Gadgets en onderwijs

woensdag, december 06, 2006

MBO Verbeterkit


Tijdens de herontwerpmanifestatie van vorige week woensdag in Rotterdam heb ik een workshop over de MBO Verbeterkit gevolgd en mijn verslagje zet ik meteen maar even hier neer.

De MBO-verbeterkit is gemaakt door het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en Stichting Alexander.

Vanuit het Job is 1 van de doelstellingen het vergroten van de betrokkenheid van cursisten bij hun school. Zo helpen zij bij het opzetten van bijvoorbeeld studentenraden. Verder nemen ze 1 maal per schooljaar de zogenaamde ODIN enquête onder cursisten af, die ook op het Nova College wordt afgenomen.

ODIN: de kernvraag bij ODIN is “hoe ervaren mbo’ers de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de onderwijsomgeving?” Het doel van de enquête is het geven van een kwaliteitsimpuls aan het deelnemersbeleid binnen de onderwijsinstellingen en daarbuiten. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als uitgangspunt voor de nieuwe MBO verbeterkit.

MBO-verbeterkit: met deze map kunnen cursisten zelf proberen hun onderwijs of schoolomgeving te verbeteren. Bij de inzet van de kit wordt uitgegaan van een bepaalde groep cursisten in een team (6-10 personen) die onder begeleiding van een coach de kit doorwerken. De duur is ongeveer 4 maanden en naast de direct betrokkenen kan het ook zijn dat er indirect nog veel meer cursisten bij betrokken raken.
De map is opgedeeld in 4 delen: Wat kan er beter?, Hoe kan het beter?, Hulpmiddelen voor studententeams en Hulpmiddelen voor de begeleider. Aan de hand van de uitkomsten van de ODIN enquête op de eigen school wordt een punt gekozen dat moet worden verbeterd en vindt een eerste gesprek met het CVB plaats. Daarna gaat het team aan de slag met een van de vele mogelijkheden om de zaak onder de aandacht te brengen op school en daadwerkelijk tot een verbetervoorstel te komen. Dit kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn, een film, een enquête, een schoolpersbureau of een Lagerhuisdebat. Zo raken indirect nog veel meer cursisten bij de uitwerking betrokken. Uiteindelijk wordt een plan opgesteld wat weer met het CVB wordt besproken en kan er iets worden verbeterd.
Enkele voorbeelden die werden getoond waren van een school waar men de gebouwen saai vond, waar een schoolfeest werd georganiseerd, waar bustijden moesten worden aangepast of waar een speciale website door een studententeam was gemaakt om zaken bij medecursisten onder de aandacht te brengen.
De verbeterkit werd op enkele pilotscholen op verschillende manieren ingezet gedurende het afgelopen schooljaar. Soms werd het gebruikt als keuzeproject met wel of geen cijfer aan het eind, soms werd de aanwezige deelnemersraad ermee aan het werk gezet. Ook werd het op 1 school ingepast in het vak statistiek. Tenslotte was het ook als traject buiten lestijd op een ROC te volgen.
Dit pakket past goed in het nieuwe comptentiegerichte leren omdat er in de map expliciet in een competentiewijzer wordt aangegeven welke competenties er in het pakket worden geoefend. Er is veel ruimte voor eigen invulling en de competenties zijn bij alle opleidingen te gebruiken. De stukken die het project opelvert kunnen worden opgenomen in een portfolio (bijvoorbeeld een film) en deelnemers kunnen van de Job site een deelnamecertificaat downloaden.
Alle gedane projecten worden zoveel mogelijk gedeeld en verzameld op de site http://www.job-odin.nl/ en daar kunnen deelnemers ook de kunst afkijken van andere, eerdere projecten. Zo ontstaat een platform voor kennisdeling. Uiteindelijk levert het project volgens Job actievere deelnemers op, die in de pilotscholen aangaven dat ze het een leuk en bruikbaar project vonden. Er worden concrete verbetervoorstellen gemaakt waar de school weer beter van wordt en de deelnemers hebben het gevoel ook meer bij de school betrokken te zijn. Als er eenmaal een begin is gemaakt kan het zijn dat dit project een vervolg krijgt in een deelnemersraad of nieuwe projecten, wat bijvoorbeeld in Utrecht het geval was.
De verbeterkit is gratis (!) te downloaden en een school kan ook losse exemplaren van de map voor verder kopieren binnen de instelling bestellen voor maar €7,50.

