Gadgets en onderwijs

maandag, januari 12, 2009

Kathy Schrock's Guide for Educators- digital gadgets


Via een tweet van @sparklinks kwam ik terecht bij Kathy Schrock's Guide for Educators, waar ik nog niet eerder van gehoord had. Voor mij het zoveelste bewijs dat Twitter werkt als het gaat om kennis delen en informeel leren.
1 pagina sprak me in het bijzonder aan, namelijk die over het toepassen van gadgets in de les. Kathy heeft hiervoor drie kopjes gemaakt, "Podcasting in the Classroom", "Digital Cameras and Camcorders in the Classroom" en "Other Devices in the Classroom". Onder elk kopje staan interessante links naar voorbeelden van toepassingen van gadgets in het onderwijs zoals digitale camera's, interactieve borden, gps apparaten en usb sticks.
Een heel handig overzicht, dat natuurlijk maar een klein deel van de mogelijkheden opsomt, maar zeker de moeite van het bekijken waard!

Labels: ,

zaterdag, januari 10, 2009

Microsoft toekomstbeeld voor het onderwijs

Bij Pierre zag ik een prachtig filmpje over enkele concepten die Microsoft aan het uitwerken is voor het onderwijs. Janet Galore, Program Manager Strategic Prototyping, laat zien hoe interactief lesmateriaal eruit kan zien, hoe de Surface daarbij een rol kan spelen en hoe kan worden samengewerkt en gedeeld. Pierre stelt hierbij enkele kritische vragen die je ook zeker even moet lezen. Kijk het filmpje hieronder(wel Silverlight even installeren) en lees meer bij Pierre.

Labels: ,

donderdag, december 18, 2008

Make IT Fair webquest


Via ICT nieuws kwam ik bij een artikel van Vives over de organisatie Make IT Fair, waar men een webquest heeft gemaakt over mobiele telefoons. MakeITfair legt uit waar ze voor staan:
"makeITfair is a European project focusing on the electronics industry, especially on consumer electronics like mobile phones, laptops and MP3 players. We want to let young people across Europe know about the labour abuses and environmental problems that are going on right now around the world – just to satisfy our demand for all the latest electronic gadgets. And we want young people to get active to improve the situation. Together we can hold big brand electronics companies to account – asking them to take responsibility for the labour abuses and environmental damage at the bottom of their supply chain."
Het doel van de webquest is om cursisten bewust te maken van de arbeids- en milieuomstandigheden in de toeleveringsketen van de elektronica-industrie. Vaak worden de gadgets waar onze cursisten zo dol op zijn in arme landen gemaakt door mensen die onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een hongerloon werken.
De webquest van enkele lesuren lijkt me niet alleen geschikt voor 3 en 4 vmbo en havo 2 en 3 zoals Vives aangeeft, maar sluit ook heel goed aan bij de detailhandel opleiding in het mbo. Een goed initiatief!

Labels: ,

woensdag, december 17, 2008

OLPC stand van zaken tijdens EduExchange 2008


De laatste sessie van vandaag tijdens de EduExchange met de titel "De invloed van de $100 laptop op ons onderwijs" wilde ik natuurlijk niet missen! Hij werd geleid door Frits Hoff van Stichting Openwijs.nl en ging over OLPC, een project naar mijn hart en waarover ik al veel vaker heb bericht.

Er werd gestart met de achtergronden van de OLPC (One Laptop Per Child) gedachte en de millenniumdoelen die de aanleiding voor de ontwikkeling van deze goedkope laptop (XO) vormden. Daarna wat technische specificaties. De XO is 100% recyclebaar en zo goed als gifvrij. Hij is op afstand beveiligd, dus stelen ervan is geen optie. Gevoeligheid voor netwerken in de omgeving is groot, de pc's kunnen ook tot op 2 km in onbebouwd gebied (!) met elkaar communiceren, zonder dat internet nodig is. Accu gaat 5-16 uur mee! Voor een school is er bovendien een koffer met zonnecellen te leveren waarmee de pc's kunnen worden opgeladen. Iets wat ik nog niet wist was dat de XO opstart met de boodschap: "Welcome children of the world". Ik wist ook niet dat het apparaat zelf te repareren is, het is modulair opgebouwd. Allemaal heel erg gericht op de situatie in een ontwikkelingsland. Belangrijke overweging voor inzet in ontwikkelingslanden is verder dat de pc's die daar nu heen gestuurd worden erg vervuilend zijn en kostbaar zijn in vervoer en gebruik. De XO is schoon en kost bovendien veel minder. Intussen is men ook bezig met een XS schoolserver, die volgend jaar te leveren zal zijn.

Het besturingssysteem, Sugar, is gebaseerd op Linux en is simpel te begrijpen. Binnenkort gaat Hoff sd-kaartjes leveren met Sugar erop. Er is intussen ook al aardig wat software voor de XO ontwikkeld door een kleine, maar actieve groep programmeurs. Voorbeelden van software zijn o.a. ESpeak,GeoQuiz, Memory, Measure, animaties maken, muziek componeren en presentatiesoftware. Samen werken in een tekstverwerker kan ook, er zijn dan 2 cursors op het scherm. De laatste handleidingen zijn altijd online gratis beschikbaar. Voor heel veel talen is een eigen variant gemaakt, zelfs voor plaatselijke dialecten. Sinds kort kan het apparaat ook gedeeltelijk Flash aan. En via een Jabber server is te chatten met XO gebruikers wereldwijd.

Inmiddels zijn er rond de 600.000 exemplaren wereldwijd verkocht. Meest wordt hij gebruikt in Zuid-Amerika. In Europa zijn ook al aardig wat groepen op kleine schaal met projecten met de XO bezig. Via Google maps is de wereldwijde verspreiding van de pilots met de XO te vinden.

Bram Renckens van basisschool Elckerlijc en Stichting Jong Leren vertelde vervolgens nog kort over zijn ervaringen. Met de XO wordt individueel onderwijs weer beter mogelijk. Creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd. Ze maken bijvoorbeeld ook tekeningen, reclameboodschappen en foto's met de XO. Het is geen vervanger voor de pc's die er al stonden op school, de mogelijkheden blijven beperkt. Maar het voegt wel weer extra mogelijkheden aan je onderwijs toe.

Er komt in het voorjaar van 2009 een nieuwe XO 1.5 op de markt waarin meer geheugen zit en waarop XP draaien mogelijk wordt. De XO 2 wordt dan eind 2009 verwacht, wat echt een heel nieuw toestel zal zijn. Zie daarover een eerder bericht. Hoff gaf aan dat deze wel eens voor de spectaculair lage prijs van $75,- zou kunnen worden verkocht. Het zal een dubbel touchscreen hebben en is ook te gebruiken als e-book reader.

Een hele mooie afsluiting voor mij van de EduExchange en het was goed om alles rondom de XO nog eens op een rijtje gepresenteerd te krijgen. Wil je alles weten over de XO in Nederland of meedoen aan een project ermee? Kijk dan op www.openwijs.nl.

Labels: , , , ,

EduExchange 2008: open content in het onderwijs

Bart Knubben van Verdock, Klooster en Associates en Robert Schuwer van de Open Universiteit hielden in de 3e sessie een verhaal over open content in het onderwijs. Knubben ging eerst in op begrippen als auteursrecht en Creative Commons, iets dat we deels ook al in de keynote hadden gehoord, maar even goed een helder overzicht gaf van wat wel en niet mag met content die je binnen je onderwijsorganisatie produceert. In de auteurswet staat dat alles wat je als docent in de baas z'n tijd maakt, ook eigendom van de baas is. Toch gebeurt het vaak genoeg dat presentaties oid buiten de school worden gedeeld door een medewerker. Het is dan ook zeer wenselijk dat je daar met je school goede afspraken over maakt. Zijn er lezers die dit hebben geregeld binnen hun school?

Succesfactoren voor open content zijn:
- open: geen wachtwoord, standaard technologie.
- modulair: standaarden gebruiken, sjablonen, framework, versiebeheer
- inhoudelijke kaders: geen einddoel, maar wel een heldere koers uitzetten
- beloning: fun, feedback, financieel.
Knubben noemde als voorbeeld vaak Wikipedia, waar deze zaken allemaal van toepassing zijn en wat je toch een succesvol voorbeeld van open content kan noemen.

De Open Universiteit heeft in de afgelopen maanden een project gedaan waarbij faculteiten (in eerste instantie tegen een financiele beloning) hun content openbaar online hebben gezet. In de universitaire wereld is delen van content helemaal niet zo populair, aldus Schuwer, omdat deze content ook een manier is om je van de anderen te onderscheiden. Bij het OpenER experiment zijn in totaal 24 cursussen online gezet en is er intussen een vervolg gekomen in he Spinoza project.

De werkwijze bij het online zetten van het materiaal was dat er eerst faculteiten werden gevraagd content aan te leveren. Vervolgens werd dit materiaal doorgeplozen op copyright zaken en werd waar nodig toestemming gevraagd voor publicatie. Het materiaal is vervolgens gepubliceerd als pdf en ook in rtf-formaat, een open standaard. De CC-licentie waarvoor is gekozen is by-nc-sa, waarover ik al in mijn keynote verslag berichtte.
Tenslotte werd nog genoemd dat een effectmeting had uitgewezen dat 10% van de gebruikers aangaf dat ze na het volgen van een gratis cursus, vervolgens ook een betaalde cursus bij de OU hadden gevolgd. Faculteiten vonden het lopende het traject ook minder belangrijk dat er een financiele beloning aan vast zat, maar wilden er vooral aan meedoen, omdat het experiment succesvol bleek te zijn.

Als laatste werden nog Open methodes en Wikiwijs genoemd, waar de OU ook bij betrokken is.

Labels: ,

EduExchange 2008: 4 toekomstbeelden

Mijn 2e sessie vandaag was die met de titel "Het leren begeleidt: vier beelden op de toekomst" waarin Jan Kees Meindersma van Kennisnet 4 toekomstbeelden voorlegde die te maken hadden met informatievoorziening naar alle partijen toe die met het onderwijs te maken hebben. Denk hierbij aan leerlingvolgsystemen, e-portfolio's, administratiesystemen en leeromgevingen. Het was een lastige materie, die ik niet altijd even goed kon volgen, ook omdat Jan Kees nogal snel praat.
Ieder scenario riep aardig wat vragen op, een teken dat er nog een lange weg te gaan is. De volgende opties kwamen o.a. voorbij:
- 1 dossier voor 1 leerling, waarin alles wordt vastgelegd en waaruit andere systemen worden gevoed.
- per school een eigen ontwikkeld "dashboard", een weergave van de informatie uit verschillende onderliggende systemen die per persoon (manager, docent, leerling, ouder) kan veranderen.
- een totaaloplossing zoals SAP de school inhalen.
- online toepassingen voor het vastleggen van je gegevens gebruiken zoals Google Health en Microsoft HealthVault dat nu bijvoorbeeld al bieden voor je medische gegevens. Ook sociale netwerken als LinkedIn zouden hierin een functie kunnen vervullen. Je bepaalt zelf de inhoud en kiest voor je eigen toepassingen. Wel lastig omdat je ook te maken hebt met certificerende instanties en omdat het eigendom dan niet helder geregeld is.
Bij alle scenario's werd duidelijk dat je niet om standaarden heen kan. Een toehoorder in de zaal gaf nog aan dat het wellicht een goed plan is dat Kennisnet voor 1 van deze scenario's kiest en dit vervolgens voorlegt aan scholen. Dat werkt misschien sneller dan er alleen maar over te blijven praten zonder tot een keuze te komen.
Interessante materie, waar we niet zomaar een oplossing voor zullen hebben.

Labels: ,

EduExchange 2008: talentrendement van Noordhoff uitgevers


De eerste sessie die ik bezocht vandaag werd gepresenteerd door Judith Kuiperi van Noordhoff uitgevers. Ze gaf aan dat het geen verkooppraatje zou worden, en dat werd het maar een klein beetje. Haar verhaal ging over het traject dat Noordhoff heeft gevolgd (en nog steeds volgt) bij de ontwikkeling van digitale leermiddelen als Elobase. Er worden consortia gevormd rondom een leermiddel en daarbij worden ervaringen uitgewisseld om tot een beter product te komen. E-leermiddelen zouden o.a. interactief moeten zijn, te vermengen met eigen materiaal, doorzoekbaar en een variatie aan werkvormen moeten bevatten. Ook komen scholen nog steeds met het verzoek om het printbaar te maken (willen de cursisten dat, of de docenten?).
De digitale didactiek is nog een punt dat onderontwikkeld is bij de inzet van digitale content. Het wordt nog te vaak ingezet als een soort zoethoudertje ("ga maar achter de computer zitten") terwijl de docent met andere dingen bezig is. Klacht die ook vaak gehoord wordt is dat cursisten alleen nog maar achter de pc zitten tijdens de les. Maar in het verleden werd het boek natuurlijk ook al zo ingezet door docenten die weinig inspirerend omspringen met hun lesmateriaal, dus dat is niks nieuws onder de zon.
Het leukst was nog wel een korte rondleiding door een game die pas is ontwikkeld door Noordhoff bij de Elobase methode voor de Horeca, Restaurant Manager. Hierin neem je als manager van een restaurant allerlei beslissingen over aannemen van personeel en inkoop van producten die leiden tot een bepaalde omzet. Uiteindelijk zie je wat de effecten van je gemaakte keuzes zijn op je restaurant. Een aardig spel, met vrije keuzes, die het spel wisselend beinvloeden.
Een aardig verhaal, maar de titel "Talentrendement: bent u klaar voor de MBO-student van morgen?" heb ik er niet helemaal in kunnen herkennen.

Labels: , ,

EduExchange 2008: keynote


De keynote van de EduExchange werd verzorgd door Ahrash Bissell, de executive director van Creative Commons (CC). Zijn verhaal ging over de verschillende cc-licenties en "open educational resources" (oer). Het idee achter het ontstaan van de CC-licentievormen is eenvoudig: "Deel je werk onder jouw voorwaarden. Behoud je auteursrechten maar geef anderen de mogelijkheid om je werk te gebruiken, op een manier die je zelf kiest."
De meest gebruikte vorm van een cc-licentie voor OER is de "by-nc-sa" (bronvermelding-niet commercieel gebruik-share alike), maar volgens Bissell zorgt dat wel weer voor beperkingen. Want hoe ga je om met het gebruik van dergelijke content die op een site wordt geplaatst waar advertenties staan? Is dat nog steeds non-commercial use? Zijn advies was dan ook om de minst beperkende cc-licentievorm ("by", dus alleen bronvermelding) te gebruiken voor OER om te zorgen dat het makkelijk verspreid kan worden, er de meeste kans op innovatie ontstaat en het materiaal eenvoudig te gebruiken is.
Natuurlijk zit niet iedereen op zo'n verhaal te wachten, want wat je nog regelmatig hoort in het onderwijs is dat men spullen die zijn ontwikkeld het liefst voor zich houdt. Er is tenslotte geld en energie van de organisatie in gestoken! En wat te denken van het materiaal dat door uitgeverijen op de markt wordt gebracht. Maar Bissell gaf ook aan: de meeste waarde haal je uit je materiaal als je het deelt en niet als je het voor je houdt. Op het moment dat je het deelt, kunnen anderen het verbeteren, uitbreiden, hergebruiken. Want wie zegt dat jij de enige bent die goed materiaal kan maken?
Ik vond het een interessant verhaal, temeer omdat ik nog niet zo heel diep in die CC-materie was gedoken tot nu toe. De presentatie was op zich niet vreselijk boeiend, maar de inhoud zette me wel aan het denken, en dan is hij wat mij betreft toch geslaagd. Zie voor meer informatie ook de Nederlandse CC site.

Labels: ,

EduExchange 2008 terugblik


Net als enkele andere edubloggers, bezocht ik vandaag de EduExchange in Nieuwegein. Goede locatie, goede lunch, gratis (!) wifi (heel goed geregeld) en een gemengd bezoekersgezelschap uit alle soorten van onderwijs en wat daaromheen hangt. (sorry Karin)
Vorig jaar had ik niet echt veel kunnen halen, maar deze keer heb ik het geluk gehad enkele interessante sessies te mogen bezoeken. Ik heb bij elke sessie zitten twitteren (excuses voor de #edux2008 spam voor die mensen die het niet kon boeien) en wil daarom ook verwijzen naar search.twitter.com waar je, na zoeken op #edux2008 alle tweets kan terugvinden. Want de twitteraars waren aardig vertegenwoordigd. In de voorlaatste sessie zelfs zo goed dat we wat teveel over hetzelfde gingen melden, waarna ik maar gestopt ben.
Ik wil aan iedere sessie een aparte post wijden, dus stay tuned voor meer nieuws vanavond!

Labels: ,

maandag, december 15, 2008

Universiteit Keulen koopt iPhones, of toch niet?


Via CrunchGear kwam ik bij een bericht uit over de universiteit van Keulen waar men zou hebben besloten om alle studenten te voorzien van eeniPhone, althans volgens CrunchGear. Het plan is om er speciale applicaties voor te ontwikkelen die het de student makkelijker moeten maken. Zo kan hij zijn taken bijhouden, contact leggen met docenten of zich inschrijven voor tentamens via de iPhone.
Het Duitstalige artikel waarop het bericht gebaseerd is, zwakt het geheel wel aardig af, want op verschillende plekken wordt duidelijk dat het om een mogelijke aanschaf gaat, een idee van professor Andre Bresges dat hij bij de iPhone Developer Conference heeft genoemd. Er zal eerst nog bestudeerd worden wat er voor mobiele diensten zouden kunnen worden ontwikkeld en in januari komt er hierover een workshop. Uiteindelijk doet men dan een aanbeveling naar het CvB om de iPhones wel of niet in te voeren.
Het zou wel wat zijn, wanneer er inderdaad 45.000 studenten van een iPhone worden voorzien. De vraag die bij mij dan wel meteen weer opkomt is: wie gaat al die docenten daar leren hoe ze de iPhone zinvol kunnen inzetten?

Labels: , ,

vrijdag, december 12, 2008

Sites blokkeren op school

Vanochtend las ik het nieuwste bericht ("plaatvervangende schaamte en excuses") van Trendmatcher Willem Karssenberg, die berichtte dat er op het Drenthe College wel een heel nare beslissing was genomen, namelijk het blokkeren van Hyves en YouTube op de hele school. Intussen heeft WIllem via Twitter aangegeven dat er toch nog even langer over deze beslissing nagedacht gaat worden, dus wellicht komt het toch nog tot een goed overleg hierover. Want dit is een kwestie die op veel scholen speelt.

Gelukkig hoort mijn ROC hier niet bij. Een medewerker uit ons ICT team heeft mij vorig jaar nog gezegd dat ze alles in principe open zetten en dat de vraag vanuit het onderwijs leidend is voor hun werkzaamheden. Een verlicht standpunt! En zo zou het op alle scholen moeten zijn, vind ik. Er is wel goed overleg nodig, docenten moeten wel geschoold worden in het omgaan met dergelijke media in hun lessen (mediawijsheid), maar iets blokkeren is geen oplossing, of je zou als school al heel veel problemen met je bandbreedte moeten krijgen. En ook dan is overleg altijd nodig, communiceren met elkaar. Als onderwijs aangeven wat je nodig hebt, als ICT dienst aangeven wat mogelijk is en daarin samen je weg bepalen.

De reacties op het bericht van Willem zeggen genoeg over hoe men er in (Edu)bloggersland over denkt. Ik hoop van harte dat vele scholen het bericht ook zullen lezen en de dialoog aangaan over deze problematiek!

Labels: ,

maandag, december 08, 2008

Edubloggers: roependen in de woestijn?


Bij Helikon las ik enkele goede posts over de nieuwe plannen van minister Plasterk voor WikiWijs. Daar is al genoeg over gezegd. Wat mij vooral aan het denken zette was het laatste bericht met de titel "What's the point?" Hierin gaat Fons vd Berg vooral in op de Edubloggers en hun impact op het onderwijs. Of eigenlijk het ontbreken van die impact. Mijn duit in het zakje rondom dit probleem wil ik hier delen.
Eerst een klein stukje uit het bericht van Fons:

"Blijkbaar hebben we als edubloggers dus maar een zeer beperkte impact. Edubloggen is preken voor eigen parochie, onze invloedsfeer beperkt zich tot de eigen in crowd van (net)werk en een publiek van enkele honderden lezers. Voor wie en waarom edubloggen we nou eigenlijk helemaal? Ja, ja, natuurlijk, vooral voor onszelf, ontwikkeling, scherpen van geest en pen, reflectieportfolio enzo, maar eigenlijk willen we toch actief bijdragen aan de kwaliteit van de onderwijsinnovatie in Nederland? Of niet? En daar wil je toch ook wat terugzien in de praktijk van de innovaties die onze overheid aan probeert te zwengelen. Maar dat gebeurt dus blijkbaar niet."

Een heel herkenbaar dilemma, dat preken voor eigen parochie, dat weinig impact hebben op beleidsmakers in het land of, erger nog, mensen binnen onze eigen organisatie. Het gevoel van roepende in de woestijn komt bij mij ook regelmatig op. Ik voel me buiten mijn school vaak meer gewaardeerd dan daarbinnen, wat toch wel wat wil zeggen. Kennelijk zijn we met elkaar niet in staat om een goede PR actie neer te zetten. De TeachMeet is een heel goed initiatief, maar opnieuw zullen we daar alleen andere Edubloggers treffen. En ik hoop van harte dat het Meet the Edubloggers initiatief van Willem Karssenberg tijdens de NOT iets oplevert, maar twijfel of de gemiddelde docent zit te wachten op extra leeswerk terwijl hij het toch al zo druk heeft. Wat volgens mij nodig is, is 1 gezicht, 1 stem namens de edubloggers, die de landelijke media haalt, die op scholen langskomt , die het onderwijsmanagement in Nederland eens wakker schudt en die de minister aan zijn jasje kan trekken. Waar vinden we zo iemand?

Maar misschien hechten we wel teveel waarde aan wat we zelf verkondigen. Wij hebben misschien toch niet de waarheid in pacht, hoewel we dat graag geloven en waarin we door onze collega edubloggers ook bevestigd worden. Maar ik kan toch ook geen heil zien in de manier waarop het nu in het onderwijs gaat, of in hoe BON het zou willen. En net als Fons vind ik dat we best een beetje trots mogen zijn op onze innovatie-gezindheid.

Een oplossing heb ik niet, wel de hoop dat er langzaam verbetering zal komen. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd. Voorbeeld: 6 jaar geleden hadden we een plan voor een digitaal lab op school opgesteld en nu beginnen enkele mensen eindelijk het nut ervan in te zien. We moeten misschien ook niet de hele tijd voor iedereen uit willen rennen. Geduld is een schone zaak en af en toe pas op de plaats helpt in ieder geval om te relativeren.

Labels: ,

WunderWall, deel 2

Tijdens mijn zelf gekozen "blog sabbatical" kreeg ik een mail van Maarten van Wunderworks. In een bericht van 2,5 jaar geleden had ik aandacht besteed aan hun Wunderwall en nu waren er nieuwe ontwikkelingen op software gebied die men graag onder de aandacht wilde brengen. Het gaat hierbij om de Team Player software, die het mogelijk maakt om met meer mensen tegelijk op 1 Windows pc samen te werken. Dus meerdere muizen en toetsenborden aansluiten en vervolgens bijvoorbeeld via een beamer op 1 scherm samenwerken. Het bericht van Maarten luidde:

"In mei 2006 heb je geschreven over de WunderWall in het onderwijs. Een leuk artikel waarvan we nog steeds bezoeken krijgen bij ons op de website. Ondertussen is WunderWorks verder gegaan met het ontwikkelen. We zijn niet meer afhankelijk van hardware, elke muis, toetsenbord, tablet kan worden aangesloten. Doel is om ook alle interactieve whiteboards te ondersteunen, sommige doen het al. We zijn ook niet meer afhankelijk van het scherm, het kan nu op elke laptop, zelfs de Asus EEE Pc’s!

WunderWorks heeft een gratis versie van haar Multi User software TeamPlayer gratis beschikbaar gesteld. Extra muizen inpluggen, software downloaden en installeren, TeamPlayer opstarten. Uniek in de wereld en ook nog van een Nederlands bedrijf!

