opleidingplanner (even zoeken naar de juiste link, want die in het programmaboek werkt niet).
- Competentie Meter.
- Content, content, content (van Kennisnet). Over de standaarden die gebruikt worden om digitale content in elk systeem te kunnen gebruiken.
- Bizzkidz simulaties. Hierbij leren cursisten ondernemen via het internet. Ik had het ook al eens aan mijn collega's doorgespeeld.
- Stagementor (stagebegeleidingspakket voor (v)mbo). Op de site valt (nog?) niet veel te zien.
- Learn4life, de Logistiek van het onderwijs.
- Leerstof a la carte, een wiskunde website die de stof aanbiedt vanuit de 8 intelligenties van Gardner.
- U1tIT2? (You want IT too?) waarbij cursisten van ROC Midden Nederland eens aan hun docenten mochten aangeven hoe ze op school ict zouden moeten inzetten.

Met name die laatste lijkt me erg leuk, te meer omdat de presentatie door de cursisten zelf wordt verzorgd. Het avondprogramma op woensdag is trouwens ook goed gevuld. Zo treedt Hans Dorresteijn op en gaat Willem Karssenberg een workshop verzorgen over weblogs die ik zeker ga volgen. Ben benieuwd of hij ook nog hier langs gaat tijdens die sessie.

Ik ga dinsdagmiddag al die kant op en overnacht daar zodat ik goed uitgerust kan beginnen woensdag. Ik wil de keynote van Marc Prensky namelijk niet missen, maar had geen zin om al om 5 uur op te staan en met een slaapachterstand aan zo'n vermoeiende tweedaagse te beginnen.

Wordt zeker vervolgd!

Labels:

donderdag, januari 26, 2006

MBO Centraal


Afgelopen dinsdag was ik op de MBOCentraal dag (ik heb er hier al eerder over geblogd) in het Beatrix gebouw in Utrecht. Deze dag was een grote reclamebijeenkomst van de educatieve uitgeverijen die hun nieuwste materiaal voor het competentiegericht onderwijs presenteerden. De opkomst was behoorlijk, maar dat krijg je al gauw wanneer alles gratis is. Allerlei uitgevers waren vertegenwoordigd zodat een groot deel van het MBO aan zijn trekken kon komen. Tijdens de dag kon je ook nog intekenen voor een tweetal prijsvragen waarbij een iPod gewonnen kon worden, dus ik verwacht binnenkort de prijs in de bus. :-)
De opening werd verzorgd door Peter Blange (zie de erg vage foto hiernaast), oud volleybal international en volgens de aankondiging coach van het nationale volleybalteam. Dat mocht ie willen en hij zette meteen even de fout recht. Hij beschreef zijn ervaringen met verschillende coaches en hun verschillende stijlen. De ene die duidelijk de regels vastlegde en veel eiste, de ander die de verantwoordelijkheid meer bij de spelers legde en ze "volwassener" benaderde. Een aardige vergelijking is natuurlijk dan te maken met de onderwijswereld waar we ook steeds meer als coach gaan optreden. Hij refereerde nog aan een onderzoek in de sportwereld (waar ik heel lang naar gegoogled heb, maar niet heb kunnen vinden) waarbij aan spelers werd gevraagd wat volgens hun de belangrijkste eigenschappen van een goede coach zijn. Van zijn top 5 noem ik nummer 1 en 2: visie en vertrouwen, twee belangrijke kwaliteiten die mij in ieder geval erg aanspreken. Wanneer je aan je cursisten duidelijk kunt maken wat je visie is en waar je naartoe wilt, zullen ze je volgen op het moment dat er een basis van wederzijds vertrouwen is.
Tijdens de presentatierondes heb ik tweemaal een Schonenvaart bijeenkomst (van Edu'Actief) bezocht, aangezien we daar bij onze detailhandel opleiding waarschijnlijk iets mee willen. Hoe meer ervaringen en informatie je tot je neemt des te beter. Interessant is de samenwerking die Schonenvaart heeft met uitgeverij Malmberg voor de talenkant van het geheel. Hun "Taalblokken" gaven tijdens de presentatie wat technische problemen (de java scripts werden in de browser geweigerd), maar desalniettemin lijkt het een aardige aanvulling op de methode van Edu'Actief. Interessant is ook de samenwerking die ze zijn aangegaan met Examn (PDF), een uitgebreid digitaal hulpmiddel voor het inrichten en begeleiden van individuele leerprocessen. Dit brengt natuurlijk wel meteen weer veel extra werk en scholing met zich mee bij de invoering van Schonenvaart, want ik zie mijn collega's dit nog niet meteen omarmen.
Een andere interessante presentatie was die rondom burgerschapscompetenties van Thieme Meulenhoff. Zij zijn bezig een webbased methode hiervoor op te zetten met de naam Spring. In februari staat een demo gepland dus die hou ik in de gaten.
De afsluiting van de dag werd voor een handjevol mensen gedaan door Boom Chicago. Een leuk half uurtje met enkele sketches die duidelijk maakten waar de Lama's hun ideeen vandaan hebben.