Labels: ,

maandag, november 27, 2006

Surfdagen: netgeneratie


Na allerlei andere drukke werkzaamheden kom ik eindelijk eens toe aan de verwerking van alles wat ik tijdens de Surfdagen heb genoteerd en gehoord. Zo was ik bij een lezing van Professor de Haan over de netgeneratie. Ik had me ingesteld op een verhaal a la Prensky, maar het werd toch heel anders.

Prof. de Haan heeft voor het Sociaal Cultureel Planbureau o.a. onderzoek gedaan naar de huidige generatie in het voortgezet onderwijs, onze toekomstige leerlingen, en hoe zij omgaan met internet. Hij verwees bij zijn lezing naar allerlei publicaties van het SCP:

- boek gepubliceerd half jaar geleden, onderzoek naar netgeneratie(http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9085062144.shtml)
- rapport 2002 over lln in vo, waar leren jongeren omgaan met computers. (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037700721.shtml)

- boekje surfende senioren van scp (http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9039523266.shtml)


Enkele interessante bevindingen uit het onderzoek die werden genoemd zijn:
- allochtone groepen hebben minder pc's en minder toegang tot internet.
- mediaconsument wordt producent, "prosumer" (Janssen & Hermes, 2006) passieve houding verandert in een actievere houding.
- Jongeren hebben: 36% profielsite, weinig (10 %) weblogs, 45% heeft een online fotoalbum, 15% een eigen homepage (wat ik ook niet veel vind).
- Barrieres om informatie te delen zijn lager geworden.
- Ook online is er sociale vaardigheid nodig, pesten online is ook vaak pesten offline.
- Driekwart doet zich online anders voor dan men is, dit is nog sterker onder de jongere leeftijdsgroep (“meisjes presenteren zich net even blonder”).
- Ouders hebben weinig idee van wat hun kinderen online doen. Er zijn wel regels soms, maar men controleert dit niet.
- Handigheid in de omgang met technologie betekent niet automatisch ook informatievaardig zijn. Leren selecteren, beoordelen en toepassen van informatie moet aangeleerd worden. Docent als "informatiecoach".

Op de weblog van de Surfdagen die Gerard Dümmer heeft bijgehouden staat ook een uitgebreider verslag van deze presentatie waar ik verder weinig aan toe te voegen heb. Zelf vond ik de cijfertjes iets teveel de overhand nemen, ik ben meer geinteresseerd in praktische consequenties van dergelijke onderzoeken, maar dat zal wel zijn omdat ik niet in de HBO/WO wereld van het onderzoek werk. Daarom vond ik deze lezing enigszins teleurstellend omdat ik er in mijn lespraktijk weinig mee kan.

Labels: ,

zondag, november 12, 2006

Filmpje! 2

Bij YouTube staat een aardig filmpje over een klas op een Amerikaanse basisschool die weblogs en wiki's als standaard onderdeel van hun lessen gebruikt. De onderwijzeres vertelt over haar ervaringen en die van de leerlingen. Zo heeft de klas via het internet ook contact met een klas in Nieuw Zeeland en leren de leerlingen over en weer van elkaar. Erg leuk om te zien dat ook deze nog jonge kinderen deze vormen van social software omarmen.

Labels:

woensdag, november 01, 2006

Filmpje!

Van mijn collega (bedankt Willy) kreeg ik een link naar een filmpje op YouTube dat wel aardig weergeeft waar de uitdaging voor het "ouderwetse" onderwijs ligt in de nieuwe wereld van technologie en multitasking leerlingen. Wel gericht op de VS, maar ook voor ons zeker actueel. Het doet ook weer denken aan de boodschap van Marc Prensky. De beschrijving over de makers bij het filmpje luidt als volgt:
"This video was created by Tom Woodward of Henrico County schools in Virginia. Tom used the work of Karl Fisch from Colorado who created a PPT using various quotes and statistics from "flat world" thinking."
Het filmpje duurt maar 2,5 minuut dus zeker even kijken.