We zien dat veel ouders met jonge kinderen dit gebruiken om samen op de PC te werken, maar ook klaslokalen en zakelijke meetings doen er hun voordeel mee.

Het is voor iedereen met een Windows XP of Vista computer gratis beschikbaar op www.Wunderworks.com

Ik dacht dat het interessant is voor de lezers van je blog. Ik ben erg benieuwd wat de lezers van de software vinden."

Wat heel interessant is, is natuurlijk het woord gratis in dit verhaal! Zelf heb ik het nog niet kunnen testen, maar natuurlijk ben ik zelf wel heel benieuwd naar jullie reacties over deze software.

Labels: , ,

zondag, december 07, 2008

Lumens documentcamera


In de Vives van deze maand stond een klein stukje waarin een gadget werd genoemd die ik nog niet kende: de Lumens documentcamera. Deze combinatie van een lamp met een camera is aan een pc te koppelen, waarna je het object of document dat je eronder legt op een groot scherm kan projecteren. Ook kun je de opname op je pc opslaan voor hergebruik. Het is eigenlijk een moderne versie van een overhead projector, maar hier heb je geen sheets nodig, maar kun je bijvoorbeeld een chemische reactie laten zien, een vlinder op een groter scherm bestuderen of plaatjes toelichten die je eronder legt.
Er zijn verschillende versies van het apparaat. Ik vind de rode variant op het plaatje (de DC160) wel erg speels en grappig. Prijzen zijn wat lastig te vinden. Op een Britse site zag ik een prijs voor het PS400 model (2e van links op het plaatje) voor rond de 900 pond, niet goedkoop dus. Maar het kan wel een nieuwe dimensie aan je lessen toevoegen, die je met een digitaal bord niet hebt, namelijk het live projecteren en manipuleren van fysieke objecten in je lokaal.
Er zijn ongetwijfeld nog docenten die gebruik maken van de oude overhead projector, maar dit lijkt me voor hen dan toch een stap voorwaarts. Verkoopadressen op de Lumens site zijn er niet in Nederland, maar op een weblog voor Speciaal Onderwijs van Kennisnet las ik in de reacties dat de leverancier wel in Nederland levert. Lumens is trouwens niet de enige die dergelijke apparaten maakt. Op een Belgische site kwam ik nog veel meer voorbeelden tegen van Elmo en Wolfvision. Ik had van geen van deze merken ooit gehoord, dus ik heb in ieder geval weer wat geleerd vandaag!

Labels: , , ,

dinsdag, november 25, 2008

OLPC ook voor Nederland?

Vandaag zag ik een bericht bij ICT-in-Onderwijs waarin het volgende werd meegedeeld:

"De OLPC (One Laptop Pro Child), ooit de 100$ laptop genoemd, kan nu ook in Nederland via Amazon.com worden besteld ... motto: G1G1 (Get One Give One).
De prijs is € 312 voor twee XO-laptops ... u ontvangt echter slechts één exemplaar. Het andere exemplaar gaat naar een kind in een ontwikkelingsland."

Nu was er inderdaad al even sprake van het feit dat de OLPC eindelijk in Nederland geleverd zou kunnen worden, maar dit bericht blijkt toch wat te voorbarig. Bij controle op Amazon.com is het nog steeds zo dat men de OLPC niet in Nederland levert. Wanneer dat wel zal zijn is mij niet bekend, misschien weet iemand meer? Op de Britse Amazon site staat dat de OLPC op 16 december leverbaar is, maar of je hem daar als Nederlander dan kan bestellen?
Het idee is in ieder geval heel mooi. Bestel er 1 voor jezelf en schenk er ook 1 aan een kind in een arm land.

Labels: , ,

woensdag, november 19, 2008

Visies op de toekomst van het onderwijs


Al enkele weken geleden kwam ik een white paper tegen van Roger C. Schank en Kemi Jona met daarin hun visie op het onderwijs in de 21e eeuw. Hoewel dit al geschreven is in 1999 zitten er veel elementen in die mij aan het denken hebben gezet. De veranderende rol van de docent is natuurlijk een bekende, maar ook de rol van scholen zal volgens de schrijvers erg veranderen.
Een vergelijkbaar, maar misschien iets minder rigoreur toekomstbeeld kwam ik afgelopen week tegen via een link op Twitter van Wilfred Rubens. Het gaat hier om een blogpost van Stephen Downes met de titel The Future of online learning: ten years on. Ook dit is weer een bijzonder boeiend verhaal over het veranderen van het onderwijs in de komende 10 jaar. Downes beschrijft een cursistgestuurd leren, scholen die niet meer als aanbieder van leerstof optreden, maar meer als scheppers van ruimte om te leren, sociaal vaardig te worden en praktijkervaring op te doen, en aanbieders van experts en begeleiders bij dat leren. En dat leren en toetsen zich ook steeds meer buiten de school af zal spelen. Veel van de voorbeelden die hij geeft zijn herkenbaar en ik zie dan ook veel in zijn visie op de toekomst. Vandaar dat ik het even wilde delen!

Labels:

zaterdag, november 15, 2008

Mini projectoren


Is er eindelijk een besluit genomen op school om in alle lesruimtes draadloos internet en beamers op te hangen, zie ik de laatste dagen meerdere mini projectoren voorbij komen. Zo kun je op een klein stukje muur even snel iets van je telefoon laten zien bijvoorbeeld. Ook erg handig voor kleine projectruimtes, die we op school veel hebben en waar maximaal zo'n 10 mensen kunnen zitten. Daar komen ook geen beamers te hangen.

Een klein overzicht van 18 mini projectoren, inclusief enkele concepten, is te vinden bij OObject. De afgelopen week kwam ik nog tegen:
- De Optoma Pico Projector, die je kan aansluiten op je iPod of iPhone, een pda of mobiele telefoon. Lees er meer over bij Gizmodo.nl. Hij kan een beeld tonen van 0,15 tot 1,5 meter in doorsnee, wat heel behoorlijk is voor zo'n klein dingetje. Er is een brochure (pdf) over te downloaden.
- De M3 MPro 110 kwam ik tegen bij GadgetGarden (een site die ik trouwens ook nog maar net heb ontdekt). Deze kost omgerekend slechts iets van 280 euro en toont een iets kleiner beeld dan de Optoma.

En eerder dit jaar was er al de Chinese telefoon van CKing met ingebouwde projector. Hierover is verder weinig bekend, behalve dat hij een beeld van ongeveer 30 inch kan projecteren en dat de batterij 2 uur meegaat. Hij wordt intussen in China gemaakt, maar wanneer we iets dergelijks in Nederland kunnen verwachten en wat dat dan zou kosten is onduidelijk.

Een interessante nieuwe technologie die volgens mij een enorme vlucht gaat nemen. Er worden tegenwoordig zoveel foto's en filmpjes gemaakt met de mobiele telefoon en wat is er dan mooier dan het meteen (of op een later tijdstip) te kunnen laten zien? Ook ideaal voor al die scholen waar beamers geen optie zijn en weer een manier om flexibeler beeldmateriaal te kunnen inzetten.

Labels: , ,

vrijdag, november 14, 2008

Humor als leermethode


Tijdens het volgen van de berichten vanuit Orlando via Twitter en blogs, kwam ik een bericht over een presentatie van Peter M. Jonas tegen over humor in het onderwijs. Ik herkende me daar heel erg in. Daarom nog een kleine opsomming, maar nu van alle leuke dingen die ik de afgelopen maanden ben tegengekomen, om je weer even bij de les te trekken:
- Filmpje van Maru the cat
-Wii reclameboodschap
- de USB-beer
- JK Rowling commencement speech bij Harvard (met serieuze boodschap)
- een bloggende plant
- eeuwige bubbeltjes plastic
- Wauwel.nl
- Professor Wikipedia van College humor

Labels: ,

And we're off! Again.


Ruim drie jaar geleden luidde de titel van mijn eerste bericht hier "And we're off!" Hoe zou ik het bericht nu noemen? De sequel, part II, the next generation? Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik weer wat meer wil gaan bloggen en het voelt als een soort nieuw begin. De laatste maanden heeft het hier een beetje stil gelegen, door allerlei omstandigheden en onduidelijkheden op mijn werk, waardoor de lust om te bloggen me een beetje ontviel. Maar we're back! With a vengeance!

Waar te beginnen om de laatste maanden samen te vatten? Er is zoveel gebeurt waarover ik had kunnen schrijven. Een kleine opsomming dan maar.

Wat heb ik gedaan:
- Ik ben weer projectleider van een Kennisnet streaming media project
- Ik heb 2 ambassadeursdagen bezocht, eentje in Hoorn bij het Clusius en eentje bij Beeld en Geluid. Korte impressie: leerzaam, gezellig, netwerken, experimenteren.
- Ik ben naar PICNIC Young geweest in de Westergasfabriek. Korte impressie: 1 dag was veeeeel te kort.
- Ik heb een presentatie gegeven bij de Hapsnapshots in Den Bosch. Korte impressie: lekker gegeten, leuk publiek, doen we nog een keer!
- Ik heb een nieuwe telefoon aangeschaft, een HTC Touch Diamond. Korte impressie: geweldig!
- Ik heb me geregistreerd als Buzzer. Ga je nog meer van horen hier.
- Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan Twitter!
- Ik heb verschillende gadgets via Marktplaats verkocht, en allemaal voor de vraagprijs (had misschien meer moeten vragen?).
- Ik ben voor het eerst bij het Edubloggers diner aanwezig geweest. Korte impressie: een feest! (Zie ook het bericht bij Trendmatcher, waarin weer links naar alle andere impressies).

Nieuwe gadgets die ik heb mogen vasthouden:
- De Flip
- De iPod Touch

Nieuwe interessante techniek en software:
- BoinxTV (lees er alles over bij Helicon)
- Live Mesh (lees er meer over bij Remco vd Ploeg)
- ceTwit (om te twitteren vanaf de Windows Mobile telefoon)
- Gesture based gaming (je pc besturen met gebaren)

Goh, dat is toch wel makkelijk even zo'n opsomming. Ik denk dat ik maar vaker stop met bloggen. :-)

Labels: , , ,

woensdag, oktober 15, 2008

Blog Action Day, gadgets en onderwijs


In het kader van Blog Action Day schrijf ik vandaag iets over het onderwerp armoede. Wereldwijd doen duizenden bloggers mee om dit onderwerp vandaag extra onder de aandacht te brengen.
Bij het zoeken naar een link tussen armoede, gadgets en onderwijs denkt iedereen natuurlijk meteen aan de OLPC, maar daar wil ik het nu even niet over hebben, want dat heb ik al genoeg gedaan. Ook dacht ik nog even terug aan de prachtige en grappige toespraak van Prof. Sugata Mitra tijdens Educa in Berlijn van vorig jaar, waarbij de armste kinderen op het platteland in India leerden omgaan met computers zonder enige vorm van begeleiding. Heel indrukwekkend. Maar ook daar wil ik het niet over hebben.
Wat ik vandaag las was een artikel uit de Guardian met de interessante titel "Gadgets help draw world's poorest into global economy". Toegang tot internet zorgt ervoor dat arme mensen ook mee kunnen doen in de wereld en dit levert financiele en sociale voordelen op. Maar hoe zorg je op een simpele manier voor die toegang op plekken waar geen voorzieningen zijn? In dit artikel worden enkele voorbeelden genoemd. Het mooiste vond ik wel het Text2Teach project. Hierbij worden in de Filipijnen mobiele telefoons gebruikt door docenten om via sms lesstof op te vragen vanuit een centrale database (zie dit filmpje over dit BridgeIT Text2Teach project). Intussen zijn al ruim 120.000 cursisten bereikt en uit onderzoek blijkt dat ze meer leren. Echt een voorbeeld van eenvoudige middelen die veel opleveren.

Labels: , ,

vrijdag, augustus 29, 2008

De geschiedenis van de OLPC op een rij


Gizmodo post vandaag een interessant bericht met de titel "OLPC origin: Bittersweet success and future of the XO laptop"waarin het verleden, heden en de toekomst van de OLPC (jeweetwel, dat was die lelijke groene pc die slechts 100 dollar had moeten kosten) eens goed op een rijtje is gezet. De bedenker van het apparaat, Nicholas Negroponte, komt aan het woord en ook worden de nieuwe spelers op de markt, zoals de Classmate en de EEE pc genoemd. De OLPC organisatie is in de loop der jaren aardig uitgedund doordat velen ontevreden zijn opgestapt, maar Negroponte gelooft nog steeds in het concept. De vroege aankondiging van de XO-2, waarvan alleen maar foto's bestaan en waarover ik al eerder blogde, zou anderen kunnen stimuleren om het concept verder uit te werken en te kopieren, aldus Negroponte.

Een duidelijk overzicht van hoe het was, hoe het is (met een link naar een handige database van Liliputing) en hoe het (misschien) zal worden. Onderaan het bericht staan ook nog links naar eerdere posts over de OLPC van de afgelopen jaren. Zeker het lezen waard als je er de tijd voor hebt.

Labels: , , ,

donderdag, augustus 21, 2008

Intel presenteert Classmate tablet pc


OLPC move over! Bij Liliputing stond een bericht over een nieuwe speler op de pc markt voor het onderwijs, namelijk de Classmate tablet pc (of Classmate 3, er is nog wat onduidelijkheid over de naam). Dit door Intel ontwikkelde apparaat is de opvolger van de Classmate pc en is voorzien van een 8.9 inch 1024 x 600 pixel touchscreen, 1.6GHz Intel Atom CPU, 1GB RAM, en een SSD. Verder zit hij in een stevig omhulsel met een handvat. Het scherm kan 180 graden roteren en er zit ook nog een webcam in.
Zie verder nog dit filmpje en het blogbericht van Pierre Gorissen die me net voor was.

Labels: , ,

maandag, augustus 18, 2008

High-tech schooluniformBij Marks & Spencer kan de Britse schooljeugd sinds kort een heel aardig alternatief voor het saaie uniformjasje aanschaffen: een blazer met ingebouwde bedieningsknoppen voor een iPod! Natuurlijk levert dit meteen de nodige discussie op over of dit nou is waar we in het onderwijs naartoe willen. Zo gaan leerlingen toch alleen maar muziek zitten luisteren in de les? Op de blog van Terry Freedman kwam ik een aardig weerwoord tegen, waarin ook de kansen die dit biedt aan bod komen. Misschien moet de discussie rondom schooluniformen in Nederland maar weer eens worden aangezwengeld....

Labels: ,

woensdag, juni 18, 2008

Dreaming of streaming, the sequel

Vandaag mocht ik de masterclass voor het management over streaming media nog eens dunnetjes overdoen voor een groep enthousiaste OLC medewerkers hier op school. Hoewel iedereen overtuigd was van het feit dat het goed zou zijn om meer met streaming media te gaan doen (enkele OLC beheerders deden al mee met het project dit jaar), was er toch vooral ook veel twijfel over hoe dat dan allemaal zou moeten. Ik moest meteen weer denken aan de lijst met 100 redenen om niet te hoeven innoveren want er kwamen er meerdere voorbij. "Ik wil wel, maar heb er geen tijd voor", "ik wil wel, maar ik kan de kar niet alleen trekken", "die docenten hebben daar helemaal geen zin in". Een hele hoop beren dus.
Elke keer als ik dit soort dingen hoor zakt de moed me soms in de schoenen, want ik blijf volhouden dat het onomkeerbaar is dat we in het onderwijs met ict aan de slag moeten, dat we nooit verder komen als we niet willen veranderen, dat je er toch ook zelf bij bent als je zegt dat je er geen tijd voor hebt en dat je dit in een functioneringsgesprek best eens mag aankaarten. Maar omdat ook leidinggevenden het nut er nog niet echt van inzien (of ja zeggen en nee doen), hun mensen hiervoor geen tijd willen geven of andere prioriteiten stellen, blijft het erg lastig om iets van de grond te krijgen. En als je het dan als OLC beheerder van je leidinggevende moet hebben, begin je ook niet veel.
Maar toch denk ik dat je ook met kleine stapjes verder kan komen. Af en toe een half uurtje om een weblog te lezen, eisen dat je gebruik mag maken van de scholingsuren die in je CAO staan, een Grassroots projectje doen om iets te leren. Ik blijf het dan ook proberen en ben me geestelijk weer aan het herpakken om a.s. vrijdag weer een andere groep voor een ict product te enthousiasmeren.

Labels:

woensdag, juni 11, 2008

Videoproject af, maar nu verder!


Vandaag heb ik samen met mijn collega Bernadet Sprenkeling de slotbijeenkomst van het streaming media project 2007 (tranche 1B) van Kennisnet bijgewoond in Utrecht. Van alle deelnemende scholen waren er vertegenwoordigers die hun project presenteerden. Stuk voor stuk waren er herkenbare verhalen over weerbarstige techniek (of dienst ICT), streaming servers die zijn ingevoerd (zo is er een LeijTube, een ZadTube, een KW1CTube en binnenkort ook een NovaTuba, lekker origineel die namen), grote tijdsinvesteringen, maar vooral ook veel enthousiaste reacties, mooi en soms grappig beeldmateriaal, veel ervaringen die zijn opgedaan en de smaak naar meer.
Dat laatste is natuurlijk het lastigste van alles, want als je met een project bezig bent en je hebt daarvoor afspraken gemaakt, geld gekregen, spullen aangeschaft en mensen ingezet, dan gaat het wel, maar als dat ophoudt en de druk van de ketel gaat moet je natuurlijk wel kijken naar een vervolg. Heel belangrijk daarbij is dat je de mensen met de ervaring vasthoudt en opnieuw probeert in te zetten om deze ervaring te delen met anderen in je organisatie. Ook valt er veel te winnen door je cursisten in te zetten, die hebben tenslotte allemaal een mobiel met camera tegenwoordig. En de kwaliteit hoeft niet perfect te zijn om een boodschap met video over te brengen. En het is vooral heel belangrijk dat je je successen binnen je organisatie goed laat zien, dan krijg je steeds meer vraag en een breed draagvlak.
Terugkijkend op ons project zijn we als projectleiders heel tevreden met de prestatie die geleverd is. Alle deelnemende medewerkers zijn trots op wat er is bereikt en er zijn steeds meer managers en docenten van het nut van de inzet van video in het CGL overtuigd. "Dit is de toekomst" was iets dat we tijdens een eerder gehouden masterclass ook te horen kregen. En dat denk ik ook. Beelden zeggen vaak meer dan woorden, je legt makkelijker iets uit, geeft makkelijker een voorbeeld of toont makkelijker aan dat je iets kan met een filmpje. En op de techniek en bandbreedte hoeft het tegenwoordig niet meer stuk te lopen als iedereen zich daarvoor inzet. Gelukkig is er dan ook voor volgend jaar binnen ons ROC alweer van alles gepland om mee door te gaan.
Ik heb enkele foto's gemaakt en laten maken met mijn nieuwe camera, maar die zijn niet echt geweldig geworden, helaas. Ik heb ook geen idee hoe ik rooie ogen moet weghalen met The Gimp en heb nu geen zin om dat allemaal uit te zoeken, dus maar 2 plaatjes hierbij. We zijn trouwens de hele dag ook gekiekt door Kennisnet (voor in de Indruk) en van elke deelnemende school is iemand geinterviewd. Alles zal te vinden zijn op de projectsite. En binnenkort kun je op dit blog wat meer lezen over Google Earth en Google Maps, want iedereen kreeg het boek "Reis om de wereld in 80 klikken" van Marc Buma mee!

Labels: ,

woensdag, mei 28, 2008

100 smoezen om niet te hoeven innoveren


Via een tweet van Wilfred Rubens kwam ik bij een blogpost terecht van Mitch Ditkoff met de titel "The Top 100 Lamest Excuses for not Innovating". Hoewel deze lijst is samengesteld vanuit ervaringen in het bedrijfsleven, herkende ik er toch ook wel veel die in het onderwijs net zo vaak worden gebruikt. Zeker als je, zoals ik, ICT in het onderwijs probeert te implementeren.Wat dacht je van "1. Ik heb er geen tijd voor" of "41. We zijn al met teveel veranderingen bezig" of "82. Daar ben ik te oud voor." Allemaal zaken die vaak worden gebruikt om niet te hoeven veranderen. Ditkoff geeft ook aan dat er vaak ook heel legitieme problemen schuilgaan achter deze smoezen, maar dat dit niet betekent dat je je erbij moet neerleggen.

"Please remember, dear reader, that there may be a kernel of truth in each of these reasons. Indeed, what sometimes may seem like an excuse may simply be a clear assessment of current reality.

Current reality, however, is only one form of reality. And just because it's current doesn't mean it's the way it will always be. Or should be."

Een simpele methodiek over hoe je met dit soort smoezen om kan gaan staat onderaan zijn betoog:

"1. Make a list of your three most bothersome excuses.

2. Turn each excuse into a powerful question, starting with the words "How can I?" or "How can we?" (For example, if your excuse is "That's R&D's job," you might ask "How can I make innovation my job?" or "How can I help my team take more responsibility for innovating?"

3. Brainstorm each question -- alone and with your team."

Iets om te gebruiken als je weer tegen 1 van de 100 smoezen aanloopt.

Labels:

woensdag, mei 21, 2008

Nieuwe versie OLPC?


Bij Gizmodo stond vandaag het bericht dat de ontwikkelaars achter de One Laptop Per Child (OLPC), die ooit voor 100 dollar op de markt had moeten komen, maar intussen bijna 200 kost, nu een nieuw concept heeft getoond. Deze zal 2 touchscreens hebben (eentje waar een virtueel toetsenbord op zit) en het kan dan bijvoorbeeld ook als digitaal boek worden gebruikt. Het mooiste is dat de prijs die het zou moeten krijgen slechts $75,- (!) is, maar het zou me niet verbazen als men daar uiteindelijk toch overheen gaat. Vanaf 2010 zou hij beschikbaar moeten zijn.
Helaas een bericht zonder plaatje (alweer), want ik krijg in Blogger de laatste dagen geen plaatjes meer geupload naar de server. Zie hier voor het OLPC concept.
UPDATE: plaatjes werken weer bij Blogger, gelukkig.

Labels: , ,

Dreaming of Streaming

Vorige week heb ik samen met mijn collega Bernadet Sprenkeling een masterclass streaming video op ons ROC verzorgd. We hadden enkele presentaties rondom streaming video en andere web 2.0 toepassingen en zijn vervolgens ingezoomd op ons lopende Kennisnet project, wat bijna afgerond is (daarover in juni meer).
De presentatie die ik heb gemaakt is voor een groot deel gebaseerd op de presentatie Hapsnapshots van Willem Karssenberg, die hij gaf voor een masterclass voor de Kennisnet projectleden. De basis hiervan was goed, maar ik vond het hoofd van Willem erg prominent in alle screenshots aanwezig, dus heb ik mijn hoofd er overal in geplakt. Daarover had ik al eerder bericht en Willem had zijn reactie ook al gegeven. Hieronder zie je het eindresultaat. Ik heb de presentatie de titel Dreaming of Streaming meegegeven en natuurlijk kan iedereen die dat wil er in het onderwijs gebruik van maken.

Labels: , ,

zondag, mei 18, 2008

Even nuanceren misschien?