Labels:

woensdag, januari 04, 2006

CES in Las Vegas


Na al het feestgedruis heb ik weer de rust gevonden om wat te schrijven. En wel over de CES (Consumer Electronics Show, schrik niet van het muziekje) in Las Vegas die net van start is gegaan. Dit is nou een beurs waar ik ook nog wel eens naartoe zou willen. Ieder jaar komen er allerlei fabrikanten bij elkaar die er de nieuwste snufjes op elektronica gebied voor consumenten presenteren. En alle journalisten die iets met gadgets hebben zijn er dan ook te vinden (bijvoorbeeld van het NRC).
Er zijn al vele grote primeurs geweest tijdens vorige shows. Zo heeft Bill Gates er de X-box onthult en het smartphone besturingssysteem en Apple was er in 2001 met de Ipod. Nu ook al zijn er weer enkele interessante aankondigingen te verwachten, maar ze lijken nog niet zo baanbrekend als de hiervoor genoemde zaken. Zo is er de mediaplayer van Samsung die wel eens een Ipod Nano killer zou kunnen worden. Of wat dacht je van de nieuwste digitale camera van Kodak die maar liefst twee 5 MP lenzen heeft en ook nog eens draadloos foto's kan versturen. Er wordt ook gespeculeerd over een aardig nieuw speeltje van iRiver waarmee je naast foto's en video bekijken ook spelletjes kunt spelen.
De komende dagen verwacht ik nog veel meer aardige dingen in de verschillende blogs tegen te komen en ik hou het nauwlettend in de gaten.

Labels: ,

zondag, december 11, 2005

Educa, mobile learning

Bij de sessie over Mobile learning heb ik van 3 presentatoren aardige dingen gehoord. Hieronder volgen ze. Alle lezingen hadden te maken met het gebruik van mobiele apparaten (telefoons, palms en pocket pc’s) om te leren. Alle drie de voorbeelden geven duidelijk weer wat er zoal mogelijk is wanneer we in het onderwijs meer gebruik gaan maken van mobieltjes of pda's.

David Metcalf: M-learning: blending mobile innovations
Een mobiel apparaat is ideaal voor de zogenaamde "Stolen moments of learning", even iets bekijken als je in de bus zit bijvoorbeeld, als je in de spreekkamer zit bij de dokter of als je ergens lang in de rij moet staan.
Metcalf toont enkele voorbeelden van applicaties op Palms. Verder ook voorbeelden van Vodafone en Nokia die gebruik hebben gemaakt van Mobile learning voor hun personeel.

Augmented reality (extra informatie geven over de omgeving waarin je je bevindt dmv bijvoorbeeld draadloze netwerken) met mobiele apparaten. Voorbeelden: “Environmental detectives” (je loopt rond in een park en krijgt informatie over de natuur om je heen) en “mystery at the museum” (extra informatie over bijvoorbeeld schilderijen die er hangen, maar ook interactie met viruele personen die je vragen kan stellen, een spelvorm) van MIT. (http://www.educationarcade.org/gtt/ )

Zie ook: Mlearning boek van Metcalf, hrd press 2005. Of de site van M-learning.org (waar ik zeker nog eens dieper in ga duiken want daar staan ook enkele demo's op).