Labels:

woensdag, oktober 11, 2006

YouTube in de klas

Op de weblog van Margreet van den Berg kwam ik een interessant stukje tegen met enkele ideeen over hoe je YouTube in de klas zou kunnen inzetten. Ik wil er dit jaar ook iets mee gaan doen, maar moet nog even kijken of het inderdaad wel zo is dat leerlingen over een eigen camera beschikken. Foto's kunnen ze wel maken (met hun telefoon bijvoorbeeld), maar met videobeelden doen mijn leerlingen niet zoveel. En ik heb zelf alleen maar een digitale fotocamera die welliswaar ook kan filmen, maar alleen korte stukjes met een redelijke kwaliteit. En de camera's van school die zij voorstelt om te gebruiken: nou, die hebben wij dus niet... Nog even puzzelen dus.
Dit filmpje op YouTube is trouwens wel grappig, het zijn de oprichters die na een min of meer serieuze boodschap toch wel even moeten lachen, waarschijnlijk omdat ze voor 1,3 miljard euro door Google zijn overgenomen. Dan heb je inderdaad genoeg reden om even lekker te schateren lijkt me!

Labels: ,

zaterdag, september 23, 2006

Spieken met je mobiel verleden tijd?


In het Onderwijsblad van deze week las ik een klein artikel over een fenomeen dat schijnbaar steeds vaker voorkomt, namelijk leerlingen die hun mobieltje gebruiken om te spieken. Het gaat nog niet om hele grote aantallen, er wordt een onderzoek van de TKMST Monitor uit 2005 (zie hun persbericht van 12 januari van dit jaar) aangehaald waarbij sprake is van 9 procent van de jongens en 3 procent van de meisjes in de hoogste klassen van havo/vwo, maar het komt wel steeds meer voor. Ik moet zeggen dat ik het zelf nog niet heb ervaren, maar dat zal een kwestie van tijd zijn.
In Engeland werden vorig jaar 4500 examenkandidaten geschorst omdat ze hun mobiele telefoon hadden gebruikt om te spieken en een bedrijf dat daar handig op inspringt is Mobysafe (erg magere website helaas). Zij hebben een apparaatje ontwikkeld dat in- of uitgaande signalen van mobieltjes opspoort binnen een straal van tien meter. Volgens het blad zijn ze meteen al een hit en waren ze zelfs even uitverkocht. Voor 95 pond kun je er eentje bestellen.

Labels: , ,

woensdag, mei 17, 2006

Een nuchtere Prensky recensie

Ik heb net een heerlijk nuchtere recensie van Jon Eussen zitten lezen over het boek "Don't bother me Mom, I'm learning" dat ik ook heb gelezen. De titel van zijn stukje op de site van ICT Nieuws.net zegt het helemaal: "Game over voor Prenskys propaganda." Hoewel ik in eerste instantie erg onder de indruk was van de boodschap van Prensky (opnieuw gehoord in Veldhoven) vond ik het boek ook niet zo indrukwekkend. De boodschap is eenzijdig, het lijkt wel alsof je als ouder of docent niks goed doet en niks weet van waar de digital native mee bezig is. Ik voelde me hierin zeker niet aangesproken en vind mezelf meer native dan veel van mijn leerlingen. Het gamen is volgens Prensky de oplossing voor veel problemen en zijn boodschap is de enig juiste. Mij bekroop dan ook hetzelfde gevoel als Jon Eussen: het boek is "een eindeloze zelfbevrediging die geen enkele ruimte geeft voor onderbouwde en vervolgens weerlegde kritieken".
Nou wil ik niet zeggen dat de boodschap van Prensky ineens helemaal niet meer deugt. In tegendeel, veel van wat hij zegt over hoe je van je kinderen/ studenten kan leren, dat we allemaal learners en teachers zijn en dat er een grote kloof is tussen veel digital natives en immigrants is zeker waar, maar er zijn altijd uitzonderingen en daar moet ook ruimte voor zijn. Zo zwart-wit als hij alles (echt Amerikaans) stelt is het absoluut niet.

Labels: ,

woensdag, april 26, 2006

Powerpoint Wim Veen


Helaas was de powerpoint presentatie die Wim Veen had gebruikt tijdens zijn afsluitende keynote in Veldhoven niet via de conferentieweblog te vinden omdat hij deze niet had achtergelaten. Een collega (Bernadet bedankt!) mailde me deze link, waar volgens mij dezelfde presentatie staat.