Ik heb net met stijgende verbazing en een behoorlijke dosis irritatie al die reacties (intussen al meer dan 120) op het artikel "Onderwijs rampzalig" bij de Telegraaf zitten doornemen. Ook Willem Karssenberg en Karin Winters hebben er intussen op gereageerd. Wat zijn er toch veel mensen die denken dat ze weten waar ze over praten, terwijl ze niet in het onderwijs werken en blindelings afgaan op wat anderen erover zeggen! Ik wilde eerst mijn reactie daar plaatsen, maar vond het niet de moeite, want men wil het toch niet horen.
Ik ben voorstander van het CGO, mits goed doordacht en uitgevoerd door professionals die niet te beroerd zijn om te vernieuwen en creatief genoeg zijn om hun lessen meer te laten aansluiten bij wat de cursist en het bedrijfsleven willen. Helaas is er in het onderwijs ook een hele grote groep tegenstanders, maar volgens mij is dat een kwestie van een gebrek aan creativiteit en het napraten van de andere doemdenkers aan de koffietafel. Of: het zal mijn tijd wel duren, ik hoef nog maar een paar jaar. (En nu ben ik even lekker ongenuanceerd.) Gelukkig ken ik ook genoeg collega's die wel in staat zijn om hun cursisten voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen en ook nog eens lol en voldoening aan hun werk ontlenen.
Want die lol mis ik ook een beetje in de reacties van leraren. Het is toch een voorrecht om met jonge mensen te mogen werken en hen te helpen een goed mens en goed werknemer te worden. Ik heb intussen ruim 15 jaar voor de klas gestaan en niet elke les is even leuk, maar wel een uitdaging en de voldoening die het oplevert is elke keer weer groot als je bij een cursist een Aha-Erlebnis meemaakt. Maar de reageerders laten zich vooral leiden door hun negatieve emoties en gaan al helemaal niet bij zichzelf te rade over wat zij zelf anders zouden kunnen doen om het onderwijs er weer bovenop te brengen! Die klaagcultuur is ook iets van alle tijden, maar een stukje zelfreflectie, ho maar. En veranderen is vooral loslaten, dat is het allerlastigst. Dus kun je maar beter blijven doen wat je altijd al deed en anderen de schuld geven van de problemen die er wel degelijk zijn in het onderwijs.
Wat me nog was opgevallen zijn al die taalfouten van de reageerders. Dat is ook iets van alle tijden, en niet alleen van nu. D's en T's waren altijd al lastig en interpunctie is natuurlijk een moeilijk woord.

Labels:

zaterdag, mei 17, 2008

Petten, mediawijsheid en ambassadeurs

Gisteren was er weer en ambassadeursdag van Kennisnet, dit keer op de Leijgraaf in Oss. Intussen hebben al enkele collega's hierover geblogd (hier en hier) en foto's gepubliceerd, dus kan ik volstaan met enkele linkjes en dingen die mij bij zijn gebleven.

Allereerst was het voor mij een trip met hindernissen, wat begon met de bus die een andere route bleek te rijden en dus niet kwam opdagen, maar wat niet bij de halte stond aangegeven. Vervolgens was er een opeenstapeling van treinen die ik net misliep en vertragingen tot wel 20 minuten. Ik kwam binnen tijdens het verhaal van Bob Hofman, waarin we opnieuw aan de slag gingen met rode, blauwe en gele petten. Wat ik daarvan heb genoteerd is bijvoorbeeld: Wanneer je komt aankloppen met een regeling, een project o.i.d. geeft men op scholen vaak aan dat ze hun opleiding eerst op orde willen hebben, voordat ze aan vernieuwing willen beginnen. Waar ze aan voorbijgaan is dat vernieuwen en veranderen een manier is om je school op orde te krijgen. Zo wordt er nu steeds geroepen dat men het te druk heeft met de invoering van CGO om ook nog te beginnen met ICT implementatie, terwijl die twee zaken in mijn beleving hand in hand gaan. Het management zou daarom meer bevlogen moeten raken, eens een rode pet op moeten zetten. Ik denk dat we Bob Hofman eens op ons ROC zouden moeten uitnodigen.

Het verhaal van Jan van Stormbroek over mediawijsheid was herkenbaar. Ook wij hebben intussen een scholing hierover in ons pakket opgenomen en daar valt, zowel bij docenten als bij cursisten, nog heel wat winst te behalen. Een aantal leuke filmpjes werden getoond. Eentje die ik miste was What the H@ck van ROC Midden Nederland, waar ik al eens eerder over blogde. Nieuw over dit onderwerp was voor mij de site Mediawijsheidkaart (waarover bij Willem meer) en de mooie Mediawijzer die we van Kennisnet meekregen. Daar heeft men trouwens ook een aparte site ontwikkeld rondom dit thema.

Heel interessant vond ik dan nog de besluitenversneller Spilter, die men bij de Leijgraaf aan het testen is en waarin wij ook even mochten rondkijken. Op de Spilter site wordt trouwens ook gesproken van een onderzoeks-, strategie- of communicatieversneller. We werden afgelopen week in de inventarisatiefase gevraagd online enkele vragen te beantwoorden rondom het ambassadeurschap en de resultaten daarvan gaan we vervolgens nog indelen (categorisatiefase) en prioriteren (prioriteitsfase), om tenslotte tot een besluit te komen (besluitfase). Ik vond het een interessant pakket, met verschillende mogelijkheden voor bijvoorbeeld het aangeven van prioriteiten en het ordenen van zaken en je kan er bijvoorbeeld ook anoniem in werken, zodat men eerlijke antwoorden kan geven op lastige vraagstukken.

Het was weer een leerzame dag, maar gisteravond lag ik wel behoorlijk afgeknoedeld voor de tv. Al die informatie die je weer moet verwerken, de tips van de collega's, de links die je weer kunt gaan naslaan, het is veel. Maar wel leuk!

Labels: ,

Train de trainer met een digitaal bord

Afgelopen donderdag had ik met enkele collega's een afspraak op een van onze vestigingen om ons eens goed te laten voorlichten over het digitale schoolbord dat ze daar al een tijdje gebruiken. Collega Nico Zijlstra, die over dit onderwerp ook in Maastricht had gepresenteerd, nam ons mee in de wereld van het ActivBoard en dat was zeer leerzaam. Je kan er nog zoveel over lezen, of ze op beurzen en conferenties even aanraken, het beste werkt toch wanneer je er zelf even mee mag stoeien en kan ervaren hoe het voelt. Letterlijk, want het werken met de bijgeleverde pennen en apart aangeschafte aanwijsstok was wel even wennen!


We zijn bezig met het opzetten van een digitaal lab op ons ROC, waar we ook graag een digitaal bord willen zodat we daar docenten kunnen trainen. Die training hebben we dan natuurlijk eerst zelf nodig, en dit was een eerste aanzet daartoe. Nico Zijlstra is docent Wiskunde bij het Vavo en heeft samen met een collega intussen aardig wat ervaring met het ActiveBoard opgedaan. Zo hebben ze bijvoorbeeld allerlei symbolen, opdrachten en tekeningen ingescand die met 1 klik weer zijn op te roepen en te manipuleren. Scheelt heel veel tekenwerk. Naast de bijgeleverde software gebruikt hij ook vaak een rekenmachine simulator op het bord, waarvan hij dan weer een schermafdruk kan maken om verder te manipuleren.

Wat ik me wel steeds meer begon af te vragen tijdens de sessie is of elke docent wel een goede toepassing van een dergelijk bord kan verzinnen. Er zijn scholen waar ze massaal naar binnen worden gehaald, om vervolgens stoffig aan de muur te hangen als decoratie. Zonde. Natuurlijk zijn er heel veel toepassingen voor allerlei vakgebieden, maar de bijgeleverde software is voor het PO en VO leuk, maar voor het MBO niet voldoende en ook is alles in het Engels. Dat betekent dus veel werk om geschikt materiaal te maken en dat vergt wel enige creativiteit. Er zijn al wel wat plekken waar spullen en ideeen kunnen worden uitgewisseld, dus het begin is er, maar de Nederlandstalige producten zijn nog schaars.

Een ander punt dat bij ons opkwam was dat het werken met een digitaal bord in het Competentie Gericht Onderwijs natuurlijk niet alleen aan de docent is voorbehouden (althans, dat zou niet zo moeten zijn), maar dat ook cursisten het zullen gebruiken om aan hun prestaties en leervragen te werken. Ook hier kun je je weer afvragen of de docent dan in staat zal zijn om dit te begeleiden en hoe je de vele mogelijkheden van het bord optimaal kan inzetten.

Een eerste stap in deze richting zou al kunnen zijn dat een docent beschikt over een laptop of pc met internetverbinding en dat er in het lokaal een beamer hangt. Zo kan je wennen aan het gebruik van meer visueel materiaal in de klas, los van het bord, meer interactie en aansprekender lesinhoud. Nu lopen we er nog veel te vaak tegenaan dat er beamers moeten worden gereserveerd, dat er geen internet in het lokaal is of dat men niet weet hoe de pc of beamer werkt.

Deze stap wordt alleen vaak overgeslagen en intussen doet het digitale bord ook op ons ROC steeds meer zijn intrede. Dat is natuurlijk een mooie ontwikkeling, maar toch vraag ik me wel eens af of er bij de aanschaf van dergelijke, toch wel dure, apparatuur wel een goed doordacht plan achter zit of dat er meer is gekeken naar de Wow-factor en dat men overdonderd is door wat er allemaal wel niet kan. En dan heb ik het nog niet eens over de keuze uit alle types die er intussen zijn. Vaak geeft toch de prijs dan de doorslag, terwijl je natuurlijk veel meer zou moeten kijken naar mogelijkheden, ondersteuning en communities rondom het merk. Kortom, een lastig vraagstuk waar ik in ieder geval nog lang niet over uitgeschreven ben.

Labels: , ,

dinsdag, april 22, 2008

Amassadeurs, B2YF, games en identity management


Vandaag was ik bij het Zadkine uitgenodigd om voor de Kennisnet ambassadeurs van groep 2 enkele praatjes te houden. De groep is nog vrij klein, wat als voordeel heeft dat je mensen beter bereikt en dat men goed op elkaar kan reageren. Ik ga geen uitgebreid verslag doen, maar enkele punten waren wel het vermelden waard.
Roger Zandvliet vertelde een verhaal over het project Back 2 Your Future, een initiatief van Zadkine om de nog steeds grote groep uitvallers een mogelijkheid te bieden om erachter te komen wat ze willen en ze uiteindelijk (na een traject van 12 weken) in het gunstigste geval weer op een weg naar onderwijs of werk te zetten. Zie vooral de website over deze interessante manier van werken, waarbij fun erg belangrijk is om deze doelgroep binnen te houden. Workshops rap, outdoor activiteiten en game based learning zijn daar voorbeelden van. Uit de eerste resutaten blijkt dat er zo'n 60% van de deelnemers ook inderdaad weer voor een opleiding of baan kiest. Een initiatief dat wellicht ook voor andere ROC's interessant kan zijn, met name voor grote steden denk ik.
Een item dat op veel ROC's speelt is het identity management en Raymond Kerkhof beschreef hoe men hiermee op het Zadkine omgaat. Goed was om te zien dat er ook aan de cursisten werd gedacht, vooral als ze hun wachtwoord vergeten. Op iedere locatie was er een speciale "password manager" aangesteld die cursisten een nieuw wachtwoord kon geven. Op het Westerschelde heeft men zelfs een aparte helpdesk voor cursisten, bemand door ICT academie cursisten. Ook een heel goed idee.
Verder hebben we ook kort stilgestaan bij het verzamelen van gegevens over de beschikbare software binnen een ROC. Er zijn natuurlijk applicaties (zoals van Altiris/ Symantec) waarmee je inzichtelijk kan maken welke software er precies geinstalleerd is en waar, maar wat dan ook belangrijk is is dat je als docent of manager bijvoorbeeld kan opzoeken waaarvoor het pakket bedoeld is (vakgebied bijvoorbeeld, of niveau), wie de contactpersoon ervoor is, wie het applicatiebeheer doet, welke licentie ervoor is afgesloten, wat de voorwarden daarvan zijn en op welke naam die staat. We hebben in het verleden wel eens geprobeerd op ons ROC een dergelijke software datbase van de grond te krijgen, maar daarvoor werd te weinig input geleverd en was informatie moeilijk op te hoesten. Ook bij de andere ROC's had eigenlijk niemand daar al een oplossing voor gevonden.
Een leerzaam dagje weer, met veel gemotiveerde mensen en interessante discussies! Het plaatje was voor mij nieuw (maar dat kan aan mij liggen).

Labels: ,

maandag, april 21, 2008

Ambassadeurs inspireren

Morgen ben ik door Kennisnet uitgenodigd op het Zadkine in Rotterdam om de 2e groep Ambassadeurs een kort verhaaltje te vertellen over mijn werkzaamheden, om hen wellicht op nieuwe ideeen te brengen. Een heel leuke, maar ook lastige opgave. Ook ga ik nog mijn Gaming presentatie een keer dunnetjes overdoen. Ik heb de presentatie voor het eerste deel hieronder geplaatst. En hopelijk zitten er dan morgen enkele mensen bij die hem dan al gezien hebben!

Labels: ,

zaterdag, april 12, 2008

Professionalisering vervelend?- rant


Gisteren tijdens mijn 2 presentaties op het ROC v Amsterdam had ik welgeteld 3 toehoorders per sessie. Het was natuurlijk vrijdagmiddag en erg mooi weer, maar van de organisatoren hoorde ik dat zich wel veel meer mensen hadden aangemeld dan uiteindelijk kwamen opdagen. Dit is niks nieuws. Ook op ons ROC hebben we vanuit de Dienst Onderwijs enkele jaren studiemiddagen georganiseerd rondom CGO, ICT en onderwijsvernieuwing, waarbij we met name de experts van binnen het eigen ROC workshops lieten geven, om te zorgen dat men eens verder keek dan de eigen onderwijspraktijk en expertise met elkaar kon delen. Vorig schooljaar zijn we gestopt met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten. Hoewel het management aangaf dat er behoefte aan dergelijke scholingsbijeenkomsten was, kwamen er veel te weinig mensen op af. En of je het nou in een lesweek of een examenweek organiseerde, maakte niks uit.
Ik vraag me dan ook wel eens af hoe het gesteld is met de scholingswens van de gemiddelde docent. Toen ik zelf nog full time voor de klas stond was ik altijd in voor een studiedag op school of ergens in het land. Het levert altijd stof tot nadenken op, nieuwe contacten, inspiratie. Gelukkig mocht ik ook wel af en toe op cursus, maar moest er wel zelf om vragen. Een scholingsplan of iets dergelijks was er niet.
Is het nu echt zo dat docenten niet meer bij willen leren? Als ik bijvoorbeeld kijk naar de deelnemers van Design4All dan viel me op dat er een steeds grotere groep management en beleidsmakers en een kleinere groep docenten aanwezig was (of was dat alleen mijn beleving?). Ik vind het niet meer dan normaal dat je als docent probeert bij te blijven in je eigen vakgebied, maar ook als het om vakoverstijgende zaken gaan die jouw beroep interessanter kunnen maken of die ervoor kunnen zorgen dat je dichter bij je cursisten komt te staan. Maar ik vraag me soms wel eens af, als ik weer een scholing of presentatie voor een handjevol mensen heb gegeven, of professionalisering wel een standaard behoefte van een docent is. Of is het tegenwoordig zo dat men niet meer naar scholingen mag? Teveel lesuitval, inspectie enzo. Of is de werkdruk intussen zo hoog opgelopen dat men een scholing er niet meer bij kan hebben? Moet je docenten dwingen om aan scholing te doen, omdat ze anders niet gaan? Ik weet niet waar de oorzaak ligt of het antwoord op mijn vragen, en wie het wel weet mag het in de reacties zeggen. Misschien zie ik het allemaal een beetje te somber in, maar feit is wel dat ik gisteren toch een beetje teleurgesteld terugkeerde naar huis.

Labels:

vrijdag, april 11, 2008

Presentaties ROC v Amsterdam

Ik ga vanmiddag in het kader van "gluren bij de buren" op het ROC v Amsterdam 2 presentaties geven. Men organiseert een aantal scholingsdagen rondom ICT in het onderwijs, ICT meesters genaamd en ik was, net als vorig jaar, gevraagd om wat te komen vertellen. Ik zag dat er al meer bekenden van buiten het ROC zullen bijdragen.
Mijn eerste presentatie gaat over Social Software, en dan met name over weblogs en wiki's. De tweede gaat over gaming in het onderwijs, dezelfde presentatie als die ik ook in Maastricht heb gedaan. Voor beide sessies heb ik helaas weinig tijd, waardoor ik gedwongen werd beide presentaties flink in te korten. Ik wil nog wel in de 2e een ronde in Plaza Challenge spelen, iets wat ook in Maastricht goed werd ontvangen.
De Social Software presentatie staat hieronder. Ik heb hem vorig jaar ook al in Amsterdam gedaan, maar heb weer wat nieuwere voorbeelden toegevoegd. Voor beide presentaties houd ik ook een startpagina bij met daarop allerlei relevante links. Ik hoop dat er wat publiek op afkomt!

Labels: , , ,

zondag, maart 16, 2008

GPS cursus in de regen

Het weer zat helaas niet mee, maar toch hebben we vandaag een aardige boswandeling gemaakt. Dit alles in het kader van een GPS cursus die ik met mijn vriend heb gevolgd via Educatracks. De hele dag waren we bezig met theorie en praktijk en aan het eind hebben we een certificaat ontvangen en een schat gevonden!

De cursusleider, oud-aardrijkskunde leraar Klaas Kuiper, vertelde tijdens de ochtend enthousiast over GPS, wat het is en wat je ermee kan. Hij liet vele websites zien die routes voor GPS apparaten aanbieden en het fenomeen van geocaching (met behulp van GPS op zoek naar een verborgen "schat") werd ook toegelicht. Zie bijvoorbeeld sites als Ontrack.nl, Geocaching.com, gpstracks.nl, oppad.nl, go-gps.nl en fietsen123.nl om er maar een paar te noemen. Nieuw voor mij was dat er zogenaamde Travelbugs en Geocoins zijn, munten die je registreert en in een geocache stopt en die door de mensen die ze vinden weer in een andere geocache worden gestopt. Zo was zijn munt in de Harz begonnen en intussen in Costa Rica aanbeland.

Kuiper gebruikt voor zijn cursussen, die ook voor scholen en bedrijfsuitjes worden ingezet, de Garmin 60, wat een handzaam apparaat is met een eenvoudige bediening zodat je zonder teveel uitleg je weg door de software kan vinden. De batterijduur van 15-20 uur is prachtig en ook is het ding waterdicht, dus dat we er vandaag mee in de regen liepen was geen probleem. Dat is het wel als je hetzelfde zou willen met je mobiel of pda en aparte geocaching software. De Garmin 60 bevat helaas geen topografische kaarten, er zijn duurdere varianten die dat wel hebben. Voor de standaard Garmin 60 betaal je rond de 200 euro.

Na de lunch volgde de praktijk in het Noord Hollands Duinreservaat en liepen we aan de hand van een vooraf ingegeven route door het bos. Onderweg beantwoordden we allerlei vragen en werd het duidelijk dat dit wel heel erg geschikt is om ook met leerlingen te doen. Je kan het ophangen aan allerlei thema's of vakken, zoals geschiedenis, biologie, milieu of aardrijkskunde. Het leukst is het dan natuurlijk als er een soort speurtocht aan vast zit, waarmee je uiteindelijk een schat of beloning kan vinden. Er zijn niet voor niets al verschillende voorbeelden van projecten in het onderwijs waarbij GPS wordt ingezet (zoals Frequentie 1550 en Veenquest). Nadat wij onze vragen hadden beantwoord volgden daaruit enkele coordinaten die we gebruikten om in de tuin van het bezoekerscentrum naar onze schat te zoeken en deze hebben we gemakkelijk gevonden. Snoepgoed en 2 pennen!

Ik vond deze cursus, ondanks het slechte weer, zeer de moeite waard. Eerst een stukje theorie en daarna lekker zelf proberen. En als het weer nou ook weer eens meezit ga ik zeker nog een keer op pad met GPS en op jacht naar 1 van de duizenden schatten die er inmiddels in de wereld verborgen zijn. Alleen probeer ik eerst wat software uit voor op mijn pda, want om nou meteen zo'n toch wel prijzig gps apparaat aan te schaffen vind ik nog wat te vroeg. Kuiper zei nog wel dat wanneer je eenmaal begint met geocaching, je er nooit meer mee zult stoppen....

Labels: ,

donderdag, maart 13, 2008

Podcasts zoeken


Ik kreeg vandaag een vraag van een collega die ik niet meteen kon beantwoorden, dus ik gooi hem maar even in de groep hier. Ze heeft een iPod met een docking station erbij waarmee ze in de klas geluidsfragmenten tijdens de lessen Engels laat horen. Nou wilde ze van mij weten of er een manier is om eenvoudig podcasts te zoeken op de lengte van de fragmenten, want ze wil korte soundbites (tussen 3-5 minuten) over verschillende onderwerpen. Heeft er iemand een idee of, hoe en waar podcasts op die manier te doorzoeken zijn?

Labels: ,

vrijdag, maart 07, 2008

De eerste indrukken van de Eee pc

Jawel, gisteren heb ik mijn Asus Eee pc opgehaald op het postkantoor en de hele avond heb ik ermee kunnen stoeien. Nu is het tijd om een eerste verslag te doen van dit prachtige apparaatje! Want dat is ie zeker.
Bij het openen van de doos was er verder weinig spannends, er zit een Eee pc in, een accu, een adapter, een cd-rom (die je er trouwens niet in kan afspelen, want er zit geen cd-drive in) en enkele boekjes met handleidingen. Maar het hele idee is natuurlijk ook dat je weinig nodig hebt om ermee aan de slag te kunnen.

Buitenkant: wit (nog wel...), 3 USB poorten, mmc/sd kaart slot, netwerkkabel ingang, ingang voor microfoon en koptelefoon, beeld uitgang. Bij het openklappen valt op dat dit vrij stroef gaat, je hebt er wel twee handen bij nodig. Toetsenbord is klein, dat is wel even wennen, je zit er al gauw naast. Maar oefening baart kunst zullen we maar denken. Kleine touchpad met muisknop eronder en een scrollmogelijkheid aan de rechterkant. Verdere specificaties: 4GB SSD, 512 MB RAM, 7 inch scherm, Linux besturingssysteem. Hij weegt nog net geen kilo (0,89). De accu gaat volgens de leverancier 2,5 uur mee, maar dat heb ik nog niet kunnen testen.

En dan zet je hem aan en valt meteen op hoe helder het beeldscherm is. Weliswaar klein (met 7 inch), maar toch heel duidelijk, omdat de iconen van het Linux besturingssysteem hierop zijn aangepast. Achtereenvolgens heb je bovenaan de keuze uit de tabbladen Internet, Work, Learn, Play, Settings en Favorites en kun je ook nog op een Help knop klikken. Ik heb trouwens overal screendumps van gemaakt die je hier kan vinden.

Het werken met de Eee pc gaat heel makkelijk, de tabbladen zijn intuitief, je hoeft maar 1 keer op een icoon te klikken en je kunt aan de slag. Voorgeinstalleerde programma's zijn Open Office, Firefox, Skype, Messenger, een PDF lezer, File Manager, een Longman woordenboek (wel Engels-Engels of Engels- Japans), Sound recorder, Music-, Video- en Photo manager, Media Player, verschillende kleine programma's voor het leren van taal, scheikunde, astrologie en rekenen, Paint en spelletjes als Solitaire, Sudoku, Tetris en Penguin racer. Een aardig uitgebreide selectie dus, en meteen waren daar al allerlei updates voor de downloaden nadat ik het draadloze netwerk aan de praat had gekregen.


Het draadloze internet instellen was een fluitje van een cent, alleen de WEP key intikken en browsen maar. Helaas moet je wel elke keer je Web-key opnieuw intikken om verbinding te maken, maar misschien moet ik nog even verder zoeken waar ik dat automatisch kan instellen. Met Firefox is surfen heel vertrouwd, ook op het kleine scherm werkt het goed. Soms moet je wel horizontaal scrollen, wat vervelend is en lettertypes zijn op enkele sites wel klein. Op het tabblad Internet staan allerlei links naar bijvoorbeeld Webmail (je kiest zelf tussen Gmail, Hotmail, AOL of Yahoo), iGoogle, Messenger, Google Docs en Wikipedia. Google docs is net te doen op het kleine scherm, je merkt wel dat je zit te priegelen, vooral in Presentations. Dan is een groter scherm toch beter. Voor een indruk heb ik daar ook wat screenshots van gemaakt die op mijn picasasite staan.
Het geluid is boven verwachting goed. Het klinkt niet erg blikkerig en is nog behoorlijk hard te zetten zonder dat het vervormd. Er is ook een icoon Internet radio waar je naar Mediayou.net wordt geleid die allerlei kanalen biedt die je kan luisteren en ook dat werkt goed. De opname van geluid werkt ook, maar de microfoon zit aan de onderkant, dus als je hem even optilt gaat het wel beter. Geen topkwalitet, maar dat mag je hiervan ook niet verwachten vind ik.