Prof de Sousa Pires

Van universiteit Växjö (Zweden) vertelt over het Musis project.
Nieuwe term: Multicasting = broadcasting on-to-many
Studenten gevraagd voor welke service ze zouden willen betalen. Vervolgens kregen ze smart phones, Nokia's 6630.
Content van de universiteit ging via servers naar de leden via Telia. Lokaal nieuws, muziek, weer, entertainment. Studenten vroegen zelf om nieuws over hun lessen, bijv. roosterwijzigingen en mededelingen.
Ook "micro lectures" in de vorm van video films werden zo verspreid. Daarvoor werd gebruik gemaakt van FirstClass programmatuur.
Studenten worden verplicht lid van een kanaal van hun eigen lessen, de rest is facultatief.
Tekst is voor dit medium vaak beter dan (vaak) slecht geluid of video. De dienst is gratis of tegen een kleine bijdrage te gebruiken. Persoonlijk instellen moet mogelijk zijn. Push technologie.

Dr Bo, WearIt@Work en iTutor projecten

Werkt voor Giunti interactive labs .
Zij hebben het Omaf model ontwikkeld: open mobile access abstract framework.
iEye en iTutor projecten: gebruik van oogbewegingen en spraak voor toegang tot informatie in cms. Vooral in bedrijven toe te passen (in bijvoorbeeld productielijn om computers aan te sturen).

http://www.wearitatwork.com/ is net gestart samen met een grote groep partners, duurt nog 54 maanden. Hier gaat men de mogelijkheden van “Wearable computing” onderzoeken, voornaleijk bedoeld voor op de werkvloer in situaties waarbij men moeilijk twee handen kan gebruiken.

Labels: ,

Educa, nog meer over games in het onderwijs

Tijdens de sessie over Gaming in het onderwijs, waarover ik al eerder blogde, kwamen er nog 3 interessante sprekers voorbij:

Klaus Dieter Thoben: Universiteit Bremen, training through gaming.

Spiko project, http://www.spiko.org/
Deze organisatie probeert voor bedrijven simulatietools te maken volgens een vaste opbouw. Moeilijk om 1 simulatie tool te maken die breed toepasbaar is. Ieder bedrijf heeft andere wensen. Voorop in hun simulaties staat niet winnen, maar leren samenwerken.

Vaste structuur van de gemaakte games:
Scenario > cases > phases > stages.
Nog meer informatie:
Www.prime-time.eu (vanaf 1 januari 2006)

Ed Fennema, improve learning with online games, u&i learning

Dit was een inspirerend verhaal over de huidige stand van zaken rondom games. De presentator was ook lekker op dreef en had hier en daar leuke terzijdes.
Zijn verhaal ging over games en het feit dat deze voor het onderwijs nog een nieuw onontgonnen gebied zijn.
De presentator verwijst naar Mike Yacci en zijn typeringen van soorten games.
Volgens Yacci zijn er intrinsieke en extrinsieke games op 3 verschillende gebieden: Educational, training en thinking.

Waarom werken edugames volgens de presentator?:
- Winnen versus voortgang
- plezier draagt bij aan prestatie
- spelen = leren
- verschillende niveaus
- adaptieve structuur
- creativiteit
- interactief
- realistisch

U&I learning heeft een template gemaakt voor een spel, vele toepassingen zijn dan mogelijk.
Meer informatie: www.uni-learning.com

Prof Christino Carbonell, the e-mazing race and other games, Universiteit van Manilla

Deze man maakte er een leuke show van en presenteerde het spel (de e-mazing race) zoals hij het ook aal zijn collega's had gepresenteerd, als een echte showhost. Enkele genoemde punten: Online learning moet vooral draaien om de drie E’s (enjoyment, engagement en enthusiasm). Dus: games.
Puzzlemaker is men bijvoorbeeld gaan gebruiken.
E-mazing race: een spelvorm die is gebruikt om personeel van de universiteit iets te leren over online learning.