Labels: ,

dinsdag, april 25, 2006

Aandachtspuntjes uit VeldhovenEnkele interessante zaken die ik had genoteerd in Veldhoven en deels nog verder wil uitzoeken zijn:
- Het boek "Everyhing Bad is Good for you" van Steven Johnson.
- Het boek "The World is Flat" van Thomas Friedman.
- Vernieuwend ICT gebruik binnen het traditionele onderwijs is als "een postkoets met hulpmotor".
- 70 % van het leren vindt "onder de radar" plaats, buiten school.
- Het boek "De J4-strategie" van Ton van der Molen. (J4 staat voor Just in Time, Just Enough, Just for you, Just satisfaction en gaat over hoe je onderwijs structureel anders kunt organiseren en uitvoeren: van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd, van lesgeven naar het faciliteren van leerprocessen.)
- Contentcorner.nl (Gratis tool online om content te arrangeren, te voorzien van tekst en metadata en te exporteren zodat het weer in een elo kan worden gebruikt.)
- "We are all learners. We are all teachers." (Marc Prenksy)

Labels: ,

zondag, april 23, 2006

10 miljoen voor gameonderzoek

De overheid heeft 10 miljoen uitgetrokken om onderzoek te doen naar games. Dit geld gaat naar het Center for Advanced Learning and Simulation in Utrecht.
Op SURFnet staat verder te lezen:
"In het onderzoeksprogramma Game Research for Training and Entertainment (GATE), waarvoor het geld bedoeld is, werken de faculteiten Informatica en Letteren van de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool van de Kunsten, onderzoeksorganisatie TNO en de universiteiten van Delft en Twente.
Verder verleent de overheidsorganisatie ICTRegie actieve ondersteuning. ICTRegie wil de innovatiekracht van de Nederlandse economie vergroten door de ICT-infrastructuur te verbeteren en bedrijven meer met kennisinstellingen te laten samenwerken. "

Een ander nieuwsbericht hierover vermeldt nog dat gaming een sterke groeier is in de creatieve sector, die wordt gezien als een van de sleutelgebieden van de Nederlandse economie. Onder gaming verstaat men dan ook bijvoorbeeld simulaties voor het onderwijs.

Goed om te weten dat de overheid ook bereid is geld in (het onderzoek naar) games te steken. Hopelijk levert het voor de toekomst nieuwe inzichten en producten op.

Labels: , ,

zaterdag, april 15, 2006

Wim Veen in Veldhoven


Net als in Berlijn bij de Educa conferentie, presenteerde Wim Veen zijn verhaal over de Homo Zappiens ook in Veldhoven, als afsluiting van de conferentie. Voor mij een bekend verhaal waarover ik hier al meer heb geschreven. Hij had wat nieuwe plaatjes, maar ook nu weer was er de student die even liet zien hoe hij zijn conditie op pijl hield met een interactief spelletje dat eenvoudig met een camera en een beeldbuis werkte. En natuurlijk de uitgebreide aandacht voor World of Warcraft, een spel op internet dat intussen al miljoenen spelers over de hele wereld kent.
Net als bij Marc Prensky bekruipt me ook bij het verhaal van Wim Veen de gedachte dat ik op school nog relatief weinig met de Homo Zappiens te maken heb, maar ze zitten er denk ik wel aan te komen, hoewel het meer op niveau 3 en 4 zal zijn dan op niveau 1 waar ik nu lesgeef. Ik hou ze in de gaten en verheug me op hun komst!

Labels: , ,

Marc Prensky in VeldhovenDe openings keynote van de conferentie in Veldhoven werd verzorgd door Marc Prensky, voor de lezers van dit weblog wel bekend. Ik lees op dit moment zijn laatste boek, Don't bother me Mom, I'm learning" en daarover volgt nog meer als ik het uit heb.
Willem en Pierre hebben in hun live weblog van de conferentie de hele presentatie van Prensky als mp3 online gezet, inclusief zijn uitgebreide Powerpoint presentatie, dus daar ga ik niet al te veel meer over zeggen. Wel vind ik de boodschap van Prensky een goeie (hij staat hier in een stukje mp3 van 2 minuten samengevat), maar met de kanttekening erbij dat het wel erg Amerikaans en erg zwart-wit gesteld is. Ik heb in mijn klas op niveau 1 toch echt maar weinig cursisten zitten die ik het stempel Digital Native kan opplakken. Ik ben vaak beter bekend met zaken die hen volgens Prensky bezighouden, zoals games, allerlei apparatuur en e-mail (hoewel dat natuurlijk voor hen een ouderwets middel is, aldus Prensky) en sommigen van hen hebben nog maar een aantal jaren de beschikking over een pc. Toch zie ik ook veel zaken die hij beschrijft in de praktijk, zoals hun constante virtuele contacten (altijd online willen zijn met MSN), het multi-tasking (meerdere dingen tegelijk kunnen doen), de manier waarop ze informatie tot zich nemen (kris kras en niet lineair, korte spanningsboog, veel aan elkaar vragen) en ik ben dan ook continue op zoek naar dat Engagement waar hij zo vaak over praat. Hoe pak je ze nou? Een uitdaging die ik graag oppak!