Alles bij elkaar denk ik dat ik me hier wel aardig mee kan redden als ik bijvoorbeeld op vergaderingen aantekeningen wil bijhouden, bij conferenties verslag wil doen of gewoon op de bank wil zitten browsen. Na een tijdje wordt hij trouwens wel vrij warm aan de onderkant, dus dan is hij op schoot niet meer zo comfortabel. De komende weken heb ik wel genoeg gelegenheden om hem verder te testen, dus mensen die mij in Maastricht tegenkomen zullen mijn Eee pc ook zeker zien.

Of het apparaat ook voor cursisten interessant zou kunnen zijn is natuurlijk de hamvraag. Als je ze wilt laten tekstverwerken, internetten en geluid, foto's of film wil laten luisteren/bekijken dan is het prima geschikt. Maar het kleine scherm en toetsenbord is wel een beperking als je hem veel gaat gebruiken. Sommige zaken zijn dan niet zo prettig als bij een normale pc. Natuurlijk kun je er ook wel weer een extern toetsenbord, scherm en muis aan koppelen via de verschillende poorten, maar dan heb je een pc die natuurlijk minder kan dan een normale laptop. De vraag is dan of je een volwaardig apparaat nodig hebt of dat je hiermee kunt volstaan. In mijn situatie denk ik dat ik een heel eind kom, maar als ik een presentatie wil maken of foto's wil bewerken denk ik toch dat ik mijn gewone pc kies. En ik denk dat dit voor cursisten net zo zal gelden.

Labels: , , ,

dinsdag, februari 26, 2008

Interactief bord zonder bord


Van de IPON had een collega nog een interessante folder meegenomen van een aardig stukje techniek dat ik daar gemist had. Het gaat om een LC-XIP2000 beamer van het mij onbekende merk EIKI, een apparaat waarmee je op ieder oppervlak kan projecteren en door middel van de bijgeleverde software, bekabeling en een interactieve pen kun je dan net zo werken als met een digitaal bord!
Wat mij vooral aanspreekt bij dit apparaat is de flexibiliteit ervan. Je neemt de beamer overal mee naartoe en bent niet meer afhankelijk van het lokaal waar toevallig het digitale bord is geinstalleerd. Helaas heb ik het niet werkend kunnen zien, dus misschien is er iemand die hier ervaring mee heeft. Er zijn ook nog geen reviews online te vinden. De productinformatie (PDF) vind je hier. Op YouTube stond nog een heel kort filmpje met een kleine demonstratie. 
Volgens de folder kost het apparaat incl. BTW toch nog 2374,05 euro, wat veel duurder is dan de huidige aanbiedingen met digitale borden als bijvoorbeeld een Active Board en de vraag is dus of je voor een stukje extra flexibiliteit ook zoveel extra wilt betalen. Ook zou ik dan willen weten hoeveel software ervoor te krijgen is. Kortom, nog even teveel vraagtekens om dit als alternatief voor een digitaal bord aan te prijzen.

Labels: , ,

dinsdag, februari 05, 2008

2 rapporten over mobile learning en web 2.0

Op de weblog Onderwijsvooruitzichten van John van Dongen, die ik meteen maar aan mijn blogroll heb toegevoegd hiernaast, kwam ik een verwijzing tegen naar twee rapporten die ik nog niet kende. Het eerste stuk is de Quickscan mobiele toepassingen in het onderwijs. Niet alleen is er in Nederland gezocht naar voorbeelden van de inzet van mobiele oplossingen, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en in de VS. Het is een opsomming van 22 voorbeelden op verschillende schooltypen, stuk voor stuk het lezen waard.
Het tweede stuk is nog nieuwer en komt van Kennisnet ICT op School. Het heeft de titel Web 2 in de BVE en is een exploratief onderzoek, uitgevoerd door CINOP en Hogeschool In Holland, dat gericht was "op een inventarisatie en evaluatie van vormen en effecten van het gebruik van Web 2.0 informele leermiddelen in de BVE sector". Nog meer leesvoer voor in de trein.

Labels: , ,

maandag, februari 04, 2008

Checklist voor een computerles

Op de Educational Technology Site: ICT in Education stond een aardige checklist die je zou moeten afwerken voordat je als docent met een groep een computerlokaal gaat gebruiken. Kijken of alle pc's werken, of je kan printen, of iedereen kan inloggen enz. Nou kan ik dit nog wel van tevoren doen, als ik voor mijn collega's een enkele keer per week een scholing organiseer, maar volgens mij zal dit bij docenten alleen maar weerstand oproepen. Als een docent 1 van de 14 items op de lijst niet kan afvinken zou dat al kunnen betekenen dat een docent afhaakt.
Ik hoor het helaas veel te vaak: een lokaal met 25 pc's waarvan 5 het niet blijken te doen, niet kunnen printen, cursisten die hun wachtwoord vergeten zijn. Allemaal redenen voor docenten om er in een computerlokaal snel de brui aan te geven. Maar om nou te stellen dat een docent dit allemaal voor de les (waarschijnlijk 1 computeruurtje van de 25 die hij verder geeft) gaat checken, lijkt me wat veel gevraagd. Een snelle systeembeheerder die meteen ingaat op een noodsituatie is dan wel heel welkom! En punt 12 is ook altijd een goeie: "Have some non-computer work available in the computer room just in case there’s a power cut or some other type of interruption in the middle of the lesson." Of als je de andere 13 items niet hebt kunnen checken...

Labels:

woensdag, januari 30, 2008

Tussenstand streaming media project


Om verslag uit te brengen van ons Streaming Media project, waren de deelnemende scholen in tranche 1b uitgenodigd bij Beeld en Geluid in Hilversum. De bijeenkomst werd gecombineerd met die van het expertnetwerk, waar ook deelnemers aan de vorige tranche in zitten. Nadat iedereen had verteld hoe het ervoor stond kregen we achtereenvolgens informatie over de mogelijkheden voor scholen bij Beeld en Geluid, Teleblik, Entree en de rechtenkwesties waar je mee te maken krijgt op het moment dat je met audio en video aan de slag wil.
Opvallendst bij de verhalen van andere ROC's vond ik dat iedereen bezig is met het inrichten van een eigen streaming server of er al eentje heeft. Steeds meer wordt in het onderwijs gebruik gemaakt van beeldmateriaal en als je dit wilt opslaan is een eigen server in ieder geval van jezelf en kun je zelf bepalen wie erbij mogen en wat erop komt. Ik was dan ook erg jaloers op die scholen waar ze dat goed begrepen en geregeld hebben.
Het verhaal over Teleblik en Entree was niet nieuw, maar wel goed om te horen dat het streven is om de koppeling tussen een school- en Entree account deze zomer rond te hebben. Goeie tip bij Teleblik vond ik nog dat je het ook kan inzetten als inspiratiebron voor de makers van films op je school. Ligt misschien voor de hand, maar zo had ik het nog niet bekeken.
Het interessantst was wel de uitleg rondom auteursrechten van juriste Olga Meijer. Duidelijk werd maar weer eens dat je als maker van audio/visueel materiaal heel goed op zaken als portretrecht en bijv. rechten op muziek moet letten. Wil je een stukje top 40 muziek gebruiken dan zijn er 4 instanties die je daarvoor moet betalen: Buma/ Stemra voor auteursrecht op de compositie, Stemra apart voor de samenvoeging van beeld met geluid, de NVPI voor naburig recht van platenmaatschappijen en de SENA voor het naburig recht van de uitvoerend kunstenaar. En het is een fabeltje dat je nog wel maximaal 30 seconden mag gebruiken. Er zijn geen uitzonderingen! Er is nog wel de onderwijsexceptie: wil je materiaal gebruiken ter toelichting van je onderwijs dan kan de belanghebbende/maker dat niet verbieden, maar moet je nog wel steeds voor dat gebruik betalen. Een hele lastige kwestie die wij hopen op te lossen door veel gebruik te maken van de standaard muziek die bij de Magix videosoftware wordt geleverd. Maar ik kan me voorstellen dat dit de gemiddelde cursist niet echt zal boeien en dat is toch je doelgroep. Er werd dan ook geopperd dat het goed zou zijn wanneer het onderwijs als groep afspraken zou kunnen maken met de muziekwereld, zoals dit ook bij uitgevers is gedaan rondom kopieren van boeken. Een afkoopsom zou veel problemen wegnemen en zou in ieder geval het creatieve proces op scholen bevorderen. 
De vragen die het verhaal opriep waren legio en heel divers en gaven maar weer aan dat door de komst van het internet ineens veel mensen naar oplossingen zoeken rondom auteursrecht. In dit kader werd ook nog Creative Commons genoemd, waar al op veel andere blogs (zie 1 of 2) over geschreven is.

Labels: ,

donderdag, januari 24, 2008

Gadgets, gadgets, gadgets!Mijn laatste workshop op IPON 2008 was ook wel de leukste. Maar wat wil je als het gaat om gebruik van gadgets in het onderwijs. Frits Hoff van Edupaper.nl hield een verhaal over de ontwikkelingen op het gebied van digitaal papier en Mobile Learning. Hij had voor de gelegenheid enkele e-book readers bij zich, de Eee PC en ook de 100 dollar laptop. Eindelijk mocht ik deze ook eens vasthouden!

Hoff vertelde dat men met deze kleine groene laptop (zie de foto's) van plan is pilots op Nederlandse scholen te doen en vroeg geinteresseerden contact op te nemen. Hij is bezig een Stichting hiervoor op te richten. Helaas zit de overheid er ook tussen en moet er van de leverancier een minimum van 10.000 pc's worden afgenomen. Maar het is wel een heel mooi dingetje, met een nieuw type LCD scherm dat in de zon juist beter leesbaar wordt. Verder is hij heel energiezuinig en kan hij niet alleen wifi ontvangen, maar ook weer verzenden. Hoff sprak de verwachting uit dat de prijs van deze laptop dit jaar tot slechts 68 euro zal gaan dalen. Daar koop je al bijna geen schoolboek meer voor.
Tussenopmerking: Scholen die nu nog moeten starten met de aanleg van een draadloos netwerk, raadde hij aan om te wachten op het veel snellere Wimax.
Wat betreft de Iliad e-book reader van iRex meldde hij nog dat daarvan dit jaar een nieuwe versie zal verschijnen, met 10" kleurenscherm en internet waarschijnlijk. Content wordt nu al geleverd met DRM via Mobipocket, maar er moeten met uitgeverijen nog veel afspraken worden gemaakt. In sommige gevallen kan de kostenbesparing volgens Hoff wel oplopen tot 70% van de prijs van een normaal boek! De prijs van de nieuwe Iliad zou rond de 450 euro komen te liggen, toch wel veel duurder dan de 100 dollar laptop of de Eee pc.
Ook noemde hij nog de Amazon Kindle, een apparaat van 400 dollar. Speciaal voor het lezen en downloaden van het digitale boekenaanbod van Amazon, maar met meer mogelijkheden. Tenslotten heb ik ook nog even een Franse Bookeen CyBook vastgehouden. Helaas heeft dit apparaat geen touchscreen zodat je er geen notities op kan maken, zoals dat wel op de Iliad kan. Bij Edupaper kost de CyBook € 350,- en kun je er nog meer informatie over vinden.

Labels: , , ,

Proview Visboard


Ik heb net bij de stand van Centenna een Proview Visboard bekeken. Dit is een tablet monitor die goed te gebruiken is als alternatief voor een digitaal schoolbord. Je sluit hem aan op een beamer met pc en kan vervolgens het scherm gebruiken als tablet, met programma's als Photoshop of Word, of met software die voor een digitaal schoolbord is gemaakt. Je staat niet meer tussen een beamer en een bord, maar kan zelf je plek kiezen en alles wat je schrijft of tekent staat ook op het grote scherm. De speciale pen heeft helaas wel een batterij nodig,
maar volgens de folder zou dit jaar een nieuwe versie zonder batterij beschikbaar komen. Kosten? €599 of €820, excl. btw.

Labels: , , ,

woensdag, januari 23, 2008

XL Digikids


Hoewel ik eigenlijk een verhaal van Frank Tijhuis over Plaza Challenge had willen horen, werd ik toch blij verrast door het alternatief dat werd geboden toen deze workshop niet doorging. XL Digikids is een klein bedrijf uit Schagen dat op basisscholen nieuwe media in de les aanbiedt. Weliswaar waren we niet helemaal de doelgroep, maar we hebben erg veel plezier gehad bij deze praktische les, met gebruik van Apple laptops en software.

Het bedrijf biedt scholen dagdelen met verschillende inhoud: podcasten, digitale fotografie, strips en animaties maken. Dit alles doen ze met behulp van zelf meegebrachte laptops en materialen. Zelf gingen we met de programma's Photo Booth en Comic Life aan de slag en hebben wat gekke foto's gemaakt en deze tot een strip samengevoegd. Met de ingebouwde camera een paar foto's maken, slepen naar een sjabloon, een titel en wat tekstballonnetjes en klaar! In 10 minuten al resultaat.

Karin Winters zag ook wel mogelijkheden voor gebruik bij teambuilding of om docenten eens te laten ervaren wat er allemaal al kan zonder dat je ingewikkelde hard- en software nodig hebt. Ook verzorgen ze trainingen voor docenten. Kijk op http://www.xldigikids.nl/ voor meer info. De gemaakte strip komt als het goed is morgen in de mail, dus die hou je tegoed.
UPDATE: het verhaal van Karin hierover is ook erg leuk!

Labels: ,

Edumatic contentcreatie


De Indie Group uit Belgie heeft ook een stand op de IPON beursvloer waar we even hebben zitten kijken naar Edumatic. Hiermee maak je oefeningen en toetsen in Flash formaat met uitvoer naar Scorm. Volgens de makers zit er heel veel in qua vraagtypes, gebruik van media en feedback mogelijkheden. Interessant is hun streven om hiervoor een soort portaal te willen bieden waarop docenten en andere makers van digitale content (bijv uitgevers, die al geinteresseerd zouden zijn) hun spullen kunnen delen.
Op de site is een demo te vinden. Ook aardig is de site http://www.franel.eu/ waar Nederlands of Frans geleerd kan worden dmv materiaal dat met Edumatic is gemaakt. Je kunt daar een gratis inlog voor aanvragen. Ik heb mijn kaartje achtergelaten en ben benieuwd naar het vervolg.
UPDATE: op de weblog van Edugram staat ook een duidelijk verhaal hierover!

Labels: ,

Eee PC in het wild


Ik heb net een Eee pc van Asus in het echt gezien bij de stand van Skool. Prachtige kleine laptop, op Linux gebaseerd en voorzien van een software "schil" die het voor cursisten makkelijk maakt om de programma's te vinden die ze nodig hebben. Foto en links volgen!

Labels: , , , ,

IPON here we come!


Met een kopje cappuccino en de gids op schoot bereid ik me even goed voor op de eerste editie van IPON 2008. IPON staat voor ICT Platform Onderwijs Nederland (en heeft met judo niks te maken, of schrijf je dat met 2 p's?).
Dit initiatief van oa SLB Diensten, VIVES en Kennisnet belooft veel interessants. In het voorwoord van de gids wordt zelfs een vergelijking gemaakt met de Londense BETT.
Veel workshops over leuke gadgets zoals digitale schoolborden en de Edupaper, gaming, virtuele werelden, allerlei portaal oplossingen en elo's. We hebben er zin in!
Irritant: fotootje hierbij plaatsen lukt niet, komt vanavond pas.

Labels: ,

maandag, januari 14, 2008

Cursus Web 2.0 met 23 dingen


Ik ben wat aan het rondneuzen in de Wiki van Kennisnet met de titel Cursus Web 2.0 met 23 dingen. Ik had er al vaker naar willen kijken, maar de tijd ontbrak eenvoudig. Nu heb ik een verzoek gehad om voor de Indruk er iets over te vertellen, dus heb ik een aanleiding om er eens in te duiken.

Pierre Gorissen had het origineel van de Public Library of Charlotte & Mecklenburg County gevonden, Willem Karssenberg heeft er al eerder over geschreven, maar intussen is de cursus aardig uitgebreid en daarom opnieuw een berichtje waard, vind ik. De cursus geeft in 23 stappen (dingen) een praktisch overzicht van allerlei veelgebruikte Web 2.0 tools zoals bijvoorbeeld Blogger, Flickr, Del.icio.us, RSS en podcasts. Steeds wordt een ding gestart met een podcast waarin een uitleg wordt voorgelezen en daarna staan er handige links en uitleg op de wikipagina. Ik heb intussen al enkele kleine wijzigingen aangebracht, want het leuke is natuurlijk dat je zelf kan bijdragen aan deze cursus.

Natuurlijk zijn er nog veel meer dingen die je in de cursus zou kunnen stoppen (23 is ook een beetje een raar aantal), maar als je als beginnend ict-vaardig docent hierin gaat starten, heb je er wel een hele kluif aan. De opzet is dat je er van begin tot eind doorheen loopt, maar in deze tijd van vraaggestuurd onderwijs lijkt het me beter als je als docent begint vanuit een leervraag en daar het passende ding bij krijgt voorgeschoteld. Een soortgelijk idee zit ook achter de website Broodkruimels in het digitale bos van de School voor de Toekomst. Wat wil je in je lespraktijk doen, welke tool kies je en hoe werkt dat dan?

Alles bij elkaar is het een mooi overzicht van veelgebruikte Web 2.0 tools die je in het onderwijs prima kan inzetten. het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat ik mijn Flickr account weer nieuw leven in wil blazen, zoals je in mijn vorige bericht kan zien.

Labels: , ,

dinsdag, januari 08, 2008

M-Learning en Hot Lava SoftwareAllereerst wens ik natuurlijk al mijn lezers een pr8 200acht!


Ik ben het nieuwe jaar begonnen met het doornemen van 2 artikelen over M-Learning, die ik via mijn collega Rob Smit (bedankt!) had ontvangen nadat hij in de VS de IT conferentie in Nashville in november had bijgewoond. M(obile)-Learning is het leren met behulp van mobiele apparaten, zoals telefoons en pda's en is in de VS behoorlijk in opkomst. Het voert te ver om het hier allemaal uit te leggen, daarvoor is er al een prachtige Wikipedia pagina, maar wel staat voor mij vast dat er hier nog veel winst te behalen valt in het Nederlandse onderwijs. In een white paper over de materie wordt duidelijk dat het gebruik van mobiele apparaten zeker meerwaarde heeft voor het onderwijs. Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren aangetoond dat studenten die gebruik maken van bijvoorbeeld hun telefoon om interactief lesmateriaal in hun eigen tijd en op een door hun gekozen plek te raadplegen, beter scoren dan studenten die dit niet doen. En als je hen de tools geeft om zelf content te maken, leren ze daar ook meer van dan wanneer je alles voorkauwt. Aldus de Learning pyramid van Jeanne Meister, die ik al vaker voorbij heb zien komen. (zie het 1e plaatje).

Een van de tools die gebruikt kan worden om content voor mobiele apparaten te maken is Hot Lava Software. Ik heb er even een introductie over gekeken en het ziet er vrij gebruikersvriendelijk uit. De Mobile Author software genereert pagina's die kunnen worden bekeken op Palm en Windows Mobile apparaten en via websites, Java of WAP op allerlei telefoons. Je kunt eenvoudig pagina's aanmaken, of testjes, met plaatjes, links, flash of audio erin. Vervolgens kun je met het 2e pakket MDTS (Mobile Delivery and Tracking System)de content aanbieden en hou je allerlei gegevens bij op de server, zoals wie er wat wanneer heeft gedaan en wat er gescoord is. Een trial is hier te downloaden, je betaalt wel bijna 1000 dollar voor de twee pakketten samen.

Als ik zie hoeveel mogelijkheden een gemiddelde telefoon al heeft en hoeveel cursisten een telefoon hebben, dan denk ik dat er over enkele jaren veel meer gebruik van kan worden gemaakt in het onderwijs. Toegang tot een (gratis)wifi netwerk is dan wel iets waar nog aan gewerkt moet worden op veel plekken. Het vergt natuurlijk ook wat creativiteit om je content interactief te maken en geschikt voor gebruik op een mobiel apparaat, maar daar kan Hot Lava zeker bij helpen. Er staan ook al vele (2166!) voorbeeldmodules op http://hdwap.com/ceo/login.html (inloggen met 2x een 1). Maar het zal pas echt werken als de docenten bereid zijn om de mobieltjes ook eens tijdens de les aan te laten staan...

Labels: , ,

woensdag, december 19, 2007

GRASSROOTS NOODKREET


Al enkele weken is er behoorlijke onrust onder de Grassroots coaches, omdat het voortbestaan van deze regeling voor het MBO op de tocht staat. De regeling is erop gericht docenten een stap te laten zetten op ICT gebied waarvoor een kleine beloning twv €400,- wordt gegeven. De scholen financieren de helft, Kennisnet doet de rest. Er werd een tijd lang vaag gesproken over "koppelen aan het ambassadeursprogramma", vervolgens leek het erop dat er helemaal geen regeling meer zou komen en nu ligt er een bod dat ook niet hoopgevend is, namelijk een vergoeding van €250,- per project en, wat veel erger is, het wegvallen van de landelijke coordinator. Deze regelt o.a. de administratieve afhandeling, organiseert bijeenkomsten van alle coaches, bewaakt de voortgang en onderhoudt de landelijke Grassroots site. Als je dat weghaalt wordt het voor inidividuele coaches wel erg lastig om ermee door te gaan.

Is het dan ineens zo dat er in het MBO geen behoefte meer is aan deze regeling? NEE! Ik spreek nog bijna wekelijks mensen die een leuk projectidee hebben of anderen die al eens iets hebben gedaan en die daardoor weer op nieuwe ideeen voor hun onderwijs zijn gekomen. De beloning die ze krijgen (vaak een digitale (video)camera) wordt ook weer ingezet voor het onderwijs en zo wordt de investering dubbel en dwars terugverdiend. De formule is nog absoluut niet achterhaald (wat wordt beweerd door ROC i-partners), en hoewel er door voorlopers intussen groter wordt ingezet in de regeling Verbonden met ICT, zijn er (in ieder geval op ons ROC) nog heel veel collega's die nog nooit een Powerpoint presentatie hebben gemaakt of die voor het eerst een weblog of onze portal site ontdekken als ICT hulpmiddel. En de mensen die eerder hebben meegedaan aan een Grassroots project, zie je nu geinteresseerd raken in de grotere projecten, waar ze een jaar geleden nog niet aan durfden denken. Ik ben dan ook erg blij dat ik ze net dat extra zetje kan geven om eens iets met ICT te gaan doen en die beloning en mijn begeleiding helpen hen over de streep. Niet iedereen ziet het zitten om een uitgebreid projectplan te moeten schrijven en een groot project op te zetten. Juist het kleinschalige en het persoonlijke van Grassroots is de kracht!

Daarom mijn oproep aan Kennisnet: behoud deze regeling en de landelijke coordinator (!) en zet niet alleen in op grootschalige projecten! Want wie het kleine niet eert....

Labels: ,

woensdag, december 12, 2007

YouTube en Viddler


Tijdens een overleg van het projectteam voor Streaming Media van Kennisnet waar we hier op school aan werken is vanochtend gesproken over waar we onze gemaakte filmpjes moeten plaatsen. Een voorwaarde van het project is namelijk dat we de filmpjes die we maken op een openbare plek neerzetten. Welliswaar zijn er plannen voor een streaming media server voor de hele school, maar zolang die er niet is moeten we een andere plek hebben, anders zal het project niet worden goedgekeurd. Het lag voor de hand om daarvoor de meest bekende en meest gebruikte site te nemen, YouTube. Onze cursisten kennen die, we kunnen voor de school 1 pagina maken met daarop al onze filmpjes en zorgen er zo voor dat we als school goed te voorschijn komen als iemand zoekt naar materiaal van de school op YouTube. Helaas was de naam van de school al wel in gebruik, dus er is contact gezocht met degene die die had geregistreerd in de hoop dat deze hem wil afstaan. Daarom is voorlopig eerst een andere naam gekozen.
Toch heeft YouTube ook zijn beperkingen, met name als het gaat om de grootte van de filmbestanden die je kan uploaden (100 MB). Dat betekent dat de kwaliteit van je films achteruitgaat, omdat je de bestanden kleiner moet maken. Daarom is ervoor gekozen om ook nog een andere filmsite te gebruiken, namelijk Viddler. Deze, misschien wat minder bekende site, biedt de mogelijkheid om filmpjes tot 500 MB te uploaden en daardoor blijft de kwaliteit beter. De YouTube omgeving voor de school is hier te vinden, die op Viddler hier. Op moment van schrijven staat er nog niks op en moet er nog een en ander aan het uiterlijk gedaan worden, maar dat gaat waarschijnlijk snel veranderen.