Men heeft gebruik gemaakt van Blackboard. Opdrachten zijn in 3 stukken ingedeeld, prijzen als iemand iets het eerst af heeft. Insturen via bb, gebruik discussion board, snelle reacties van de begeleidende docenten zijn nodig.
Slotuitspraak: “Education is not filling a bucket, but lighting a fire”. (Yates)

Tor Ivar Eikas (Noorwegen): Gamebased dynamic simulations

Simulaties van technische systemen.
Marc Prensky spreekt van digital natives vs digital immigrants. De huidige jeugd bestaat uit digital natives, de oudere generatie zijn de digital immigrants.

Het verhaal van deze presentator staat verder hier.
Hierin zijn ook plaatjes te zien van simulaties die ontwikkeld zijn. Dit zijn vooral eenvoudige manipulatie spelletjes waardoor een technisch principe wordt uitgelegd.

Labels: , ,

Educa Berlijn, nog meer interessants

Ik heb thuis de boel weer in kerstsfeer gebracht en nu heb ik nog wat tijd om nog enkele interessante sessies van Educa Berlijn te plaatsen.

Demonstration session

3 demonstraties:

- simulatieomgeving van Athabasca universiteit in Canada

ollaborative network learning simulator. http://www.sccori.com/ en http://www.athabasca.ca/ . 3 soorten simulaties gemaakt vanuit 1 basismodel:
- eenvoudige handelssimulatie, logistiek, vraag en aanbod, voorraadbeheer, geen database erachter of samenwerking, geen extra informatie.
- enige samenwerking en meer informatie erbij.
- teamplan opstellen, hoe je doel bereiken. Kan gebruikt worden in teambuilding. Helaas geen voorbeeld gezien, alleen een verhaal aangehoord (hoezo demonstration session?)

- Prometheus

Project rond elearning platform voor medisch personeel en studenten, van universiteit van Tübingen samen met 4eforu platform. (zie http://www.prometheus.uni-tuebingen.de/player/eingang.jsp ) Samenwerking met o.a. Leiden. Virtuele kliniek, bibliotheek en internet cafe. Prachtige grafische uitwerking, je werk in een virtuele omgeving. Je kunt er zelf rondkijken door de link hierboven aan te klikken, echt de moeite waard!

- 2 Zweedse producten van Karolinska Institutet in Stockholm:

WebSP: web simulator patient, medische patientgegevens die moeten worden bewerkt. (http://websp.lime.ki.se/)

ArchSim: simulatie rond rescue archeologie, oftewel in korte tijd met een beperkt budget met een groep een virtuele opgraving uitvoeren. (http://lime.ki.se/cul_cd_et_projects_vase2.htm)

Labels: ,

donderdag, december 08, 2005

Marc Prensky


Helaas was ik niet op de Surf dagen dit jaar, maar ik heb intussen wel kunnen luisteren naar de keynote die Marc Prensky daar gaf over de manier waarop jongeren met informatie omgaan. De keynote was opgenomen en is hier in mp3 formaat te beluisteren. Dat geldt trouwens ook voor de lezing van Wim Veen (zie mijn eerdere post over de Homo Zappiens) die erna kwam. 2 interessante verhalen.
Op de website van Marc Prensky en ook tijdens Educa in Berlijn was er sprake van een nieuw boek van zijn hand met de leuke titel: "Don't bother me Mom-- I'm learning" waarin hij ingaat op het feit dat het spelen van games jongeren kan voorbereiden op een succesvolle toekomst in de 21e eeuw. Zijn eigen samenvatting van het nog te verschijnen boek luidt:
""Don't Bother Me, Mom -- I'm Learning” : How Computer and Video Games Are Preparing Your Kids For Twenty-first Century Success -- and How You Can Help! by Marc Prensky (Paragon House 2006) presents the case – profoundly counter-cultural but true nevertheless – that video and computer game playing, within limits, is actually very beneficial to today's “Digital Native” kids, who are using them to prepare themselves for life in the 21st century. The reason kids are so attracted to these games, Prensky says, is that they are learning about important “future” things, from collaboration, to prudent risk taking, to strategy formulation and execution, to complex moral and ethical decisions. Prensky’s arguments are backed up by university PhD’s studying not just game violence, but games in their totality, as well as studies of gamers who have become successful corporate workers, entrepreneurs, leaders, doctors, lawyers, scientists and other professionals.
Because most adults (including the critics) can’t play the modern complex games themselves (and discount the opinions of the kids who do play them) they rely on secondhand sources of information, most of whom are sadly misinformed about both the putative harm and the true benefits of game-playing. This book is the antidote to those misinformed, bombastic sources. Full of common sense and practical information, it provides parents with a large number of techniques approaches they can use – both over time and right away – to improve both their understanding of games and their relationships with their kids."
Het boek is nu te reserveren, dus dat zal ik dan maar even doen, want dit lijkt me wel leuk om te lezen. Hoewel ik zelf geen ouder ben, denk ik dat er ook voor mensen die in het onderwijs met deze doelgroep werken veel interessants in staat. Het boek kost $19.95 (plus nog eens $9.00 verzendkosten, helaas) bij Paragon House en verschijnt in maart 2006. Nog even een paar maandjes geduld dus. Als ik het heb gelezen zal ik erover bloggen.