Labels: , ,

woensdag, april 12, 2006

Bizzkids


Ben net bij Marc Prensky vandaan gekomen met een tevreden gevoel (zie de live weblog van Pierre en Wilem daarover. Ik zit nu live te bloggen in de presentatie over Bizzkids simulaties, een management game van Bitpresseducatie.
De landelijke competitie loopt gedurende enkele maanden (jan- maart) in rondes. Daaruit komen finales en het bedrijfje met de hoogste winst krijgt een prijs (bijv. Apple iPods).
Na de landelijke variant kwam de vraag naar een eigen omgeving voor een school, genaamd Bizzgames, waarin een school zelf allerlei zaken kan instellen. We gaan nu een ronde spelen via bizzgames.nl en we strijden om een zilverkleurige thermoskan! We moeten een hotdogkar runnen, iets voor klas 1 niveau 3/4. Er zijn in totaal 10 teams. Na een korte uitleg duiken we erin. We moeten beslissingen nemen over marketing, logistiek en financien. Ik snap er helaas nog niet veel van, dit kan ik me beter door een leerling laten uitleggen denk ik. Ik moet nadenken over de prijs van mijn hotdogs, de concurrentie, de inkoop en nog wat van dergelijke zaken waar ik niet zoveel van weet. Handelskennis was mijn slechtste vak op de Havo.
Bij het spel is ook een docentenmodule waarin alles achter de schermen wordt weergegeven. Verder is er ook een oefening te maken over het invullen van de balans. Ook kun je berichten versturen naar de andere teams of als docent naar je cursisten. Na uitloggen verwerkt de docent de gegevens en rolt de winnaar uit de bus. Helaas ben ik tweede geworden, mijn buurvrouw is de gelukkige winnaar!
Prijskaartje: per team (van 3 of 4 lln), kost het voor de landelijke variant (Bizzkidz) €5,- per ll, bij Bizzgames €7,- per ll en daar zitten dan ook werkboekjes bij. Er hoeft niets geinstalleerd te worden.

Labels: , , ,

donderdag, maart 23, 2006

Wealth Island Game uit China erg populair


In de laatste nieuwsbrief van E-learning plaza stond een artikel met de titel "Online Intelligence Learning Game een succes in China" waarin wordt verteld over het spel Wealth Island Game dat in korte tijd in China al meer dan 3,5 miljoen gebruikers heeft getrokken. Op de Yahoo site staat meer te lezen over dit fenomeen, dat gericht is op 6-18 jarigen. Het spel werkt volgens een vraag-antwoord principe en er zijn nog verschillende kleine mini-games in verweven. Allerlei onderwerpen komen erin aan bod (technologie, sport, aardrijkskunde, literatuur, computers) zodat er van alles geleerd kan worden. Het is eigenlijk een soort elektronische encyclopedie waarin mensen al spelend doorheen lezen (en leren!).
Helaas is de website van het spel in het Chinees en kan ik het zelf niet uitproberen, maar als er al zoveel mensen staan ingeschreven moet het wel de moeite waard zijn!

Labels: ,

donderdag, maart 09, 2006

Dark-future.org


Een spel waar ik net een cursist even mee bezig zag gaat over het kopen en verkopen van aandelen via Dark-future.org. Ik heb hem meteen even wat laten uitleggen, want ik ben tenslotte een digital immigrant. (volgens Marc Prensky)
Je registreert je, en kunt met $50.000,- virtuele dollars meteen aan de slag. Je belegt in bepaalde aandelen die je zelf kiest op basis van de koerswisselingen en moet vervolgens in de gaten houden hoe ze ervoor staan, wat best verslavend kan worden als het een beetje goed gaat. Mijn niveau 1 leerling had al vrij snel in de gaten hoe het principe van kopen en verkopen werkt en had intussen al zoveel geld bij elkaar verzameld dat hij een klasgenoot ook een opstartkapitaal van enkele miljoenen kon geven. Ik verbaasde me erover dat dit iets is dat ze aanspreekt, maar zo zie je maar weer dat het spelelement ze toch boeit en ze zich daardoor ook willen verdiepen in de materie.