Labels: , ,

vrijdag, december 07, 2007

Eduexchange sessie 4: Management en docenten niet op 1 lijn


Tijdens de laatste sessie op de Eduexchange van afgelopen dinsdag heb ik het verhaal aangehoord van Alfons Ten Brummelhuis (onderzoeker bij Kennisnet ICT op School) met de titel "Kansen en bedreigingen voor leren met ICT". Aangezien mijn werk voornamelijk bestaat uit het helpen van docenten en managers bij het inzetten van ICT in het onderwijs, leek het me interessant om te horen wat er nou uit onderzoek op dit gebied naar voren komt.
Helaas bleken de onderzoeksresultaten vooral gebaseerd te zijn op cijfers uit PO en VO en was volgens Ten Brummelhuis het MBO ongrijpbaar. Het was in ieder geval nog niet gelukt daaar binnen te komen. Alleen best practices werden naar voren geschoven, die natuurlijk verre van representatief zijn. Toch waren veel uitkomsten uit zijn verhaal heel herkenbaar, ook in het MBO.

Hij startte zijn presentatie met een kader (4 in Balans, zie de 1e foto) dat nodig is om ICT in het onderwijs succesvol in te zetten. Pas als aan alle vier de bouwstenen (software/content, ICT infrastructuur, visie/kennis en attitude/vaardigheden) aandacht is besteed en deze in evenwicht zijn kan er sprake zijn van een omgeving waarin ICT ingezet kan worden.


De belangrijkste bevinding vond ik wel dat blijkt dat het management een heel ander idee heeft van wat hun docenten kunnen met ICT dan die docenten zelf. De managers gaven aan dat hun docenten heel capabel waren op ICT gebied, maar als de docenten hier zelf naar gevraagd werden, bleek dat men toch maar heel beperkt gebruik wist te maken van ICT middelen. Bijna geen enkel percentage kwam boven de 50% uit (zie de 2e foto). Docenten willen graag van hun management een duidelijke visie op ICT in het onderwijs, terwijl het management aangeeft dat ze die al lang hebben. Ook bleek dat docenten over het algemeen tevreden waren over ICT middelen van uitgeverijen, maar hoe intensiever het gebruik, des te ontevredener men was. De doelen die docenten hebben bij het inzetten van ICT zijn ook heel verschillend. De een denkt er meer kennisoverdracht mee te bereiken, de ander juist minder en richt zich meer op kennisconstructie. Verder bleek dat men enkele jaren geleden dacht al veel verder te zijn met ICT dan in de praktijk nu blijkt en dat er met name in het VO eigenlijk niet veel veranderd is in de laatste 7 jaar.

Tenslotte onderscheidde ten Brummelhuis nog 4 types scholen (ongecoordineerd, gecoordineerde techniek, gecoordineerde visie en geintegreerde leeromgeving, zie de 3e foto) en afhankelijk van het type school was de inzet van ICT meer of minder succesvol. Als je als school niet hebt nagedacht en afspraken hebt gemaakt over de techniek, wat je visie is en hoe je samenwerkt. Ook is de manier waarop je in de verschillende types scholen ICT op de agenda wilt zetten elke keer anders. Zo kun je op een school waar alles nog ongecoordineerd is, niet meteen deskundigheid opbouwen, maar zul je eerst moeten starten met een stuk bewustwording.
Een leuk plaatje aan het eind van zijn presentatie wil ik je niet onthouden. Het geeft een beeld dat er in het onderwijs nog heel wat te doen is om ICT in te zetten en dat de bruggen die gebouwd worden nog lang niet op elkaar aansluiten.
Het verhaal gaf mij een gevoel van herkenning, maar ook van uitdaging. Er is nog steeds een lange weg te gaan om docenten succesvol met ICT te laten werken, maar stukje bij beetje komen we er wel. Het volledige rapport 4 in Balans Monitor 2007 is hier als PDF te vinden. Al mijn foto's van de Eduexchange kun je trouwens hier vinden.

Labels: ,

zondag, november 11, 2007

Zin in een spelletje?


Afgelopen week was ik door Kennisnet gevraagd om mee te denken in een brainstormsessie over een "gaming assessment tool". Ik had vorig jaar deelgenomen aan het project MBO Gaming, vandaar de uitnodiging. Wat ik me erbij moest voorstellen wist ik niet, maar games in het onderwijs en ook gadgets interesseren me enorm en daarom wilde ik er wel bij zijn.

Arno vd Hulst, consultant van Cap Gemini, leidde de sessie waarbij we in groepjes moesten nadenken over een nieuw speeltje voor op de Kennisnet site. Veel mag ik er nog niet over verklappen, maar het idee is wel heel leuk. Als je eenmaal met het nieuwe tooltje hebt gespeeld, weet je meteen of je ook iets met games in je lessen zou willen/ kunnen. De komende weken gaat er hard aan gewerkt worden om de tool af te maken en dan wordt hij begin volgend jaar gelanceerd. Ik wacht in spanning af!

Labels: , ,

dinsdag, oktober 30, 2007

Eindverslag Stockholm

Ik heb vandaag een moment gevonden om mijn eindverslag van de EDEN conferentie van vorige week in Stockholm te maken. Het scheelt toch wel dat ik een Digimemo bij me had, want ik hoefde alleen nog de overzetfoutjes te verbeteren en wat foto's toe te voegen. Lastig is wel dat je zaken die in het Engels worden gezegd ook eerst in het Engels opschrijft en dat kent de software dan weer niet. Grappig was bijvoorbeeld de vertaling van het woord "broadcaster" naar broodrooster.
Ik wil enkele hoogtepunten op een rijtje zetten, met de relevante links:

Keynote van Stephen Heppell: leuk waren bij deze presentatie de plaatjes van nieuwe fysieke leeromgevingen, waarvan er op Heppells site ook meerdere te vinden zijn, zoals een soort honingraat model uit Thailand.

Keynote Richard Gatarski: de meest opvallende en prikkelende uitspraak van de conferentie was wel, dat scholen overbodig zullen worden. De precieze uitspraak luidde: "For the post modern generation, the modern structure of education (schools) is aimless, if not redundant". Dat is natuurlijk wel vloeken in de kerk! Verder sprak hij vooral vanuit het oogpunt van marketing en hoe je als organisatie meer op je klant zou moeten inspelen. Een videoregistratie van de presentatie en meer info vind je hier.

Brainhoney.com: een van de weinige praktische sessies was van Clint Rogers over de nieuw ontwikkelde site Brainhoney.com. Dit is een nieuwe web 2.0 toepassing waarbij je lesmateriaal kunt plaatsen en arrangeren, wat vervolgens door anderen kan worden aangepast en opnieuw gepubliceerd. Er ontstaan zo hele lessen, die ook gerankt worden. Je kunt je eigen materiaal uploaden en toevoegen aan bestaande lessen (bijv. plaatjes, video, audio, enz.). Output is altijd Flash. Je kunt ook games maken, maar dit is nog in ontwikkeling, bijv. memory. Erg makkelijk te gebruiken (trefwoorden: easy, free, personal, social). Er wordt nog gewerkt aan andere bestandsformaten die kunnen worden toegevoegd.Tiger Leap Foundation: In Estland pakt men de scholing van docenten op ICT gebied wel heel voortvarend aan. De Tiger Leap Foundation heeft daar al sinds 1997 een aantal programmalijnen van trainingen uitgezet die hun vruchten beginnen af te werpen. Men leidt intussen zo'n 3000 docenten per jaar op en men leert ze werken met allerlei ict toepassingen.

BECTA rapport "Emerging Technologies for Learning": in een sessie van EENet (European Experts' Network for Education and Technologies) werd zijdelings verwezen naar een interessant rapport van BECTA (British Educational Communications and Technology Agency) dat ik zeker ga doornemen. Dit pas verschenen rapport (hier te donwloaden) geeft een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs op ict gebied.

En dan waren er nog wat voorbeelden van universiteiten en hogescholen waar men aan de slag was gegaan met Second Life in het onderwijs, maar mijn indruk was dat dit nog erg in de kinderschoenen staat en er waren dan ook weinig conclusies en veel vragen.
Van de keynote presentaties zou nog het materiaal en video via de EDEN website beschikbaar komen, maar er staat alleen nog maar een link bij Gatarski. Mijn complete eindverslag staat hier, voor wie echt alles wil weten.

Labels: , , ,

woensdag, oktober 24, 2007

Stockholm, eerste indrukken


Sinds gisteren zit ik in Stockholm voor de Open Classroom conferentie "Real Learning in Virtual Worlds" van EDEN. Zie ook mijn eerdere post hierover. Het hotel biedt gratis (!) Wifi aan (dat doen ze ook niet allemaal) en sinds vanavond heb ik dat eindelijk aan de praat op mijn laptop (Ardjan bedankt!). We hebben de stad vandaag wat kunnen verkennen tijdens een boottochtje en het weer zit tot nu toe heel aardig mee. Het koninklijk paleis lag er prachtig bij in de middag (zie het plaatje).
We zijn pas om 5 uur gestart met de eerste keynotes. Wel een beetje laat, zeker als je al een hele dag hebt gelopen en indrukken hebt opgedaan, om nog maar te zwijgen van alle geanimeerde gesprekken die er gevoerd zijn met de rest van het 8- koppige gezelschap uit Nederland. De opening van de conferentie was daarom (vooral bij de eerste sprekers) een bezoeking, maar Stephen Heppell en Richard Gatarski hadden daarna een goed verhaal. Beide heren hadden een duidelijke boodschap die erop neerkwam dat het onderwijs aan het begin staat van een totale verandering, dat leren ook prima zonder scholen kan, dat scholen moeten leren ook naar hun cursisten te luisteren en dat boeken minder belangrijk gaan worden. Verder hierover in een later stadium meer, want ik wil vanavond op tijd naar bed om morgen fit de hele dag mee te maken... De avond werd afgesloten in een middeleeuws restaurant waar grote kruiken bier en mead werden rondgedeeld, dus ik ben wel even toe aan wat nachtrust. Morgen hoop ik nog ergens tijd over te houden om wat meer op de inhoud in te gaan!

Labels: , , ,

vrijdag, oktober 19, 2007

Open Classroom conferentie in Stockholm


A.s. dinsdag mag ik via Kennisnet op reis naar Stockholm, om daar de conferentie Real Learning in Virtual Worlds mee te maken. De conferentie heeft als subtitel: Teacher Professional Development and the Role of Mentors and Avatars in Schooling 21C en wordt georganiseerd door EDEN, het European Distance en E-Learning Network.
De programmalijnen zijn zeer de moeite waard! Er zijn er 3:


Ik weet niet waar ik het eerste en laatste naar toe moet. Zinsnedes als "What ICT related content should be brought into teacher education to equip new teachers with the digital competence needed?" en "New technologies (usage of social software, mobile media)" doen mij al watertanden! Ook de keynotes lijken me zeer de moeite waard, vooral die van Stephen Heppell en Richard Gatarski beloven onderhoudend te worden.

Dinsdagmiddag vertrekken we met een groepje van 8 uit Nederland en enkelen daarvan geven ook een presentatie (Workshop sessie 4) over de Verbonden met ICT regeling van Kennisnet en enkele onderdelen daarvan die vorig jaar succesvol waren, zoals het gaming project en de inzet van Second Life bij Helicon. Op zaterdagavond zijn we dan pas weer terug, dus we hebben ook nog wat tijd om mooi Stockholm te verkennen.
Ik heb de Blogging tips voor conferenties opgevolgd en alvast wat documenten voorbereid die ik gemakkelijk kan aanvullen en zal proberen met mijn Digimemo aantekeningen te maken. 's Avonds hoop ik die dan op mijn laptop te verwerken en meteen online te zetten. Ben benieuwd of het allemaal zal werken, want hoe het internet in het hotel geregeld is, is nog onduidelijk. Ik ga in ieder geval genieten!

Labels: , , , ,

maandag, oktober 15, 2007

Blog Action Day en Eeko.nl

Bloggers Unite - Blog Action Day
Vandaag is het Blog Action Day en het onderwerp dit jaar is het milieu. Het is de bedoeling dat bloggers wereldwijd aandacht besteden aan het milieu in combinatie met het onderwerp van hun eigen blog. Dus zat ik te denken over gadgets, onderwijs en milieu en kwam vervolgens bij Eeko.nl uit. Ik had al een tijdje een folder van hen liggen en daar kan ik nu mooi eens aandacht aan besteden.


Eeko.nl zamelt lege inktcartridges en mobiele telefoons in en als school kan je dat een leuk extr zakcentje opleveren. Je kunt er echter ook voor kiezen om goede doelen te steunen, zoals Stichting AAP, Artsen Zonder Grenzen of het Wereld Natuur Fonds. Je kunt bij je school een speciale inzamelbak neerzetten waarin lege cartridges en oude mobieltjes kunnen worden gedaan. Eeko verzamelt het weer en verwerkt alles, zodat er een stuk minder chemisch afval op de grote hoop terecht komt. Ook als particulier kun je enveloppen krijgen waarmee je de spullen gewoon op de bus kan doen.
Kijk even naar het filmpje! Er is ook nog een speciale site voor scholen. Onze school doet nog neit mee, maar ik heb wel even wat mensen ingeseind. Ben benieuwd of het wordt opgepakt.

Labels: , ,

donderdag, oktober 11, 2007

Masterclass Streaming MediaGisteren was de eerste Masterclass in het kader van het Streaming Media project van Kennisnet, waar ons ROC aan meedoet. Master was Willem Karssenberg, inmiddels bij iedereen die een beetje op de hoogte wil blijven van ict in het onderwijs ook wel bekend als Trendmatcher.
Zijn presentatie had de titel “Aanschouwelijk vaardigheidsonderwijs” en Willem toonde de truc met de 2 kurken (zie zijn filmpje hiervan).
Zijn pleidooi: maak zoveel mogelijk opnames van leersituaties of (nog beter) laat ze maken door je cursisten.
Streamen kan bijvoorbeeld via: Ustream.tv, Kyte.tv, Operator11.com. Daarna moet je wel delen, bekend maken dat je een filmpje online hebt gezet. Voor jongeren is de kwaliteit minder belangrijk dan de inhoud. Zie bijvoorbeeld de vele Jumpstyle fiilmpjes op YouTube. Het ziet er niet uit, maar ze leren er wel van!
Nog wat handige sites en tips werden genoemd:
- In Viddler kun je tijdens het afspelen van een filmpje opmerkingen op de tijdlijn plaatsen die vervolgens weer te zien zijn bij het afspelen. Google video geeft ruimte voor video’s van meer dan 100 IMB (via een speciale desktop uploader).
- Voor betere kwaliteit kies je voor Viddler en Blip.tv. Daar heb je veel invloed op wie het mag zien, en wie commentaar mag geven. Bij Viddler mag je filmpjes tot 500MB plaatsen.
- Met pocket pc telefoon is ook streaming video mogelijk door middel van Pocketcaster. Manycam is te gebruiken voor streamen beelden van meerdere camera’s. Invoegen media fragmenten of een beeld van de desktop is ook mogelijk zodat je een complete uitzending kan maken.

Helaas werkte de techniek niet helemaal mee toen we als opdracht met de webcam onszelf moesten filmen en dit vervolgens bij YouTube moesten plaatsen. Toch was iedereen enthousiast, vooral toen men de naam van de eigen school (of de concurrent!) als zoekterm in YouTube intikte. Wat er dan te voorschijn komt is niet altijd wat je wil zien. Daarom was de boodschap ook: zet er goed materiaal op, zodat deze bovenaan komen te staan in de zoekresultaten. We hebben ook nog enkele links van aardige filmpjes naar Willem gemaild en deze bekeken we na het eten (bijvoorbeeld Da Vinci College Vraag van de dag, het eerste filmpje dat in het kader van dit project is gemaakt!).

Willem vertelde tenslotte nog over de ervaringen binnen het Drenthe College met het project van vorig jaar. Het verhaal was herkenbaar en de problemen waar men tegenaanliep ook, zoals een dienst ICT die niet wil meewerken (iets wat wij hopen op te lossen door hen in het projectteam op te nemen), ingewikkelde bestelprocedures, te weinig brandbreedte en tijdgebrek.

Naderhand wisselden de overige deelnemers nog wat zaken met elkaar uit. Opmerkelijk is daarbij de keuze van het Zadkine om een eigen database aan te leggen met eigen server. Ook de metadatering wordt daarbij niet vergeten. Zoals Willem ook aangaf, een ambitieus plan!
Er wordt nogmaals betreurd dat de Videoportal van Kennisnet gaat verdwijnen, althans de voorkant daarvan. Hij blijft nog tot 1 december beschikbaar, dus tot die tijd kunnen projectdeelnemers er ook hun materiaal nog gewoon plaatsen, want het blijft wel beschikbaar. Momenteel werkt Kennisnet aan een platform om materiaal te ontsluiten, waarover we nog meer zullen horen in de toekomst.

Op de terugweg hoorde ik van mijn reisgenoten veel lovende woorden. Men was duidelijk enthousiast geworden en dat geldt ook zeker voor de mensen van de andere deelnemende scholen. En nu aan de slag!

Alle handige links op een rijtje:
http://mbostudio.kennisnet.nl/
http://mcstreaming.wordpress.com/
http://www.trendmatcher.nl/
http://www.internetvoorhetonderwijs.nl/
Aanschouwelijk vaardigheidsonderwijs (presentatie)
filmpje met de 2 kurken
Berkeley universiteit plaatste al 300 uur aan video op Youtube
http://www.ustream.tv/
http://www.kyte.tv/
http://www.youtube.com/
http://www.viddler.com/
http://www.operator11.com/
http://www.blip.tv/
http://video.google.com/
Pocketcaster
Manycam
Da Vinci college Vraag van de dag

Labels: , ,

vrijdag, oktober 05, 2007

PDA's in de klas


Eindelijk kwam ik er aan toe om het artikel "PDA's in het onderwijs: leuke gadget of echte meerwaarde?" uit de Vives van september door te nemen. Dit past natuurlijk helemaal in mijn straatje!

Op 4 basisscholen in Nederland wordt een project gedraaid (op kosten van Kennisnet ICT op School) waarbij gekeken wordt wat het gebruik van een PDA voor leerlingen en docenten nou kan opleveren. Enkele interessante uitspraken uit het artikel wil ik hier even op een rijtje zetten:

- De verwachtingen bleken wel hooggespannen te zijn, maar zijn toch al gaande het project wat bijgesteld. "Wij hadden verwacht dat ze met de PDA hun wereld buiten de school meer zouden onderzoeken en die kennis de school in zouden brengen. Die stap maken ze niet. Wel zie ik dat je met de PDA de leeromgeving interessanter kunt maken." Aldus Benedict Hal, directeur van een van de deelnemende basisscholen.

- Het was lastig om de ideale PDA te vinden. "De ideale PDA moest aan nogal wat eisen voldoen: kindvriendelijk, stootvast en met tal van functionaliteiten en applicaties". Er is uiteindelijk gekozen voor de Ipaq rx5935 NL en daarop is vervolgens het softwarepakket RedHalo geinstalleerd, dat speciaal gemaakt is voor het onderwijs. Men had eigenlijk ook een camera gewild, maar die zit hier niet op. Ze noemen het apparaat trouwens de Verkenner.

- Het blijkt moeilijk vast te stellen of de kinderen daadwerkelijk meer leren. Wat ze wel goed blijken te kunnen is omgaan met het apparaat, de spelletjes erop en bijvoorbeeld functionaliteiten als TomTom en Skype gebruiken.

- Volgens een van de ondervraagde directeuren is een PDA straks in de klas net zo belangrijk als televisie, video, pc en mobieltjes.

- De financiele kant is een lastige. De scholen geven aan er eigenlijk geen geld voor te hebben om dit op grote schaal te gaan inzetten. Een bijdrage van ouders vragen zou dan kunnen, maar ook dat kan niet iedereen opbrengen.

- Heel belangrijk om zoiets op je school te starten is enthousiasme bij de betrokken docenten en dat kan belemmerd worden door kennistekort en angst.

Al met al een heel interessant project, waarvan het eindresultaat nog niet bekend is. Indrukwekkend op de site van het project (http://www.lopendleren.nl/) is de hoeveelheid links naar allerlei media die er al aandacht aan hebben besteed. Zo staat er bijvoorbeeld een kort filmpje op van RTV Rijnmond. Jammer dat de site geen RSS feed heeft, dat maakt het wel veel makkelijker om alles te volgen. Eind dit jaar zal er een eindrapportage verschijnen, die ik natuurlijk met spanning afwacht!

Labels: ,

vrijdag, september 28, 2007

Over de grenzen van de Elo III


Gisteren heb ik in Utrecht een bijeenkomst van Surf bijgewoond met de titel " Over de grenzen van Elo III". Aangezien we op ons ROC druk bezig zijn met het implementeren van Sharepoint, het re-evalueren van onze Elo en het starten van pilots voor Elo en portfolio, leek me dit een nuttige dag.
De dag werd geopend door keynote speaker Richard Katz van Educ@use die inging op verleden, heden en toekomst van het leren. Dit verhaal hield hij al eerder en het wordt hier aardig samengevat. Zijn belangrijkste boodschap was wel dat de uitdaging nu ligt in het personaliseren van de leeromgeving. Hij liet nog een film zien (Edu@2020) waarin een visie op de toekomst tot 2020 werd gepresenteerd. Deze film is al wat ouder en was al eerder te zien bij een Surf bijeenkomst in november vorig jaar. Daarin werd een mogelijk scenario geschetst waarin bijvoorbeeld Google samen met Phoenix, Sakai en EA zou gaan werken aan " artificial instructors" ofwel virtuele docenten en ook medestudenten (Synthfac en Synthstu genoemd). Ook zouden Disney, Sony, Apple, Fujitsu en Philips gaan werken aan prachtig educatief materiaal en e-paper. Microsoft zou dan Blackboard inlijven en zo blijft de concurrentie tussen Google, Apple en Microsoft gewoon bestaan.
Leuk was nog de associatie die Wim Westera van de Open Universiteit had bij het woord Elo. We werden even teruggebracht naar de jaren 70 en de liedjes van het Electric Light Orchestra, een groep waar ik nog steeds graag naar luister. De vergelijking met de huidige Elo (na 10 jaar houdt het op, ouderwetse instrumenten) was een hele aardige vondst. Het feit dat ik nog wel af en toe naar Elo luister betekent alleen niet dat ik de huidige Elo's ook wil blijven gebruiken! :-)
In de loop van de dag kwamen nog enkele interessante punten voorbij. Meerdere malen werd verwezen naar SOA (nee, geen enge ziektes, maar Service Oriented Architecture) als een mogelijke oplossing voor het inrichten van je leeromgeving. Meer uitgaan van wat je denkt nodig te hebben en vervolgens daar de componenten bijzoeken die in jouw situatie het beste kunnen worden ingebed. Zo was het verhaal van Chris Kuijpers van Hogeschool Zuyd heel herkenbaar. Voor een deel werkt men daar aan dezelfde oplossingen als op ons ROC. Op de foto zie je hun mogelijke architectuur afgebeeld. Hij liet ook nog een verduidelijkend filmpje zien over wat SOA nu precies inhoudt en hoe dit globaal werkt.
Achteraf gezien heb ik niet zo heel veel nieuws gehoord, wel weer stof tot nadenken en goed om te zien dat men in HO/WO land met dezelfde zaken worstelt als in het MBO. Wilfred Rubens heeft intussen ook al een uitgebreid verhaal over deze bijeenkomst op zijn weblog geplaatst, dus verder wil ik daarnaar verwijzen.

Labels: ,

woensdag, september 26, 2007

Filmpje!In het kader van het Streaming Media project van Kennisnet waar we dit schooljaar aan mee doen met drie opleidingsteams zijn we de laatste weken hard bezig om te komen tot een wensenlijstje voor hardware en software. Een derde deel van het totale budget mag daaraan worden besteed en dan wordt je natuurlijk wel hebberig! Er is van alles nodig om een goede werkplek voor het maken van video voor de les mogelijk te maken.