Labels: , ,

zondag, december 04, 2005

Nog meer Educa goodies


Ik heb veel te veel leuke en inspirerende zaken gezien en gehoord tijdens Educa in Berlijn de afgelopen dagen om het hier allemaal kwijt te kunnen, maar naar een paar leuke initiatieven wil ik hier nog even verwijzen.
Tijdens een sessie over het gebruik van Games in het onderwijs (iets waar ik veel potentie in zie, maar nog onvoldoende voorbeelden van had gezien) waren er enkele leuke zaken te zien voor voortgezet en hoger onderwijs. Zo presenteerde Aaldrik Sillius samen met Jos vd Werf van de Universiteit van Groningen een prachtige simulatie (Gimmics) die gebruikt wordt bij de apothekersopleiding. Het is een soort spel waarbij studenten een apotheek moeten runnen en te maken krijgen met allerlei zaken die ze normaal ook moeten oplossen, zoals recepten verwerken, leveranciers benaderen en problemen bij patienten oplossen. Meer over hun simulatie en hun ideeen staat hier.
Een ander leuk initiatief tijdens deze Games-lezing (die overigens bomvol was) kwam uit Hongarije van Daniel Molnar. Hij beschreef een project met de naam Professor X (pdf), waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs in de rol van een geheim agent kropen en aan de hand van een wekelijks filmpje een puzzel moesten oplossen om tot een profiel van een persoon te komen. Ze werkten samen door zaken op te slaan in Wiki's, iets waar ik ook nog eens wat mee wil doen in mijn lessen. Hij noemde in dit verband Tikiwiki, waar ik nog nooit van gehoord had, maar wat een prima tool lijkt te zijn om het samenwerkend leren te bevorderen. Een ander project dat hij beschreef was Filmez (pdf), een project voor 14-19 jarigen die filmverhalen moesten insturen via sms, om vervolgens een verhaal te schrijven, stukjes film te bewerken, een filmteam samen te stellen, een trailer te maken en deze tenslotte te presenteren voor een professionele jury.
In een volgende post zal ik proberen nog enkele interessante sessies te beschrijven.