Labels: ,

dinsdag, februari 28, 2006

Don't bother me Mom- I'm learning!


Afgelopen week viel het nieuwe boek van Marc Prensky in de bus. Erg vroeg, want volgens de website waar ik hem besteld had zou het boek pas in maart uitkomen. Leuke verrassing dus.
In zijn inleiding geeft Prensky kort weer waar het boek over gaat:
" Computer and video games aren't as bad as you think they are- in fact, there's good reason to believe that they do a tremendous amount of good."
Een omstreden overtuiging, blijkt wel, want het boek is, voordat het bij Paragon House is uitgegeven, door meer dan 30 uitgeverijen afgewezen omdat ze de boodschap te lastig vonden en Marc Prensky geen wetenschappelijke achtergrond heeft.
Ik moet nog aan het boek beginnen, maar verheug me nu al op hoofdstukken met titels als "Games are NOT the enemy", "The rise of the digital native" (een term die veel door Prensky wordt gebruikt om de "jeugd van tegenwoordig" te omschrijven en "How parents, teachers, and all adults can get in the game!".
Jammer dat ie net aan het eind van mijn voorjaarsvakantie binnenkwam, anders was hij nu al uit geweest.

Labels: , ,

zondag, februari 05, 2006

Active Worlds


Ik heb eindelijk weer een moment gevonden om even wat achter de pc te spelen met zaken die ik elders ben tegengekomen. Zo las ik laatst in de Vives van januari iets over Active Worlds, een virtuele 3d wereld, of eigenlijk meer een verzameling van werelden, die in Nederland door enkele scholen worden ingezet voor hun lessen.
Via de website van de stichting L3D, opgericht door leerlingen van het Haags Montessori Lyceum en het Praedinius Gymnasium, kon ik het programma Active downloaden en als bezoeker een kijkje nemen in verschillende 3D omgevingen. Je loopt gewoon rond en kunt via de pijltjestoetsen door ruimtes bewegen. Ook kun je anderen tegenkomen waarmee je kunt chatten. Ik kwam er o.a. het gebouwtje op het plaatje tegen, maar toen ik daar vervolgens op een scherm klikte kreeg ik allerlei rare script-foutmeldingen in de browser die verscheen. Helemaal werkt het dus nog niet. Ook duurt het wel even voordat alle bestanden geladen zijn die het programma nodig heeft om de omgeving op te bouwen, maar met een breedband verbinding moet dat wel lukken.
Ik begreep uit het artikel in de Vives dat ook bedrijven dit soort omgevingen inzetten om bijvoorbeeld personeel te scholen en ook winkels kunnen er een 3D winkel mee maken en hun producten er in 3D vorm laten zien. Dat laatste is natuurlijk een extra kijkje waard voor mijn leerlingen detailhandel, die op een dergelijke, speelse manier toch gedwongen worden om goed na te denken over zaken als uitstraling, routing en assortiment. Erg interessant dus, ik zal het zeker doorspelen naar mijn collega presentatietechniek, die zelf ook al aardig aan de weg timmert met het programma Visual Retailing en daarover heel enthousiaste reacties van de cursisten krijgt.
Meer informatie is te vinden op 3d-4u2.nl en een eigen wereld starten kost voor een prive of familiewereld 75 euro voor het eerste jaar en 20 daarna (voor 5 gelijktijdige gebruikers), maar voor bedrijven (en ook voor scholen?) liggen de prijzen wel even anders. Je kunt dan een wereld opzetten voor 380 euro voor het eerste jaar en 315 daarna, maar dan kun je er wel met 20 mensen tegelijk gebruik van maken en hosten zij het voor je. Je kunt ook een kant en klaar ingerichte wereld krijgen en het is ook mogelijk om op eigen servers je wereld te hosten. Op deze pagina en in dit uitgebreidere Word document met aanvraagformulier wordt nog eens uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om je eigen wereld op te zetten.

Labels: , ,

woensdag, december 14, 2005

Plazachallenge ondernemersspel


Vandaag werd ik door een leerling attent gemaakt op een heel interessant spel waarbij de ondernemersgeest wordt aangeboord: plazachallenge. Dit online spel is gemaakt door Dialogues, en zij zeggen het volgende over zichzelf:
"Dialogues (een initiatief ABN AMRO) wil ondernemend gedrag stimuleren. Dialogues moedigt aan tot ondernemen in de ruimste zin van het woord. We willen inspireren, zelf, en met en door onze medestanders. We willen aanzetten tot ‘dialogeren’: letterlijke en figuurlijke ontmoetingen en gedachtewisselingen tussen iedereen die wil ondernemen; vandaar DIALOGUES."