Allereerst is daar een goeie pc, met veel geheugen, een snelle processor, veel harde schijf ruimte, een goeie grafische kaart, een tv-kaart en een groot (22") beeldscherm. Daar gaat de helft van je budget... Onze ICT afdeling is momenteel aan het uitzoeken wat dat moet kosten.
De software die we gaan gebruiken is Magix Video Deluxe 2008, waarvan ik al met de foto-variant aardig wat ervaring heb opgedaan bij mijn China foto's. Er wordt binnen de school ook wel gebruik gemaakt van Pinnacle, maar deze software is toch net iets toegankelijker en levert al hele mooie resultaten op.


Daarnaast moeten er camera's worden aangeschaft. De discussie over wat voor soort opslagmedium je dan moet gebruiken heeft erin geresulteerd dat we met twee verschillende soorten gaan werken, namelijk eentje met een harde schijf (de JVC GZMG275) en eentje met bandjes (de Panasonic NV-GS320). De eerste is vooral gekozen omdat er al zo'n camera was met extra accu's en ander toebehoren en dan wil je toch hetzelfde erbij, de laatste is gekozen omdat volgens de plaatselijke fotozaak de kwaliteit daarvan beter is. Opslaan op een harde schijf brengt bovendien het probleem met zich mee dat je er alles eerst af moet halen als een ander ermee op pad wil.


Tenslotte wil je natuurlijk ook nog de nodige statieven en microfoons. Daarbij is voor de statieven de keuze gevallen op een combinatie van een Velbon klemstatief met een aparte dolly erbij, waardoor je met de camera kan rijden over een vlak oppervlak. Erg handig voor in de klas. Ook komen er nog enkele 1-been statieven bij, zodat je welliswaar uit de hand kan filmen, maar het apparaat tussendoor ook even neer kan zetten voor een rustiger beeld. De microfoons zijn van het type Rode NT3, met bijbehorend snoer en apart microfoonstatief.

Om je video op te slaan wordt er nu ook nog gekeken naar externe harde schijven, maar wanneer je ze vanaf een externe schijf wilt gaan bewerken loopt dat via een usb-kabel toch niet lekker. Meer schrijfruimte op een server is dan een optie. Ook heb je een plek nodig waar je je films kan plaatsen, een streaming media server. Dit laatste is iets dat niet meer uit het projectgeld gefinancierd kan worden, dus daar moet op hoger niveau naar gekeken worden. Aangezien Kennisnet de voorkant van de Videoportal op 1 november uit de lucht haalt (heel erg jammer....), zoeken we naar een alternatief. Misschien moeten we wel een eigen voorkant maken, die bijvoorbeeld in onze Sharepoint omgeving kan draaien. En zo is er nog heel wat uitzoekwerk te doen voordat je je films ook echt kunt laten zien.

Binnenkort gaat de bestelling voor de hardware de deur uit. Nu maar hopen dat iedereen er makkelijk mee kan werken en dat de apparatuur ook levert wat het belooft. Wordt vervolgd!

Labels: , , ,

One laptop per child kerstactieBij Mobuzz, waar ze eindelijk weer een goede presentatrice hebben gevonden, werd gisteren verwezen naar het One laptop per child (OLPC) project. Al enkele jaren is de Foundation van het OLPC bezig om voor met name ontwikkelingslanden een goedkope laptop te produceren, waar al heel wat over te doen geweest is. Zo kwam er geen Windows op, maar Linux om het apparaat goedkoop te houden. Later berichtte Tweakers weer dat op het apparaat misschien toch een Windows variant zou kunnen draaien en dat hij $175,- moest gaan kosten. Er was in het begin steeds sprake van een prijs van 100 dollar, maar dat hebben ze niet vol kunnen houden.


Nu is het eindelijk zover en kan de laptop (het XO model) vanaf 12 november worden gekocht als kerstcadeautje voor je eigen kind. Voor $399,- koop je een laptop en krijgt een ander kind in een ontwikkelingsland er meteen ook eentje. Je kunt ook $200,- doneren om alleen een laptop weg te geven aan een kansarm kind.
Hoewel de prijs niet zo laag is gebleven als men gehoopt had, denk ik nog steeds dat dit een heel goed idee is. Kinderen in arme landen krijgen zo de kans om ook hun wereld te vergroten en te leren met goede apparatuur. En dat het apparaat voor je eigen kinderen ook de moeite waard is, is dan mooi meegenomen.

Labels: , , ,

vrijdag, augustus 31, 2007

Presentatie Gaming en simulatie in het onderwijs

Ik geef volgende week een workshop over gaming en simulatie in het onderwijs op de ambassadeursdag van Kennisnet. Ik heb de presentatie alvast op Slideshare gepubliceerd en daarvan hier de primeur. Voor iedereen die hem wil gebruiken, download hem vanaf de Slideshare site.

Labels: , ,

zaterdag, juni 30, 2007

Bootje varen, theetje drinken


Als afsluiting van het project gaming en simulatie in het MBO van Kennisnet zijn we afgelopen woensdag wezen varen. Niet echt, maar in de simulator van de STC-Group, en dan niet zomaar een simulator, nee, de grootste die ze hadden. De Full Mission Brug Simulator om precies te zijn. We stonden in een ronde ruimte van zo'n 30 meter doorsnee en daar middenin stond een klein bouwsel waarin een brug van een groot schip was nagebouwd. Als je daar stond en uit het raam keek was het net of je echt op zee of in Rotterdam rondvoer, want op de wanden rondom wordt een landschap geprojecteerd vanuit camera's die bovenop het gebouwtje staan (zie 2e foto).
Deze simulator, en nog een aantal kleinere die ook in het gebouw te vinden zijn, worden onder meer ingezet voor het scheepvaart onderwijs. Daarnaast worden ze ook gehuurd door (internationale) rederijen die er hun personeel mee trainen en opleiden. Een heel goeie manier om de werkelijkheid na te bootsen heb ik gemerkt, vooral toen de 8-meter-hoge golven werden aangezet.
In een eerste ronde kregen we als team op de brug de opdracht door de Erasumusbrug te varen en bij een tweede ronde kreeg een ander team de opdracht een groot cruiseschip in Kaapstad aan te meren. In beide gevallen ging er (helaas?) niet veel mis, we bereikten het doel en je had bijna het idee dat een grote boot besturen heel makkelijk is! Maar de praktijk is natuurlijk wel even anders, want we hadden nu wel alles mee (en volgens mij werden we stiekem achter de schermen ook een beetje geholpen). Toch vond ik de ervaring zeer de moeite waard en het werd me zeker duidelijk dat dit soort simulatoren een zeer waardevolle aanwinst voor het onderwijs zijn.
Na het varen hadden we nog een goed diner in het mooie Hotel New York waarbij nog even de puntjes op de i werden gezet wat betreft het project. Er is een eerste stap gezet om een competentiematrix te vullen voor enkele spellen die gespeeld zijn en de hoop is dat dit op termijn een goed beeld zal geven voor een docent die erover denkt een spel in zijn lessen in te gaan zetten. Volgend schooljaar zal het project een vervolg krijgen en hopelijk zijn wij er dan ook weer bij. De ervaringen met het gespeelde spel (Plaza Challenge) zijn goed, maar er moet nog aardig wat gebeuren om het ook een goede plek in het curriculum te geven.
Kijk verder voor alle foto's van John Hanswijk en Frans Thijssen en info over deze laatste bijeenkomst hier.

Labels: , ,

donderdag, juni 21, 2007

Kennisnetnieuws van Novum


Na wat hulp van Willem Karssenberg (bedankt!) heb ik, net als hij, in mijn weblog een kleine Flashplayer opgenomen die dagelijks het laatste onderwijsnieuws van Kennisnet afspeelt. Als ambassadeur wil ik dat toch een beetje promoten. Het was eigenlijk vrij eenvoudig, tenminste, als je kant en klaar de code krijgt gemaild en die in je template plakt. Het enige dat even moest gebeuren was een flashplayer downloaden (de dewplayer.swf die ik vond op een franstalige site) en die op mijn eigen site zetten, zodat deze wordt aangeroepen als iemand het nieuws wil afspelen. Ik heb hem in het rechtermenu bij de linkjes gezet, als list-item. Elke werkdag is er vanaf 16.00 uur een nieuw bulletin van Novum.

Labels: ,

woensdag, juni 20, 2007

What the h@ck!


In de zomereditie van InDruk, mijn "lijfblad" van Kennisnet ICT op School, stond een artikel over de korte film What the hack! (maar dan met een apestaartje), gemaakt door cursisten van het ROC Midden Nederland. In dit toch wel zeer rake filmpje kunnen docenten zien hoe het niet moet als het aankomt op veilig gebruik van internet op school. Allerlei scenarios worden geschetst waarbij docenten slordig omspringen met gevoelige informatie waar de cursisten dankbaar misbruik van maken. Erg leuk en leerzaam en ik zal hem zeker aan mijn collega's doorgeven. Ook snel te vinden via Davindi, trefwoord h@ck.

Labels:

donderdag, juni 07, 2007

Nanobook minilaptop


Bij Gadgetzone stond weer een gadget om van te watertanden: de Nanobook van VIA Technologies. Welliswaar alleen nog een reference design, maar volgens Gadgetzone zal hij in Europa door Packard Bell op de markt worden gebracht voor rond de 420 euro (600 dollar). Als ze de prijs tenminste eerlijk omrekenen, want de dollarprijs is vaak toch wel een stuk lager dan die in euro's.


Bezwaren die je wel eens hoort bij het inzetten van laptops op scholen zijn dat ze zwaar zijn, veel ruimte in een tas innemen en stroom slurpen. Dat los je met een Nanobook grotendeels op. De specificaties:

" De NanoBook is uitgerust met een 1,2GHz VIA C7-M processor, tot 1GB DDR2 RAM, een 30/60GB harddisk, twee ingebouwde speakers, een microfoon, audio-uitgang, 4-in-1 geheugenkaartlezer, Wifi 802.11g en Bluetooth. Het besturingssysteem is Windows XP. Vista is ook mogelijk, maar dan alleen de Basic-versie en dat gaat ten koste van de levensduur van de batterij (met XP 5 uur). Een opvallende noviteit is het gedeelte rechts van het scherm. Daarin kunnen zogeheten MobilityPLUS Modules in worden geplaatst, oftewel optionele, kleine USB-apparaten, zoals een Bluetooth VoIP-telefoon, een GPS-unit, een 3G/CDMA-adapter en een wereldklok. Het apparaatje weegt 850 gram en heeft afmetingen van 230 x 171 x 29,4 mm. De prijs wordt 600 dollar." En dan heb ik het nog niet gehad over de fruitige kleurtjes waarin hij geleverd kan worden!

Wanneer het apparaat op de markt komt is onduidelijk, maar als hij er is, en ik heb nog wat geld ergens liggen, dan is ie voor mij!

Labels: , ,

Repository en ambassadeursdag


De afgelopen week was ik bij twee gelegenheden waar min of meer hetzelfde verhaal werd verteld, dus dan kun je het net zo goed even samenvatten in 1 bericht.

De eerste dag was de bijeenkomst van afgelopen vrijdag bij Kennisnet in Zoetermeer over de onderwijs repository. Het project waarin wordt gekeken naar de mogelijkheden van deze repository (= een vergaarbak van gemetadateerde content, die vervolgens via de Edurep Demonstrator en Lorenet teruggevonden kan worden) loopt sinds enkele weken en wordt ook alweer snel afgesloten. De eerste ervaringen werden vrijdag gedeeld en daar kwam o.a. uit dat de dienst zeker een nuttige is, dat metadateren eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, dat er technisch nog wel wat hobbels te nemen zijn en dat de looptijd voor het project veel te kort is. Gelukkig wordt daar iets aan gedaan, de deelnemers kunnen nog tot eind 2007 rekenen op ondersteuning bij het testen van de repository.

Ik heb een inlogcode via het ROC v Amsterdam zodat ik kan testen hoe ik de Grassroots projecten van ons ROC in de repository kwijt kan. Dat ging allemaal vrij eenvoudig. Je geeft aan waar het bestand staat en vult daarbij allerlei velden in die aangeven wat voor soort bestand het is en voor wie het bedoeld is. Een lastig veld bij deze metadatering was de laatste, competenties, want daarin kon je niet kiezen en moest je zelf iets invullen. De verschillende bestandstypes leverden ook problemen op. Een zip-bestand werd niet als zodanig herkend als je het wilde bekijken en dat gold in de Internet Explorer ook voor een WMV-bestand. In Firefox waren er minder problemen bij het Repository gedeelte, maar bij het vervolgens zoeken en vinden via Edurep en Lorenet kwamen dezelfde problemen terug.
In het middaggedeelte werd het contentketenspel "gespeeld" (je kan het eigenlijk geen spel noemen) en dat was voor mij de tweede keer, maar het blijft goed om geconfronteerd te worden met de keuzes waar je als management voor staat als je vanuit een bepaald principe je onderwijs wilt inrichten. Ga je al je content laten arrangeren door uitgevers of laat je het aan je docenten of zelfs cursisten over? Aan ieder principe hangen consequenties. Wat heb je technisch nodig, welke mensen horen daarbij, wat voor competenties moeten die mensen hebben en hoe ga je je content aanbieden en vindbaar maken? Het "spel" is een goed instrument om bewustwording bij de deelnemers op gang te brengen, maar alleen hiermee ben je er natuurlijk niet. Is het plaatje compleet, dan zul je de volgende stap moeten zetten en alles in een ict beleidsplan moeten opnemen.
Conclusie voor mij die dag was dat de repository zeker een nuttige dienst is om te zorgen voor goed gemetadateerde content die voor het onderwijs interessant is en die vervolgens ook nog eens simpel terug te vinden is. Wel moet er technisch nog aardig gesleuteld worden voordat je dit aan de gemiddelde docent kunt voorleggen.

De tweede bijeenkomst waarin opnieuw content en de educatieve contentketen centraal stonden was die van de ambassadeurs van Kennisnet, gisteren op het AOC Oost in Doetinchem.
Willem Karssenberg heeft er al aardig wat over gezegd waar ik me helemaal in kan vinden, dus ik zal niet in herhaling vervallen. Het contentketenspel heb ik deze keer maar even overgeslagen, na twee keer weet je dat wel. De discussie die je hiermee oproept is trouwens wel boeiend en je merkt dat op veel AOC's/ROC's dezelfde zaken spelen rondom het publiceren en delen van content. Niet iedereen staat vooraan om zijn spullen openbaar te maken, want er is of veel werk in gestoken en daar wil men iets voor terug zien, of men denkt dat het misschien niet goed genoeg is.
Terugkijkend op deze dag was het in ieder geval weer goed om met zoveel inspirerende mensen bij elkaar te zitten, maar wat meer zelf doen was ook wel leuk geweest. Hoewel de discussies en presentaties boeiend waren, hebben we maar heel even achter een pc gezeten om wat te stoeien met de ContentCorner (waarover later meer), maar verder was het vooral veel luisteren en dat is toch wel vermoeiend (zeker als je al om kwart voor zes bent opgestaan om op tijd in Doetinchem aanwezig te zijn!). Het bloemetje en het goede gesprek in de auto terug doen me wel met een goed gevoel aan deze dag terugdenken. Ik kijk uit naar 6 september wanneer we bij Karin Winters op ROC Midden Nederland te gast zijn!

Labels: ,

zondag, juni 03, 2007

Microsoft surface interactieve tafel


Bill Gates himself heeft enkele dagen geleden een nieuwe gadget van Microsoft aan de wereld getoond, de Surface. Het is een interactieve tafel die voor vele doeleinden geschikt is en ik vind hem helemaal geweldig! Allereerst reageert het oppervlak op aanraking op meerdere punten tegelijk, multi-touch dus, en daarmee gaat weer een wereld aan mogelijkheden open, die al in Mission Impossible als Science Fiction werd getoond. Je kunt met twee handen foto's verplaatsen over het scherm, schilderen of tekenen, vergroten en verkleinen en zaken heen en weer schuiven. Er is een video die veel uitlegt en ik denk dat er voor grafische opleidingen al wel aardig wat mogelijkheden zijn om dit apparaat nuttig in te zetten.

Het oppervlak reageert ook op andere gadgets met wifi als je ze erop legt. Zo kun je foto's van je camera of telefoon afhalen, zonder nog met draden en usb stekkers te moeten werken. De manier waarop je bij de Surface met informatie omgaat wordt zo intuitief en simpel, je hoeft er geen ingewikkelde software voor te leren kennen en een kind kan de was doen. De toepassingen die nu worden getoond zijn og beperkt, maar ongetwijfeld gaan er nog veel meer toepassingen gevonden worden waar we nog niet eens aan gedacht hebben.
Ik zie wel mogelijkheden voor een dergelijk apparaat in iedere lesruimte, als naslagwerk, uitgebreide tekentafel, een plek om video en fotomateriaal te bekijken en te bewerken, enz. Maar dan moet de prijs (volgens Gizmodo , waar overigens nog een ander filmpje staat van Bill Gates bij de Today show, moet je er zo'n 10.000 dollar voor neertellen) wel omlaag.

Labels: ,

maandag, mei 21, 2007

Laptops de deur uit


Bij Engadget las ik het licht sensationele bericht dat de scholen in de VS massaal van hun laptops af willen. En dat net nu er bij ons op school steeds meer opleidingen beginnen na te denken over het invoeren van laptops en er enkele pilotgroepen zijn gestart.


Engadget haalt op zijn beurt weer een artikel uit de New York Times aan (wel eerst even gratis registreren) waar meer achtergrond te lezen valt en alles toch wat genuanceerder wordt gebracht. De titel van dit artikel is "Seeing no progress, some schools drop laptops", dus dat massale uit het Engadget artikel blijkt al mee te vallen. Een klein stukje ervan:"LIVERPOOL, N.Y. — The students at Liverpool High have used their school-issued laptops to exchange answers on tests, download pornography and hack into local businesses. When the school tightened its network security, a 10th grader not only found a way around it but also posted step-by-step instructions on the Web for others to follow (which they did).

Scores of the leased laptops break down each month, and every other morning, when the entire school has study hall, the network inevitably freezes because of the sheer number of students roaming the Internet instead of getting help from teachers. (...)“After seven years, there was literally no evidence it had any impact on student achievement — none,” said Mark Lawson, the school board president here in Liverpool, one of the first districts in New York State to experiment with putting technology directly into students’ hands. “The teachers were telling us when there’s a one-to-one relationship between the student and the laptop, the box gets in the way. It’s a distraction to the educational process.”"

Als cursisten er inderdaad alleen maar zaken mee doen die niks met school te maken hebben, kan ik me voorstellen dat je de laptops de school uit wilt hebben, maar net als bij alle onderwijs staat of valt het natuurlijk met de begeleiding van de docent. Het is ook een waanidee denk ik dat door de inzet van laptops je cursisten ineens beter of slimmer worden. Een laptop is een middel om informatie tot je te nemen en te verwerken, net als een boek en een schrift dat zijn. Het levert pas winst op op het moment dat je bijvoorbeeld interactieve content hebt, bewegende beelden kan bekijken of als je geen vaste plek in de school meer nodig hebt om (in een groepje) aan een opdracht te werken.

De ervaringen bij ons op school met het inzetten van laptops bij o.a. de maritieme academie (een opleiding die uitermate geschikt is voor en dergelijk project, omdat veel cursisten veel buiten de deur zijn tijdens lange stages en op afstand moeten leren) zijn wel een stuk positiever dan die in de VS en men gaat volgend cursusjaar gewoon verder met de invoer van laptops.

Als je je lesmateriaal gedigitaliseerd hebt en de laptop dus het studiemateriaal bevat, maar ook meteen toegang tot internet en verwerkingssoftware geeft dan is het zoeken naar een vrij computerlokaal voor docenten verleden tijd. Zaak is natuurlijk wel dat je als docent met de apparatuur kan omgaan, het op een goede manier in je lessen kan inzetten en dat je je netwerk faciliteiten goed op orde hebt. En daar valt nog heel wat aan te verbeteren, waardoor waarschijnlijk ook de excessen zoals in het artikel beschreven staan konden plaatsvinden. Jammer dat het bij sommige scholen zo gelopen is, want verderop in het artikel staat wel dat nog steeds vele scholen in de VS net starten met laptops, net zoals dit nu in Nederland ook gaande is.

Voorwaarden bij de invoering van laptops op school zijn dat de docenten er klaar voor zijn, dat het lesmateriaal digitaal kan worden aangeboden, dat je (draadloze) netwerk voldoende capaciteit en bereik heeft, dat er voldoende stopcontacten aanwezig zijn en dat je je vaste pc's de deur uit doet, anders levert het financieel geen voordeel op. Ook zul je moeten zorgen voor een reparatiedienst, helpdesk, een financieel plan rondom de aanschaf (doet de school dat of de cursist, of allebei een deel, of neem je een lease-constructie?), verzekering en een vervanging van laptops die stuk zijn of worden gestolen. Er komt dus heel veel bij kijken voordat een dergelijk idee ook goed van de grond kan komen. Ik denk dan ook dat men in de VS op sommige scholen te snel gestart is en dat daardoor de voorlopers nu afhaken omdat de voorbereiding onvoldoende is geweest.

En dan nog even dit: wil je nou niet elke cursist een eigen laptop geven, dan kan je als school altijd nog een laptopkar aanschaffen en die door het gebouw rijden als er op een bepaalde plek pc's nodig zijn.

Labels: ,

donderdag, april 19, 2007

Een lesje voor leraren

Via Trendmatcher Willem Karssenberg kwam ik bij een filmpje terecht (Opgelet! Een lesje voor leraren op de weblog Digitaal Inlichtingenwerk Zeeuwse Bibliotheek) waarin de boodschap opnieuw wordt overgebracht dat je meer met je lessen kan doen als je openstaat voor de technologie die je cursisten toch al gebruiken. Zo worden er voorbeelden gegeven voor het gebruik van iPods en mobieltjes. Ik herkende meerdere statements in de film uit de presentaties van Marc Prenksy, maar ook waren er weer nieuwe quotes te lezen en een verwijzing naar de website http://t4.jordandistrict.org/t4/ aan het eind. Deze heb ik ook meteen maar eens bekeken.
T4 staat voor Transforming Teaching Through Technology en de site is van het Jordan School District. Ze publiceren een podcast, houden een weblog bij en hebben een lijst met interessante links. Dat wordt nog even doorklikken dus.
Het filmpje is zeker het bekijken waard en er zit een aardige Nederlandse vertaling bij als je het Engels wat minder machtig bent. Het hele verhaal is ook nog een keer in de reacties onder het bericht te lezen.

Labels: , ,

woensdag, april 04, 2007

De Edupaper in het wild


Een van de aanwezigen tijdens de Kennisnet ambassadeurs bijeenkomst (zie het vorige bericht) had een Edupaper bij zich, en dat was de eerste keer dat ik er eentje "in het wild" heb gezien. Ik had er al eens eerder iets over geschreven. Natuurlijk heb ik hem meteen even gefotografeerd en ik mocht er ook nog even aanzitten. Hij is echt heel licht, het scherm is mooi helder en je kunt er eenvoudig met de stylus op schrijven. Volgens de eigenaar (de naam is me helaas even ontschoten) werd de geschreven tekst ook goed herkend bij overzetten naar de pc. Via een usb poort of draadloos maakt het apparaat verbinding met een pc en kun je zaken erop zetten of eraf halen. Er stonden enkele pdf-bestanden op en alles was prima te lezen en door te bladeren. Hij gaat bovendien wel 14 uur mee zonder opladen. Af en toe vond ik wel dat het apparaat wat traag reageerde op het indrukken van toetsen, maar dat zou kunnen komen door de maar kleine hoeveelheid intern geheugen van 128 MB. Helaas zit hij nog steeds boven mijn budget (650 euro), maar het is zeker iets wat een toekomst heeft in onderwijsland. Nu maar hopen dat ook uitgevers hier brood in zien en hun content ervoor beschikbaar gaan maken...