Labels: , ,

Homo Zappiens op Educa in Berlijn


De afgelopen drie dagen was ik met mijn collega Mieke in Berlijn voor de internationale Educa conferentie. Het centrale thema was e-learning en er was een enorme verscheidenheid aan nationaliteiten en goede initiatieven. De sessies waren zo opgezet dat ieder onderwerp door 4 of 5 mensen verder werd uitgewerkt en dat betekende steeds een snelle powerpoint en veel te weinig spreektijd tot de volgende al weer aan de beurt was. Het hield het tempo er wel in, maar het was erg vermoeiend om ook nog bij de laatste lezing goed geconcentreerd te blijven. Gelukkig was er op de eerste avond een aangename verrassing in de vorm van een lezing over de Homo Zappiens door Prof. Wim Veen van de universiteit van Delft. De lezing begon wat laat omdat de man voor hem, een hoge pief bij Microsoft, de hints dat hij moest stoppen niet wilde begrijpen en er waren al aardig wat mensen de zaal uitgelopen. Maar rond 10 over 7 mocht Prof. Veen dan toch beginnen en meteen zat iedereen weer rechtop in zijn stoel, want zijn deel werd geopend door vier rappende jongens die probeerden uit te leggen wat hen nou eigenlijk bezighield en waarom zij niet meer dezelfde jongeren zijn als de jeugd van vroeger. Prof. Veen had een boeiend verhaal, dat ik deels al enkele jaren geleden in Minneapolis tijdens een conferentie had gehoord, over de veranderende manier waarop jongeren met informatie omgaan, hoe ze leren en wat ze bezighoudt. Het was een verhaal over een nieuw type mens, de Homo Zappiens, die gewend is zelf in controle te zijn van informatie. Ze spelen spellen, communiceren 24/7, integreren echte vriendschappen (f2f) met virtuele vrienden en ze lezen nooit een handleiding. Nieuwe media zorgen voor nieuwe vaardigheden. De meta cognitieve vaardigheden worden goed ontwikkeld, maar te weinig in het huidige onderwijs gebruikt. Ze zijn in staat creatief problemen op te lossen, ze zijn multitasking en hebben geleerd samenwerkend op te lossen. De eindboodschap van Prof. Veen was dan ook: vertrouw ze, daag ze uit, geef betekenisvolle opdrachten, zorg voor onderdompeling in onderwijs, zoek naar hun passie en talenten. Ik kwam bij mijn verdere zoektocht naar Prof. Veen nog een vergelijkbaar stuk (2020 Visions/ Wim Veen's Projection, pdf) tegen op een duitse e-learning site, en een oratie op de Surf-site (Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden, pdf) die ik zeker ook nog zal lezen.

Labels: ,

donderdag, november 03, 2005

Educatieve uitgeverijendag MBO centraal


Op 24 januari 2006 is er een bijeenkomst van alle educatieve uitgeverijen voor het MBO die daar hun nieuwe leermiddelen voor het competentie gericht onderwijs gaan presenteren. Ik heb me al even opgegeven via de website voor het evenement en ik denk dat het zeker de moeite waard kan zijn om eens te kijken wat de uitgeverijen allemaal al gemaakt hebben. Toch denk ik dat je hoe dan ook je eigen weg moet gaan binnen de onderwijsvernieuwing en dat je alleen maar elementen uit materiaal zult kunnen gebruiken, omdat je nou eenmaal te maken hebt met verschillende leerlingen, verschillende randvoorwaarden en andere mogelijkheden qua personeel. Een methode gebruiken is prima, maar je zult er altijd je eigen draai aan moeten geven.

Labels:

vrijdag, oktober 21, 2005

Educa conferentie in Berlijn


Ik heb gisteren te horen gekregen dat ik naar de Educa conferentie in Berlijn mag, die van 30 november t/m 2 december dit jaar plaatsvindt. Ik ga samen met een collega en we hebben ons meteen online geregistreerd op de site van de conferentie.
De conferentie heeft een duidelijke ICT en onderwijs invalshoek en aangezien dat ons werk is, hoop ik er veel inspiratie op te doen en contacten te leggen. Het programma is nu bekend en er komen enkele sprekers van formaat, waaronder ook twee mensen uit Nederland. De lijst staat op de site. Ik ben van plan om, als dat daar mogelijk is, te bloggen over mijn ervaringen. Misschien is het ook mogelijk om wat foto's te maken met mijn pda. We vertrekken op de 3oe november, maar nemen alleen deel aan de conferentie zelf en niet de pre-conferentie, die op die dag plaatsvindt. We hebben een eenvoudig hotel (een soort jeugdherberg) gevonden en de treinreis is ook zo goed als geregeld.
Het toeval wil dat ik twee weken daarna in het weekend ook weer naar Berlijn afreis, dit keer privé met een groep van 14 vrienden. Zo kan ik van tevoren al wat restaurants en kroegen "scouten". Ik heb er zin in!

Labels:


Wikipedia Affiliate Button