Op de plazachallenge site is een filmpje te bekijken wat meteen laat zien wat er allemaal te doen is op de site. Ik heb me intussen aangemeld voor het spel waarbij het erom gaat dat je een succesvol ondernemer wordt door winkels te runnen en zoveel mogelijk winst te maken. Je sluit je aan bij een al bestaande "plaza" (verzameling winkels in een bepaalde plaats in Nederland) of je start zelf een nieuwe plaza, maar dan zul je eerst punten moeten verdienen door mensen aan te sporen om zich aan te melden bij de site. Dan kan de fun beginnen. Je begint een winkel, je koopt en verkoopt, je neemt personeel aan, je denkt na over marketing, huisvesting en uitbreiding, kortom, mijn leerlingen detailhandel zullen hier heel veel van kunnen leren! Ik wil kijken welke mogelijkheden er zijn om dit met een klas te doen, een aantal leerlingen is al een plaza gestart.
Interessante mogelijkheden in het spel zijn ook nog de communicatiemogelijkheden. Je kunt namelijk contact leggen met andere ondernemers via de website. Ook is er een forum om met elkaar van gedachte te wisselen. Verder zag ik er nog een scherm waarbij je je eigen profiel kunt invullen, maar waar meteen ook een test te maken valt die je sterke en zwakke punten naar boven haalt. Alles bij elkaar is het een erg interessant spel, waar ik met mijn klas eens mee ga stoeien.

Labels: , ,

donderdag, december 08, 2005

Marc Prensky


Helaas was ik niet op de Surf dagen dit jaar, maar ik heb intussen wel kunnen luisteren naar de keynote die Marc Prensky daar gaf over de manier waarop jongeren met informatie omgaan. De keynote was opgenomen en is hier in mp3 formaat te beluisteren. Dat geldt trouwens ook voor de lezing van Wim Veen (zie mijn eerdere post over de Homo Zappiens) die erna kwam. 2 interessante verhalen.
Op de website van Marc Prensky en ook tijdens Educa in Berlijn was er sprake van een nieuw boek van zijn hand met de leuke titel: "Don't bother me Mom-- I'm learning" waarin hij ingaat op het feit dat het spelen van games jongeren kan voorbereiden op een succesvolle toekomst in de 21e eeuw. Zijn eigen samenvatting van het nog te verschijnen boek luidt:
""Don't Bother Me, Mom -- I'm Learning” : How Computer and Video Games Are Preparing Your Kids For Twenty-first Century Success -- and How You Can Help! by Marc Prensky (Paragon House 2006) presents the case – profoundly counter-cultural but true nevertheless – that video and computer game playing, within limits, is actually very beneficial to today's “Digital Native” kids, who are using them to prepare themselves for life in the 21st century. The reason kids are so attracted to these games, Prensky says, is that they are learning about important “future” things, from collaboration, to prudent risk taking, to strategy formulation and execution, to complex moral and ethical decisions. Prensky’s arguments are backed up by university PhD’s studying not just game violence, but games in their totality, as well as studies of gamers who have become successful corporate workers, entrepreneurs, leaders, doctors, lawyers, scientists and other professionals.
Because most adults (including the critics) can’t play the modern complex games themselves (and discount the opinions of the kids who do play them) they rely on secondhand sources of information, most of whom are sadly misinformed about both the putative harm and the true benefits of game-playing. This book is the antidote to those misinformed, bombastic sources. Full of common sense and practical information, it provides parents with a large number of techniques approaches they can use – both over time and right away – to improve both their understanding of games and their relationships with their kids."
Het boek is nu te reserveren, dus dat zal ik dan maar even doen, want dit lijkt me wel leuk om te lezen. Hoewel ik zelf geen ouder ben, denk ik dat er ook voor mensen die in het onderwijs met deze doelgroep werken veel interessants in staat. Het boek kost $19.95 (plus nog eens $9.00 verzendkosten, helaas) bij Paragon House en verschijnt in maart 2006. Nog even een paar maandjes geduld dus. Als ik het heb gelezen zal ik erover bloggen.