Labels: , ,

Ambassadeur voor Kennisnet


Het VO had ze al wat langer, maar nu zijn ze ook in het MBO actief: Ik mag me sinds vandaag ambassadeur voor Kennisnet noemen. Om dit te kunnen doen heb ik een uitbreiding van mijn uren gekregen en ben ik ook gestopt met lesgeven. Aan de ene kant wel goed omdat ik dan veel meer tijd kan besteden aan ict in het onderwijs, aan de andere kant een beetje wennen, want ik denk wel dat ik het contact met leerlingen op den duur ga missen. Maar de komende tijd ga ik me exclusief storten op het verspreiden van kennis rondom ict in het onderwijs, wat dus nu ook het ambassadeursschap inhoudt.

Vandaag was de landelijke aftrap voor de ambassadeurs van ROC's en AOC's in de vorm van een bijeenkomst in Utrecht op een nevenvestiging van Hogeschool Domstad. Met zo'n 20 vertegenwoordigers (waaronder opvallend veel mannen) zaten we in een zaaltje en werden we de hele dag voorgelicht over alles wat Kennisnet te bieden heeft. Magda Bruin en Leo Bakker hielden een praatje en ook Willem Karssenberg was van de partij om een voorbeeld te geven van hoe hij het ambassadeursschap binnen het Drenthe College wil vormgeven. De site die hij heeft gemaakt geeft meteen goede aanknopingspunten voor de andere aanwezigen.

Veel aandacht was er voor syndicatie, bij Kennisnet al heel behoorlijk uitgewerkt op syndicatie.kennisnet.nl (die het trouwens op moment van schrijven niet deed). In je Elo, portal of website kun je allerlei "blokken" uit de Kennisnetdoos plaatsen, zoals een boxje voor Davindi (de zoekmachine, waar ik niet zo enthousiast over ben trouwens), de websitemaker, webquestmaker en de beroepenbeeldbank. Een handig overzicht van alle mogelijke syndicatie"blokken" voor het MBO is hier te vinden. RSS is natuurlijk ook erg handig om het meest recente nieuws voor verschillende onderwijsgebieden op deze manier binnen je eigen school een plek te geven. Binnen ons ROC werken we met een Sharepoint portal waarin ook een RSS webpart bestaat. Deze kan iedereen met RSS feeds naar keuze vullen. Helaas, en dat werd ook vanmiddag geconstateerd, weten heel veel docenten nog niet van het bestaan van RSS en ook bij cursisten wordt er weinig mee gedaan. Er valt dus nog veel te winnen op dit gebied en daar gaan de ambassadeurs een steentje aan bijdragen.

Een punt van aandacht voor Kennisnet is toch wel hun site. Dit werd door meerdere aanwezigen vandaag ook opgemerkt. Ik zoek me altijd rot en kom eigenlijk alleen maar op de juiste plek uit als ik ga googelen. In het eigen Davindi is niet de eigen site te doorzoeken. Er wordt wel naar gekeken hoe e.e.a. te verbeteren valt, want de site begint een beetje uit zijn voegen te groeien. Ik hoop dat er in de toekomst een wat gebruiksvriendelijker site zal komen.

Tijdens het middagdeel hebben we nog wat zitten mindmappen met het handige gratis programma Freemind. We hebben op een rijtje gezet hoe we invulling wilden gaan geven aan het ambassadeursschap. Jan van Stormbroek hield aan het einde van de dag nog een verhaal over de verschillende workshops en trainingen die Kennisnet verzorgt en gelukkig is dat nog wel te vinden op de site. Handig daarbij zijn de lesbrieven die er ook te downloaden zijn. Ik zal ze zeker gaan gebruiken als ik binnen mijn ROC een voorlichting of workshop ga geven.
Een leuk cadeautje wat we nog meekregen was een usb-stick met daarom een portable versie van Skype (om via internet te bellen) en Pamela (om die gesprekken mee op te nemen). Ga ik zeker iets mee doen en is, zo vertelden Willem, ook goed in te zetten voor het oefenen van telefoongesprekken op school. Je kunt de zaak opnemen, als mp3 ergens uploaden en naderhand evalueren. Voor het talenonderwijs ook erg interessant dus.
De ambassadeurs moeten nog een plek krijgen op de Kennisnetsite, dus dat wachten we dan maar even af. We komen per jaar 6 keer bij elkaar en ik hoop dat de uitwisseling vruchtbaar zal zijn. Onderwerpen als Web 2.0, contentketen, streaming media en informatievaardigheden zouden als thema's kunnen worden opgepakt en hopelijk levert dit weer veel nieuwe kennis en inspiratie op. Vandaag was in ieder geval een goed begin!


Labels: ,

vrijdag, februari 16, 2007

Project Gaming en Simulatie


Gisteren heb ik de eerste masterclass bezocht voor het project Gaming en simulatie van Kennisnet ICT op School waaraan ons ROC meedoet. Het was een interessante en vrij levendige bijeenkomst met vertegenwoordigers van 4 ROC's, mensen van Kennisnet en alles werd geleid door Arno van der Hulst van Cap Gemini. Hij kon veel vertellen over de geschiedenis van gaming en er passeerden verschillende voorbeelden de revue die ook in een educatieve context zeker kunnen worden ingezet. Toch was de discussie over wat nou een educatieve game eigenlijk is een lastige. Eigenlijk zou je iedere game wel in het onderwijs kunnen inzetten, maar daarbij geldt dan wel dat je er een duidelijk educatief doel voor moet hebben en dat er waarschijnlijk nog veel extra materiaal moet worden gemaakt om een game nuttig in te zetten.

Op de site waar alle projectgegevens te vinden zijn staat o.a. dit:

"Doel van het project is het uittesten van games en simulaties in de praktijk. De concrete toepassing zal moeten leiden tot een verbeterd inzicht in het effect van games en simulaties ten behoeve van het behalen van bepaalde competenties. "
Best een lastige denk ik, want hoe ga je meten wat een cursist nou leert van een game en hoe zet je het in in je curriculum? En hoe moet je het als docent begeleiden om er een nuttige aanvulling op je lesstof van te maken? Ik ga dit de komende maanden met mijn collega's onderzoeken en hoop ook meteen enkele interessante games te vinden voor het handelsonderwijs. Ik kende al Plaza Challenge (waar tegenwoordig ook een docentenmodule inzit) en Bizzkids, maar er zijn er vast nog wel meer. We gaan volgende week 2 games selecteren en die in verschillende klassen laten spelen. Wordt vervolgd dus.

Labels: , ,

donderdag, januari 25, 2007

Limburgse school test digitaal papier"MAASTRICHT - Limburgse scholieren gaan volgende maand tests doen met 'digitaal papier'. Ze krijgen een apparaat waarop zij huiswerk kunnen maken en waarop al hun schoolboeken worden opgeslagen.
Dat heeft het bedrijf Edupaper, dat de apparaten op de markt brengt, woensdag gezegd. Volgens een woordvoerder van Edupaper leest het scherm, zo groot als een halve A4, als echt papier en schrijft het ook erg prettig.
Andere voordelen zijn dat het apparaat van een paar ons alle zware boeken vervangt en dat huiswerk via draadloos internet wordt ingeleverd bij de docent."

De apparaten die op de site van Edupaper staan lijken me erg bruikbaar, met een groot scherm (een half A4) waarop ook geschreven kan worden. Er zit standaard slechts 128 MB geheugen in, maar dat is uit te breiden met SF kaartjes, en die zijn er tegenwoordig al van meerdere gigabytes. Het apparaat herkent ook handschrift en zet dit dan om naar de pc. Helaas kan er niet op gesurfd worden of naar films gekeken, wat toch wel een behoorlijke beperking is. Zie ook de brochure (pdf) over de Edupaper (of Iliad zoals hij ook heet).
Interessant is verder nog dat er op de site staat:
"In de nabije toekomst gaan wij ook diensten rondom PDA's, Pocket-PC's, SmartPhone's, Mini-PC's en andere mobile device's aanbieden. " Ik hou de site dus nog een poosje in de gaten!
De Edupaper kost los 695 euro, maar voor scholen en grotere aantallen willen ze daar vast wel wat vanaf doen. Ik ben benieuwd wat de Limburgse scholieren ervan zullen vinden.

Labels: , ,

vrijdag, januari 12, 2007

Mogelijk gevangenisstraf voor docent wegens porno pop-ups

Bij Mobuzz TV werd vandaag aandacht besteed aan een merkwaardig verhaal in de VS (waar anders) van een vervangend onderwijzeres op een basisschool die onbedoeld pornografische pop-ups op haar pc had en daar nu voor maar liefst 40 jaar de gevangenis in zou kunnen gaan. In een kritisch artikel bij Sunbeltblog lees je er alles over. Daar wordt bijvoorbeeld aangedragen dat er na een bezoek aan een kapperssite spyware op de pc terecht was gekomen die de pop-ups veroorzaakte, dat de registratie van het spa m-filter programma van de school verlopen was en dat de rechter in de zaak ook niet helemaal volgens het boekje werkte (ze viel zelfs in slaap tijdens de rechtzaak). Wel heel vreemd is het dan dat een plaatselijke krant ook nog eens vindt dat het hier om een terechte veroordeling gaat!
Als je wilt dat docenten nooit meer iets doen met internet in de klas, moet je vooral zo aanpakken...

Labels:

maandag, november 27, 2006

Surfdagen: workshop Jatten mag! Lorenet


In de laatste presentatieronde ging ik naar de workshop met de interessante titel: "Jatten mag! Op weg naar Kennisdeling via leermiddelen". De presentatoren hier waren Martin Fijen en John May van SURF. Ze gingen in op de stand van zaken rond Lorenet, de toegangspoort tot allerlei lesmateriaal dat door docenten zelf ontwikkeld is. Docenten in het HO werden opgeroepen hun medewerking te verlenen.

De Lorenet doelstelling luidt: kennisdeling via hergebruik van leermiddelen.

Het is een gezamenlijk project van diverse instellingen en wordt door Surf gefaciliteerd. Vergelijkbaar is het Edurep initiatief van Kennisnet. Repositories worden gevuld met leermiddelen met metadata, harvesters zoeken hierin naar die metadata en de gevonden producten worden gepresenteerd in een catalogus/ zoekmachine die via een website toegankelijk wordt gemaakt.

Lorenet is gericht op lokaal gemaakte leermiddelen die openbaar beschikbaar zijn met Creative Commons licenties erop. Bij Kennisnet gaat het ook om materiaal van uitgevers dat via deze weg wordt aangeboden.

De lancering van Lorenet (http://www.lorenet.nl) zal volgens de planning zijn in het derde kwartaal van 2007. Er is dus nu nog niet zoveel te zien op de site, behalve een voorbeeldomgeving waarin ook gezocht kan worden.

Authenticatie moet geregeld worden bij de instellingen zelf, je kunt alleen dat zien waar je als instelling recht toe hebt. Zo zal er ook materiaal van Beeld en Geluid worden geplaatst, maar dat is niet voor iedereen te zien.

Voordelen:
- 1 vindplaats van leermiddelen voor het HO
- maatwerk
- gemak

Een interessante ontwikkeling die veel lesmateriaal dat anders op harde schijven van docenten ligt stof te verzamelen voor anderen kan ontsluiten. Zowel bij Kennisnet als bij Surf is dit alles nog in ontwikkeling en natuurlijk valt of staat het met de bijdrages van de docenten die hun spullen ter beschikking moeten stellen. Niet iedereen is daar zo van gecharmeerd, dus het blijft afwachten of dit een succes gaat worden.
De presentatie van deze workshop (pdf) is intussen online te vinden.

Labels: ,

woensdag, oktober 11, 2006

YouTube in de klas

Op de weblog van Margreet van den Berg kwam ik een interessant stukje tegen met enkele ideeen over hoe je YouTube in de klas zou kunnen inzetten. Ik wil er dit jaar ook iets mee gaan doen, maar moet nog even kijken of het inderdaad wel zo is dat leerlingen over een eigen camera beschikken. Foto's kunnen ze wel maken (met hun telefoon bijvoorbeeld), maar met videobeelden doen mijn leerlingen niet zoveel. En ik heb zelf alleen maar een digitale fotocamera die welliswaar ook kan filmen, maar alleen korte stukjes met een redelijke kwaliteit. En de camera's van school die zij voorstelt om te gebruiken: nou, die hebben wij dus niet... Nog even puzzelen dus.
Dit filmpje op YouTube is trouwens wel grappig, het zijn de oprichters die na een min of meer serieuze boodschap toch wel even moeten lachen, waarschijnlijk omdat ze voor 1,3 miljard euro door Google zijn overgenomen. Dan heb je inderdaad genoeg reden om even lekker te schateren lijkt me!

Labels: ,

Bar Z adventures GPS Ranger


Deze week stond er een interessant artikel bij Engadget, namelijk over een GPS apparaatje dat ook voor het onderwijs mogelijkheden biedt. De GPS Ranger van Bar Z Adventures is te vergelijken met de ouderwetse audio guides die je bijvoorbeeld in een museum kan gebruiken. Je kunt de GPS Ranger meenemen als je ergens op eigen gelegenheid een bezienswaardigheid, een stadscentrum, dierentuin (Zoo Ranger) of museum wilt bekijken en zodra je in de buurt komt van iets interessants kun je die informatie bekijken op het LCD scherm. Het GPS apparaat bepaalt je positie en biedt de relevante informatie aan. Zo kun je tekst, maar ook beeld en geluid zien en kies je er zelf voor wat je wel en niet wilt horen. De specificaties zijn aardig: 3,5 inch scherm dat ook buiten goed te gebruiken is en 4GB opslagcapaciteit. Er worden ook nog eenseen heleboel talen ondersteund. Wat het kost en wanneer het beschikbaar is is onduidelijk.
Mijn ervaring met audio guides is dat je altijd ellenlange verhalen moet beluisteren waar je niet altijd op zit te wachten. Doorspoelen dus. Als ik een filmpje zou kunnen bekijken zou me dat al meer aanspreken denk ik. Nu kan ik me zo voorstellen dat dit ook heel geschikt kan zijn voor vakken als geschiedenis of biologie (in de dierentuin) om een klas op pad te sturen met dit apparaatje. De leerlingen lopen op eigen gelegenheid rond en worden geprikkeld om extra informatie over wat ze zien door te nemen. Door ook beelden te gebruiken denk ik dat dit meer bij hun interesses aansluit. Maar of dit de Nederlandse markt gaat bereiken is nog niet bekend.

Labels: ,

dinsdag, mei 23, 2006

SMS diensten

Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar wat sms mogelijkheden voor mijn school. We willen binnen ons team zaken als roosterwijzigingen en ziekte van docenten door gaan geven, maar zijn er nog niet uit hoe we het beste zoveel mogelijk cursisten kunnen bereiken. De ervaring is dat e-mail slecht wordt gelezen, dat telefooncirkels altijd ergens blijven steken en ook de ELO is bij ons nog niet erg ingeburgerd. Volgend schooljaar wordt de Sharepoint portal in gebruik genomen en dan komen er wellicht meer mogelijkheden, maar of een cursist daarop zal kijken is ook maar de vraag. Ze zullen dan wel 's ochtends de pc moeten opstarten en (hoewel het langzamerhand uitzonderingen worden) nog niet iedere cursist beschikt over een pc met internet thuis.
Ik heb eens gekeken naar SMS-diensten. Ik heb een tijdje zitten googlen en kwam wat interessante zaken tegen. Ook heb ik mijn cursisten maar eens gevraagd wat zij gebruiken. De volgende dingen heb ik gevonden.

SMS via internetsites:
http://www.smscity.nl/ Een eigen gsm nummer is nodig om je aan te melden. Je koopt “credits” die varieren in prijs van nog geen 5 cent tot 13 cent per verstuurd bericht. Je waardeert je credits op door een nummer te bellen en een code in te toetsen. Hiervoor is dus een 06 nummer nodig van school.

http://www.hotsms.nl/ Werkt net zo als smscity. Is wel wat duurder. Je kunt hier ook credits sparen door berichten te versturen.

http://www.smspublisher.nl/ Is meer gericht op de zakelijke markt. Berichten kosten dan 20 cent en er kan een site worden gemaakt in de huisstijl van de school.

http://www.clubmessage.nl/nl/050101_sms_messaging.php Deze commerciele dienst wordt gebruikt door het ROC Nijmegen (zie http://www.w3news.org/index.php?cat=nieuws&sub=Nijmeegse%20school%20zet%20sms%20in%20bij%20rooster-wijzigingen&limit).

http://www.dotto.nl/business.action Deze site maakt het mogelijk om sms berichten via e-mail te versturen, voor 12,6 cent per bericht (ex BTW). Er is een zakelijke optie om meteen bundels vanaf 1000 berichten in te kopen.

http://www.smslorre.nl Deze dienst kwam ik ook nog tegen, maar de forum en nieuws bijdrages doen vermoeden dat er niet zoveel meer met deze (overigens wel interessante) service gebeurt. Je kunt hier een eigen SMS-dienst opzetten waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Je kunt er zelfs nog aan verdienen, maar dat lijkt me een beetje te mooi om waar te zijn, temeer omdat er in het forum iets te lezen valt over vertraging in de uitbetaling...

SMS via een Building Block in Blackboard:
Er bestaat een Building Block voor Blackboard (College SMS) waarmee je groepen leerlingen sms-jes kan sturen via Blackboard. Zo’n Building Block is niet gratis, maar per sms betaal je dan niet meer.

SMS via speciale diensten voor scholen:
http://sms4s.nl/ Eigenlijk bedoeld voor middelbare scholen. Het bedrijf zit in Heemstede. Een school kan zich aanmelden bij de site en de kosten op zich nemen. Een cursist kan zich ook aanmelden bij de site. Vervolgens kan een school de aangemelde cursisten een sms bericht sturen over roosterwijzingen, ziekte enz.

http://www.roosternet.nl/mobiel.html Deze dienst richt zich alleen op roosterwijzigingen, die via een sms naar leerlingen wordt gestuurd, of via een WAP site worden aangeboden.

Tenslotte:
Nog een interessant onderzoek over hoe je cursisten zou kunnen informeren is gedaan voor Fontys Hogescholen en dat staat op http://intranet.hi.fontys.nl/users/von/css/grassroot.htm. Er wordt niet alleen gekeken naar sms, maar ook naar e-mail en zogenaamde widgets (kleine programma’s die op de desktop van een cursist kunnen worden geïnstalleerd en die op basis van een rss-feed de roosterwijzigingen tonen). Over widgets heb ik al eerder geblogd evenals Margreet van den Berg. Voordeel hiervan is dat dit gratis is, nadeel is dat er niet specifiek informatie voor 1 cursist getoond wordt, maar voor alle cursisten. Uit het onderzoek blijkt trouwens dat SMS voor Fontys op de laatste plaats eindigt qua communicatiemedium, maar dat hoeft voor onze school natuurlijk niet zo te zijn.
Mocht er nog iemand weten over welke sms dienst er in Veldhoven folders werden uitgedeeld dan hou ik me aanbevolen, want ik heb die intussen weggegooid en kan er verder nergens iets over vinden. Ook andere tips of ervaringen zijn welkom!

Labels: ,

zaterdag, mei 13, 2006

de WunderWall


Een attente lezer (Maarten bedankt!) mailde me over de WunderWall en ik ben meteen eens in de site gedoken om te zien wat deze "gadget" voor het onderwijs allemaal zou kunnen.

De WunderWall is een product van WunderWorks en is "een groot projectie- en sensorscherm waar vele mensen tegelijk en samen actief kunnen zijn." Het scherm is gepresenteerd op het ICT Kenniscongres in april van dit jaar en daar was Minister van der Hoeven er volgens de site ook wel van onder de indruk (maar da's natuurlijk ook meteen een leuk reclamepraatje). Men noemt in dit verband o.a. het gebruik van het scherm voor "serious gaming", oftewel een spel spelen waar je meteen ook nog wat van kan leren. Volgens de site is het trouwens een product dat ook te gebruiken is in entertainment centra, experience musea, vrije tijd parken, etc.

Maar wat kan het nou precies? Je kunt met maximaal 50 spelers tegelijk naar het scherm wijzen met een hand-held pointer. "Zodra de gebruiker met zijn pointer naar het scherm wijst wordt de positie hiervan door het scherm bepaalt en reageert de applicatie hierop. Er zijn nog extra mogelijkheden met de knoppen op de pointer. De plaats van de gebruiker op het scherm wordt weergegeven door een cursor, een spel karakter of een avatar. Zo ziet de gebruiker zijn eigen positie en die van de andere gebruikers." Je kunt ermee gamen, maar ook bijvoorbeeld je toeschouwers (of studenten) interactief bij een presentatie betrekken. Op deze pagina staan de wat serieuzere toepassingen van het systeem. Verder is het scherm modulair op te bouwen, van minimaal 1 x 1,5 m tot maximaal 3 x 4,5 m. Je kunt het systeem huren of kopen, maar de prijzen worden niet op de site vermeld.

Een interessante uitbreiding op het smartboard, deze WunderWall, en zeker de moeite waard om eens in het echt te gaan bekijken ergens. Ik wil er wel eentje voor in mijn lokaal!

Labels: , ,

donderdag, april 27, 2006

Scholieren werken met gehandicapten

Bij Twee Vandaag vanavond een interessant item over VMBO en MBO scholieren (Noorderpoort) die samen met instellingen voor gehandicapten een huifkar voor rolstoelgebruikers in elkaar hadden gezet. Een leuke bijkomstigheid bleek dat leerlingen spontaan eerder naar school kwamen en het er allemaal over eens waren dat een dergelijk project toch wel veel leuker en leerzamer was dan hun normale lessen. De praktijk werd de school ingehaald en men ging samen met gehandicapte jongeren aan de slag. Je zag de leerlingen meteen groeien omdat ze een ander moesten helpen en dingen konden uitleggen. Ik raakte in ieder geval geinspireerd! Op de site van het Noorderpoort lees ik trouwens dat het volgende project (speeltoestellen maken voor meervoudig gehandicapten) al weer op stapel staat.

Labels:

Overzicht weblogs en wiki's

Op de site van Digitale Didactiek staat een duidelijk overzicht van wat nou eigenlijk bedoeld wordt met weblogs en wiki's en er worden meteen de nodige links gegeven naar andere publicaties over dit onderwerp. Ook wordt kort ingegaan op de inzet in het onderwijs. Handig als je even snel aan iemand wilt uitleggen wat het nou eigenlijk is.

Labels: ,

woensdag, april 26, 2006

Powerpoint Wim Veen


Helaas was de powerpoint presentatie die Wim Veen had gebruikt tijdens zijn afsluitende keynote in Veldhoven niet via de conferentieweblog te vinden omdat hij deze niet had achtergelaten. Een collega (Bernadet bedankt!) mailde me deze link, waar volgens mij dezelfde presentatie staat.

Labels: ,

dinsdag, april 25, 2006

Contentcorner.nl


In Veldhoven woonde ik een workshop bij van het KWIC met de titel "Het nut van gestandaardiseerde leereenheden bij arrangeren". Hierin werd ingegaan op het vraagstuk wat de voordelen zouden zijn wanneer je content op een gestandaardiseerde manier aan zou bieden en hoe je dat dan zou kunnen doen. Men noemde hiervoor meerdere oplossingen om content te arrangeren volgens de J4-strategie.
Een van de oplossingen die werd aangestipt was de site Contentcorner.nl, een gratis middel om materiaal dat op internet staat bij elkaar te zetten en daarbij bijvoorbeeld opdrachten of uitleg te schrijven. Ik heb me er even aangemeld en even zitten stoeien.
Wanneer je je hebt aangemeld en bent ingelogd krijg je boven in je scherm 4 tabbladen: Zoeken, Favorieten, Arrangeren en Afmelden. Je zoekt vervolgens naar geschikte links op internet (het zoeken loopt trouwens via Davindi, maar je kunt ook links toevoegen die daarin niet voorkomen) en plaatst deze in je lijstje met favorieten op de site. Je kunt bij iedere favoriet de url en een korte omschrijving invoeren. Automatisch wordt er dan metadata gegenereerd.
Wanneer je een lijstje met favorieten hebt verzameld ga je via het tabblad Arrangeren een arrangement aanmaken, waarvoor je een titel en een omschrijving kunt ingeven. In de omschrijving is ruimte voor plaatjes, hyperlinks en nog veel meer. Vervolgens geef je bij het arrangement aan welke favorieten erbij horen. Het eindresultaat van mijn experimentje staat hier en daar kun je meteen de vormgevingsmogelijkheden zien.
Wanneer je arrangement af is kun je het als zip-bestand exporteren om het vervolgens in een elektronische leeromgeving te hangen. Je kunt daarin natuurlijk nog allerlei dingen aanpassen als je een beetje handig bent met HTML bijvoorbeeld. Maar ook voor wie niet zo handig is, heb je toch een leuk eindresultaat. Ik ga er in ieder geval nog een keertje mee aan de slag!

Labels: ,

zondag, april 23, 2006

Cyber-school spel van ICT op school


In Podcast 20 van ICT op School.net werd verslag gedaan van een bijeenkomst waarbij deelnemers het spel Cyber-school speelden. Het is een gratis kaartspel wat bijvoorbeeld in teamverband kan worden gespeeld om mensen te laten nadenken over de inzet van ICT op hun school.
Hoewel ICT op School zich meer richt op BO en VO lijkt me dit ook zeker een nuttig hulpmiddel voor andere schooltypes. Op de website van het spel is het volgende te lezen:

"Speel het spel met je collega’s en ontdek op een ontspannen manier hoe jullie denken over ict. Ontdek samen de vele mogelijkheden van ict in de klas. In het spel gaat het om samenwerking, initiatief nemen, innovatief denken, strategisch inzetten van ict en nog veel meer. Welke leuke ideeën zouden er bij jou op school naar boven komen bij het spelen van dit spel? Probeer het uit en kijk eens wat (het gebruik van) ict jou en de school zou kunnen opleveren. Misschien kom je erachter dat ict al heel wat heeft opgeleverd en dat je nog meer ict-stappen kunt maken."

Je kunt de handleiding (PDF) en de ict-kaarten die je voor het spel nodig hebt op de website in pdf-formaat downloaden en meteen uitprinten. Het hele spel kun je ook kosteloos bestellen via een mailtje (zie hier). Ik heb hem meteen maar even aangevraagd.

Labels: ,

10 miljoen voor gameonderzoek

De overheid heeft 10 miljoen uitgetrokken om onderzoek te doen naar games. Dit geld gaat naar het Center for Advanced Learning and Simulation in Utrecht.
Op SURFnet staat verder te lezen:
"In het onderzoeksprogramma Game Research for Training and Entertainment (GATE), waarvoor het geld bedoeld is, werken de faculteiten Informatica en Letteren van de Universiteit Utrecht samen met de Hogeschool van de Kunsten, onderzoeksorganisatie TNO en de universiteiten van Delft en Twente.
Verder verleent de overheidsorganisatie ICTRegie actieve ondersteuning. ICTRegie wil de innovatiekracht van de Nederlandse economie vergroten door de ICT-infrastructuur te verbeteren en bedrijven meer met kennisinstellingen te laten samenwerken. "

Een ander nieuwsbericht hierover vermeldt nog dat gaming een sterke groeier is in de creatieve sector, die wordt gezien als een van de sleutelgebieden van de Nederlandse economie. Onder gaming verstaat men dan ook bijvoorbeeld simulaties voor het onderwijs.

Goed om te weten dat de overheid ook bereid is geld in (het onderzoek naar) games te steken. Hopelijk levert het voor de toekomst nieuwe inzichten en producten op.

Labels: , ,

donderdag, april 20, 2006

ETV.nl


Vorige week in Veldhoven kreeg ik door een enthousiaste standhouder een catalogus van ETV.nl in mijn handen gedrukt en ik heb er intussen eens rondgekeken. De catalogus belooft een schat aan videomateriaal, met daarbij ook nog eens lesmateriaal dat je allemaal via de site kunt gebruiken. Het bleek inderdaad een koud kunstje om een streaming video te bekijken en (na gratis aanmelding) kon ik ook het lesmateriaal bekijken en downloaden. Het materiaal is gerangschikt rond thema's als Onderwijs, Werk, Samenleving en Gezondheid. Ik ga er zeker gebruik van maken in mijn lessen, met name op het gebied van Burgerschapscompetenties zag ik interessant materiaal staan zoals de serie "Gewoon, Hoezo Gewoon?" over de zaken die Nederlanders gewoon vinden, maar waar een allochtoon vaak heel anders over denkt.
Helaas is niet al het materiaal online beschikbaar, maar moet je het geluk hebben dat je in een regio woont waar etv uitzendt. Ik heb dat geluk (nog?) niet, maar ik kan zeker aan de slag met wat er al wel beschikbaar is. De catalogus kun je trouwens ook gratis in pdf formaat toegemaild krijgen via deze link.

Labels:

zaterdag, april 15, 2006

Nieuw Nieuw Nieuw van Kennisnet

Op de conferentie in Veldhoven verzorgde Hans Pronk van Kennisnet samen met mijn collega Bernadet Sprenkeling een presentatie waarin even in vogelvlucht de nieuwe mogelijkheden zoals podcasting, games, weblogs, wiki's en video werden doorgenomen. Hoe zet je ze in in je onderwijs, wat is er allemaal mogelijk? Kennisnet is bezig om voor verschillende van deze zaken projecten op te zetten, zoals de videoportaal. Ook noemde hij nog Teleblik.nl, de site waar videomateriaal van de publieke omroepen en Teleac zal worden aangeboden. Pierre Gorissen heeft voor de weblog van de conferentie een opname gemaakt die hier te beluisteren is. Helaas is daarbij alleen Hans Pronk te horen en niet mijn collega, die een verhaal over de ervaringen met de videoportal van Kennisnet had, wat het verhaal van Hans Pronk waarbij het lijkt alsof alles mogelijk is wat heeft afgezwakt. De ervaringen op ons ROC met de videoportal en onze eigen technische mogelijkheden is namelijk niet zo rooskleurig als hij het voorstelde in deze presentatie. Nog even een link naar een interessant stuk van Pierre Gorissen over social software tot slot.

Labels: , ,

donderdag, maart 23, 2006

Onderzoek naar gaming op Brunel University


Onder de titel "How gaming is all work and no play" stond er een interessant stukje in de laatste nieuwsbrief van e-learning plaza. Op de Brunel University is een 3 jarig onderzoek afgesloten naar de impact van computergames op de ontwikkeling van jongeren. Daaruit blijkt dat jongeren net zoveel tijd besteden aan het spelen van games als aan hun huiswerk. Volgens de onderzoekers is dit echter niet zorgwekkend, maar steken de jongeren er van alles van op.
In het bericht hierover op de BBC site is te lezen dat de spelers het spel deels zien als werk, waarbij er zaken moeten worden gedaan om geld te verdienen, waarmee vervolgens weer leuke dingen gedaan kunnen worden. Aan de andere kant is er dan de ontspanning, waarbij genoten kan worden van de verdiende spullen. Ook is de keuze van een eigen Avatar soms heel verrassend. Meisjes kiezen voor een man als avatar of andersom en verschillen tussen geslacht of huidskleur zijn minder belangrijk dan in de echte wereld.
Het artikel op de BBC site is erg de moeite waard om eens te bestuderen, het toont maar weer eens aan dat de zwart-wit gedachte dat alle games slecht zijn of gewelddadig, dat het tijdsverspiling is en dat je er niets van leert tegenwoordig helemaal niet meer op gaat.

Labels: ,

woensdag, maart 08, 2006

Beter leren door toetsen

Op Boing Boing stond een artikelthe over een nieuwe onderzoek dat uitwijst dat leerlingen beter leren door te toetsen.
"Henry L. Roediger III, a memory expert at Washington University in St. Louis, reports that tests not only can be used to assess what you know, but also helps you remember information longer."
Er wordt gesproken over verschillende theorieen waarom dit zo zou zijn. Zo kan een verklaring zijn dat de spanning/lastige situatie die door het toetsen wordt veroorzaakt ervoor zorgt dat men efficienter werkt en beter onthoudt. Een andere theorie is dat door leerlingen te laten leren op de manier waarop ze ook getoetst worden de stof beter wordt opgenomen.
In het onderzoek werden twee groepen met elkaar vergeleken, een waarin de leerlingen voornamelijk de stof door lezen en herhalen doornamen, de andere groep waarin de leerlingen vooral door kleine overhoringen te maken leerden. De eerste groep was erg zeker van zichzelf als hen gevraagd werd of ze de stof goed hadden bestudeerd en begrepen, maar scoorde bij de uiteindelijke toets toch lager dan de tweede groep.
Om nou meteen alle stof in toetsvorm te gaan aanbieden lijkt me wat te ver gaan, maar uit eigen ervaring weet ik dat mijn cursisten door het maken van toetsjes in Blackboard toch beter leren dan het boekje met alle theorie nog eens door te bladeren. In ieder geval een interessant gegeven, waarover hier nog meer te lezen is.

Labels:

donderdag, maart 02, 2006

Steeds meer games in de les in Amerika

E-learning plaza verwijst naar een artikel waarin wordt aangegeven dat steeds meer scholen in de Verenigde Staten gebruik maken van games in de lessen.
"Een groeiend aantal scholen in de Verenigde Staten neemt games op in het lespakket. Volgens game-ontwikkelaars maakt maar liefst 10 procent van de 2500 schooldistricten die Amerika telt, gebruik van games. Vijf jaar geleden was dit een te verwaarlozen aantal.
In Europa lijkt deze nieuwe vorm van lesgeven ook aan populariteit te winnen. Volgens een enquête onder Britse leraren, gebruikt een derde van hen games als ondersteunend lesmateriaal in de klas. 59 procent van de ondervraagden overweegt om ze te gebruiken."
Dit is nou wat Prensky ook propageert in zijn nieuwste boek, maak in je lessen gebruik van wat jongeren kennen en leuk vinden.
Het artikel waarnaar verwezen wordt staat hier en daarin wordt weer verwezen naar een artikel in Business Week, waarvoor je je (gratis) moet registreren. Daarin valt o.a. te lezen dat er bij de gymles bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van het programma "Dance, Dance Revolution" en dat "Civilization" voor de geschiedenislessen wordt ingezet.

Labels: ,

woensdag, februari 22, 2006

Webquestwizard van Danae

Ik heb even wat zitten experimenteren met de Webquestwizard van Danae (met puntjes op de e), waarover ik enkele weken geleden iets las op rssonderwijs.nl. Ik heb me aangemeld en heb even een eenvoudige webquest gemaakt, gewoon om even te kunnen zien hoe dit er achter de schermen uitziet.
Al snel had ik een wachtwoord in mijn mail toegestuurd gekregen en nadat ik was ingelogd kon ik beginnen met het maken van mijn webquest. Eerst moest ik aangeven wat de titel is, daarna wat het internetadres moest worden (voorafgegaan door www.danae.nl/) en bij welk vak het hoort. Helaas is hier niets voor het MBO te vinden, alles is (zoals zo vaak) gericht op PO en VO. Na dit te hebben ingvuld krijg ik de beschikking over vele tabbladen die ik vervolgens kan gaan inrichten. Een webquest is altijd volgens een vast patroon opgebouwd en ook hier kom ik de onderdelen Inleiding, Opdracht, Bronnen, Uitwerking, Beoordeling, Afsluiting en Leerkracht tegen, zoals ik al wel vaker in mijn webquests heb gebruikt. Je kunt als maker nog een heleboel zaken aanpassen zoals lettertypes, menubalk, achtergrond, links en plaatjes.
Na een tijdje spelen met de eenvoudige interface ben ik tot een aardig eindresultaat gekomen. De webquest had ik al eens eerder gemaakt, dus het was gewoon een kwestie van knippen en plakken. Leuk tooltje!

Labels: ,

Zwaaien met je handjes!

Via BoingBoing kwam ik terecht bij een artikel van NewScientist.com waar een onderzoek wordt gepresenteerd dat aantoont dat leerlingen meer leren wanneer de docent gebaren gebruikt bij de uitleg. Een wiskundige berekening werd op het bord uitgelegd met en zonder gebaren en bij de eerste groep waren er meer leerlingen die de oplossing vonden. Een combinatie van gesproken uitleg met iets visueels werkt dus toch beter, iets wat ik eigenlijk niet vreemd vind, hoe meer ingangen je hebt, hoe beter iets blijft hangen. Hoewel het hier om een voorbeeld bij wiskunde gaat kan ik me voorstellen dat dit ook opgaat voor allerlei andere onderwerpen.

Labels:

zondag, februari 12, 2006

Schooluitval voorkomen op z'n engels

Bij Netwerk vanavond een interessant voorbeeld van hoe een Engelse middelbare school (kon helaas nergens vinden hoe deze school heet) in Manchester een mogelijke oplossing heeft gevonden voor het spijbelgedrag van hun leerlingen: geef ze punten (credits) om te sparen voor extra privileges zoals een lokaal met leuke spelletjes, rijlessen, voorang in de kantine en betere kansen op een toekomst bij de marine. Ook kunnen leerlingen uit arme gezinnen extra geld krijgen als ze regelmatig op school komen en hun best doen. De directeur noemt het belonen, niet omkopen.
De uitzending besteedde verder aandacht aan een boek van socioloog Koos Neuvel die enkele omstreden ideeen opperde, zoals gescheiden jongens en meisjes scholen en het handhaven van de zwarte scholen. Een reactie kwam van Tim Eimers van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt die terecht opmerkte dat de Engelse oplossing met het puntensysteem niet op zich zal staan, maar dat de school ook iets zal moeten doen aan de lesinhouden, zodat de leerlingen gemotiveerder raken. De twee andere ideeen zag hij, net als ik trouwens, niet zo zitten. Naar school gaan is niet alleen maar een kwestie van kennis opdoen, maar ook de manier om sociale ervaring op te doen. Haal een bepaalde groep uit de school en je bent geen goede weerspiegeling meer van de samenleving.
Ik heb de uitzending maar even opgenomen, de Engelse school was zeker inspirerend. Jammer dat het altijd maar zo kort is, Netwerk.

Labels:

zondag, februari 05, 2006

Active Worlds


Ik heb eindelijk weer een moment gevonden om even wat achter de pc te spelen met zaken die ik elders ben tegengekomen. Zo las ik laatst in de Vives van januari iets over Active Worlds, een virtuele 3d wereld, of eigenlijk meer een verzameling van werelden, die in Nederland door enkele scholen worden ingezet voor hun lessen.
Via de website van de stichting L3D, opgericht door leerlingen van het Haags Montessori Lyceum en het Praedinius Gymnasium, kon ik het programma Active downloaden en als bezoeker een kijkje nemen in verschillende 3D omgevingen. Je loopt gewoon rond en kunt via de pijltjestoetsen door ruimtes bewegen. Ook kun je anderen tegenkomen waarmee je kunt chatten. Ik kwam er o.a. het gebouwtje op het plaatje tegen, maar toen ik daar vervolgens op een scherm klikte kreeg ik allerlei rare script-foutmeldingen in de browser die verscheen. Helemaal werkt het dus nog niet. Ook duurt het wel even voordat alle bestanden geladen zijn die het programma nodig heeft om de omgeving op te bouwen, maar met een breedband verbinding moet dat wel lukken.
Ik begreep uit het artikel in de Vives dat ook bedrijven dit soort omgevingen inzetten om bijvoorbeeld personeel te scholen en ook winkels kunnen er een 3D winkel mee maken en hun producten er in 3D vorm laten zien. Dat laatste is natuurlijk een extra kijkje waard voor mijn leerlingen detailhandel, die op een dergelijke, speelse manier toch gedwongen worden om goed na te denken over zaken als uitstraling, routing en assortiment. Erg interessant dus, ik zal het zeker doorspelen naar mijn collega presentatietechniek, die zelf ook al aardig aan de weg timmert met het programma Visual Retailing en daarover heel enthousiaste reacties van de cursisten krijgt.
Meer informatie is te vinden op 3d-4u2.nl en een eigen wereld starten kost voor een prive of familiewereld 75 euro voor het eerste jaar en 20 daarna (voor 5 gelijktijdige gebruikers), maar voor bedrijven (en ook voor scholen?) liggen de prijzen wel even anders. Je kunt dan een wereld opzetten voor 380 euro voor het eerste jaar en 315 daarna, maar dan kun je er wel met 20 mensen tegelijk gebruik van maken en hosten zij het voor je. Je kunt ook een kant en klaar ingerichte wereld krijgen en het is ook mogelijk om op eigen servers je wereld te hosten. Op deze pagina en in dit uitgebreidere Word document met aanvraagformulier wordt nog eens uitgelegd wat er allemaal bij komt kijken om je eigen wereld op te zetten.

Labels: , ,

zaterdag, januari 21, 2006

Smartboard


Een Smartboard is iets waar ik 4 jaar geleden op een conferentie in Minneapolis al verlekkerd naar zat te kijken. Een interactief schoolbord waar je op kunt klikken, slepen en schrijven is toch wat iedere ict-geinteresseerde docent zou willen hebben. Zo kun je websites op het bord projecteren en erdoorheen bladeren, aantekeningen rechtstreeks naar een pc sturen en opslaan en allerlei handelingen doen die je normaal met een touchscreen ook kunt doen. Langzaamaan zie je ze nu in de Nederlandse scholen binnenkomen, al is het mondjesmaat. Ik weet dat er bij ons op school ook smartboards zijn, maar helaas niet binnen mijn bereik omdat ze of op een andere locatie staan of door een andere unit zijn aangeschaft (en dan mag ik er niet aankomen).
Enkele bedrijven in Nederland leveren mooie spullen op dit gebied. Smartboard.nl is de site van de importeur in Nederland en Belgie, VSV Nederland bv. Limid.nl en Promethean.nl (voornamelijk gericht op het basisonderwijs) leveren vergelijkbare presentatiemiddelen.
Er is ook een mogelijkheid om voor veel minder geld je gewone whiteboard om te toveren tot smartboard door er enkele hulpstukken op te plaatsen. Dit systeem van Mimio , wat ik ook al in Minneapolis heb gezien, heeft als voordeel dat je het ook nog eens mee zou kunnen nemen als je ergens anders een presentatie moet geven en het is natuurlijk goedkoper (kost $799.- waarbij een klein smartboard al gauw het dubbele kost). Ik ga op school maar eens kijken of ik niet ergens toch een keer een smartboard mag gebruiken, of misschien wel een Mimio systeem onder de aandacht kan brengen van de mensen met het geld, dat kan je lessen toch een stuk leuker maken.
UPDATE 5 februari: Ik las dat er ook een zeer informatieve informatiewijzer over digitale schoolborden te vinden is op ictopschool.net (PDF) en daarmee kun je als school een goede keuze maken door de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen.

Labels: , ,

RSS onderwijs


In de laatste Vives kwam ik in het webboekje voor 2006 de link tegen naar RSSonderwijs.nl, een site die ik al eens eerder had bekeken. Daarop staan RSS-feeds voor het onderwijs gegroepeerd per doelgroep, bijvoorbeeld BO, VO, HO en speciaal onderwijs. Gelukkig kom ik er ook een link voor de BVE in tegen die je online kunt lezen. De berichten worden regelmatig ververst en hebben voor de verandering eens allemaal betrekking op de BVE. Ik heb in het verleden wel eens geprobeerd om de feed (http://www.rssonderwijs.nl/news/bve_totaal.php) toe te voegen aan Mobipocket (met behulp van Mobipocket Creator) op mijn Pocket PC, maar dat ging meestal niet goed bij het downloaden. Alleen de titels kwamen door en de tekst zelf niet. Ook nu heb ik er weer even mee zitten stoeien maar de pagina is helaas zodanig gemaakt dat je in Mobipocket Creator geen blokken kunt selecteren om te downloaden, dus dat wordt niks. Gelukkig kan je de feed ook online lezen, maar dat is natuurlijk veel minder handig. Misschien kan ik het met een andere nieuwslezer voor mijn Pocket PC oplossen, daar moet ik nog eens induiken. In ieder geval een handige site waar verschillende berichten gebundeld worden.

Labels:

Innovative Teachers.nl


Gisteren viel weer de laatste Vives in de bus en er zat dit keer het webboekje voor 2006 bij. Elk jaar verschijnt zo'n boekje, met daarin een grote hoeveelheid handige links voor het onderwijs. Dit geldt voor allerlei vakken in BO en VO, maar er staan ook algemene links met onderwijs gerelateerde content in. Ik heb er eentje uitgehaald die ik nog niet kende.
Innovative teachers.nl is een community die wordt ondersteund door Microsoft en dat zie je meteen aan de gelikte uitstraling en plaatjes. Ik kende de site nog niet en heb eerst de nederlandstalige rondleiding bekeken die de prachtigste dingen belooft. Zo kun je er lesmateriaal vinden, heb je toegang tot online cursussen, krijg je een eigen Mysite (Sharepoint) waar je spullen en links kunt opbergen en is er een forum om met collega's van over de hele wereld van gedachte te wisselen. Dus aanmelden maar.
De mail met de boodschap dat ik kon inloggen was in heel korte tijd binnen. Toen ik dat gedaan had viel mijn oog meteen op de eerste pagina op de volgende tekst:
" Een van de pijlers van het Partners in Learning programma van Microsoft is het netwerk van Innovatieve Leraren. Door lid te worden van dit netwerk leveren leraren in het primair en voortgezet onderwijs een bijdrage aan het gebruik van ICT in het onderwijs."
Ik voelde me meteen een beetje gepasseerd, want waar moet ik dan, als leraar in het MBO, terecht? Toch maar even verder gebladerd.
Ik kon uit vier mogelijke stappen kiezen: de community pagina bezoeken, Virtual Classroom Tours bekijken (gratis lesmateriaal), ondersteuning bij partners zoeken en aan mijn persoonlijke ontwikkeling werken. Aangezien ik toch Hollander ben ging ik eerst eens kijken wat er gratis zoal te halen valt, dus op naar de Virual Classrooms. Opvallend is de Sharepoint look and feel van de hele site en de mogelijheid om bijvoorbeeld links naar de pagina aan je eigen site (Mysite, die ik overigens nergens terug heb kunnen vinden) toe te voegen. Er zijn helaas niet meer dan 5 lesplannen te zien, allemaal in het Nederlands en voor zover ik kon nagaan inderdaad gericht op BO en VO. Verder bladerend in dit onderdeel kom ik nog maar liefst 2 andere lesplannen tegen, die ook nog eens allemaal door dezelfde man geplaatst zijn, dus de oogst is wel erg mager. Zou er nog maar 1 lid zijn? Dan ben ik nummer 2!
Teleurgesteld besluit ik dan maar aan mijn persoonlijke ontwikkeling te gaan werken. De materialen die er beloofd worden hebben allen betrekking op professionalisering rondom het gebruik van ICT in het onderwijs, dus daar kan ik wel wat mee. Er staan 9 artikelen op waarvan ik de oratie van Kommers (De les begint, mobieltjes aan!, PDF) in ieder geval ken. Enkele artikelen komen uit Trouw en er staat nog een handleiding op over het werken met Learning Gateway van Microsoft, die toch wel een heel groot aandeel aan de site heeft en natuurlijk hun eigen spullen willen verkopen. Onder de knop Training vind ik een aantal online cursussen voor Microsoft pakketten als Office en Windows en de knop Onderzoek leidt naar enkele interessante onderzoeksresultaten rondom ict in het onderwijs. Misschien kijk ik hier nog eens terug, maar ook nu bekruipt me het gevoel dat ik een van de weinige leden ben. Zou ik op het Forum nog mensen tegenkomen? In het Forum zie ik dat alle 6 discussieonderdelen op 21-12-2005 zijn aangemaakt en dat er nog niet op gereageerd is. Opnieuw niks te halen dus.
Ik denk dat deze site of nog in een heel pril stadium zit, of onvoldoende bekend is bij mensen. Het zou zeker interessant kunnen worden wanneer er actieve leden bijkomen die de boel verlevendigen en spullen plaatsen, maar op dit moment valt er nog weinig te halen. Ik denk eigenlijk niet dat een dergelijke community-site naast Kennisnet wel van de grond zal komen, want iedereen die een beetje actief is op het gebied van ICT in het onderwijs kan daar zijn ei wel kwijt. Ik kijk over een half jaartje wel eens weer, misschien is Innovative Teachers dan wel de moeite waard.

Labels:


Wikipedia Affiliate Button