Labels: , ,

zondag, december 04, 2005

Homo Zappiens op Educa in Berlijn


De afgelopen drie dagen was ik met mijn collega Mieke in Berlijn voor de internationale Educa conferentie. Het centrale thema was e-learning en er was een enorme verscheidenheid aan nationaliteiten en goede initiatieven. De sessies waren zo opgezet dat ieder onderwerp door 4 of 5 mensen verder werd uitgewerkt en dat betekende steeds een snelle powerpoint en veel te weinig spreektijd tot de volgende al weer aan de beurt was. Het hield het tempo er wel in, maar het was erg vermoeiend om ook nog bij de laatste lezing goed geconcentreerd te blijven. Gelukkig was er op de eerste avond een aangename verrassing in de vorm van een lezing over de Homo Zappiens door Prof. Wim Veen van de universiteit van Delft. De lezing begon wat laat omdat de man voor hem, een hoge pief bij Microsoft, de hints dat hij moest stoppen niet wilde begrijpen en er waren al aardig wat mensen de zaal uitgelopen. Maar rond 10 over 7 mocht Prof. Veen dan toch beginnen en meteen zat iedereen weer rechtop in zijn stoel, want zijn deel werd geopend door vier rappende jongens die probeerden uit te leggen wat hen nou eigenlijk bezighield en waarom zij niet meer dezelfde jongeren zijn als de jeugd van vroeger. Prof. Veen had een boeiend verhaal, dat ik deels al enkele jaren geleden in Minneapolis tijdens een conferentie had gehoord, over de veranderende manier waarop jongeren met informatie omgaan, hoe ze leren en wat ze bezighoudt. Het was een verhaal over een nieuw type mens, de Homo Zappiens, die gewend is zelf in controle te zijn van informatie. Ze spelen spellen, communiceren 24/7, integreren echte vriendschappen (f2f) met virtuele vrienden en ze lezen nooit een handleiding. Nieuwe media zorgen voor nieuwe vaardigheden. De meta cognitieve vaardigheden worden goed ontwikkeld, maar te weinig in het huidige onderwijs gebruikt. Ze zijn in staat creatief problemen op te lossen, ze zijn multitasking en hebben geleerd samenwerkend op te lossen. De eindboodschap van Prof. Veen was dan ook: vertrouw ze, daag ze uit, geef betekenisvolle opdrachten, zorg voor onderdompeling in onderwijs, zoek naar hun passie en talenten. Ik kwam bij mijn verdere zoektocht naar Prof. Veen nog een vergelijkbaar stuk (2020 Visions/ Wim Veen's Projection, pdf) tegen op een duitse e-learning site, en een oratie op de Surf-site (Flexibel onderwijs voor nieuwe generaties studerenden, pdf) die ik zeker ook nog zal lezen.

Labels: ,

vrijdag, augustus 26, 2005

Pocket PC telefoon pilot op Amerikaanse universiteit

Ik las dit interessante artikel over de Wake Forest University in North Carolina, USA over een pilot die ze gestart zijn met 120 studenten. Ze gaan kijken in hoeverre Pocket PC telefoons een bijdrage kunnen leveren aan het dagelijkse studentenleven. Zo kunnen de studenten gebruik maken van IM, SMS, telefoon, informatievoorziening over bijvoorbeeld roosters en nieuws van de universiteit en een aantal grappige applicaties zoals eentje die je laat weten of er nog een wasmachine of droger vrij is in de wasserette op de campus. Ik ben benieuwd wat voor andere mogelijkheden de studenten nog voorstellen, want hen is ook gevraagd zelf met nieuwe opties te komen.
Ik denk dat dergelijke apparaten zeker een toekomst hebben in het onderwijs. De huidige schooljeugd verandert in hun manier van communiceren en daar horen Pocket PC telefoons bij. Wie kan nog een leerling vinden die niets met MSN doet? En de voortschreidende technologie zorgt ervoor dat dit overal en altijd gebruikt kan worden. Ik denk dat we in het onderwijs gebruik moeten maken van deze verandering en het niet moeten verbieden, want voor leerlingen is het een deel van hun dagelijks leven geworden.
In het artikel werden ook nog de Technology Quarters genoemd, een speciaal gebouw met de nadruk op technologie waar studenten kunnen wonen die daar speciaal in geinteresseerd zijn. Daar had ik in mijn studententijd nou ook wel willen wonen...

Labels: , , ,


Wikipedia Affiliate Button